Vyškov

     
Název:
Name:
Vyškov Vyskov
Originální název:
Original Name:
Vyškov
Další názvy:
Other Names:
Wischau - německy
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Vyškov Vyskov District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°16'31.51"N 16°59'54.94"E
Místní části:
Local Municipalities:
Brňany, Dědice, Hamiltony, Křečkovice, Lhota, Nosálovice, Nouzka, Opatovice, Pařezovice, Pazderna, Rychtářov, Vyškov-Město, Vyškov-Předměstí, Zouvalka
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1141
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Renesanční radnice
Vyškovský zámek se zahradou
Morový sloup
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hřbitovní kostel Panny Marie - Kapucínský kostel
Muzea:
Museums:
Muzeum Vyškovska
Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov
Vyskov Museum
Museum of Air and ground vehicles Vyskov
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.vyskov-mesto.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1kov
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#386072 Verze : 0
Vyškov


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 5 400 obyvatel (z toho 5 296 osob národnosti československé83 osob národnosti německé a 7 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v listopadu 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Výcvikového tábora u Vyškova (od listopadu 1935),
Pluk útočné vozby 2 (od září 1936),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 14 (od ledna 1938),
II. peruť Leteckého pluku 2 (od ledna 1938),
Letecká radioelektrická stanice 18 (od ledna 1938),
Letecká povětrnostní stanice 32 (od ledna 1938),
Učiliště útočné vozby (od září 1937).


Pro potřeby vojska byly využívány opuštěné tovární objekty ve městě a v letech 1935-1937 vybudované Kasárny Jana Žižky z Trocnova.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#183303 Verze : 0
Období:
Period:
Československo 1945-1992 Czechoslovakia 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl 333
01.10.1947-30.09.1949 Dělostřelecký oddíl 403
01.10.1945-30.09.1949 Dělostřelecký pluk 54
01.10.1946-30.09.1947 Dělostřelecký pluk 52
01.10.1946-30.09.1947 ŠDZ polního motorizovaného dělostřelectva 01.10.1946-30.09.1948 Dělostřelecký oddíl 187
01.10.1949-30.09.1950 Dělostřelecký pluk 209
30.09.1950-DD.MM.1956 31. těžká dělostřelecká brigáda
DD.MM.1951-DD.MM.1953 ŠDZ měřických dělostřeleckých oddílů a náčelníků topografické služby
DD.MM.1947-DD.MM.1957 Tankové učiliště DD.MM.1947-DD.MM.1950 22. tanková brigáda
DD.MM.1947-DD.MM.1949 pěší prapor 16 /samopalný/
DD.MM.1949-DD.MM.1950 11. tanková brigáda
DD.MM.1950-DD.MM.1951 6. tankový samohybný prapor
DD.MM.1951-DD.MM.1958 6. tankový samohybný pluk
DD.MM.1950-DD.MM.1973 1. tanková základna DD.MM.1973-DD.MM.1989 Tanková a automobilní základna
DD.MM.1957-DD.MM.1961 Vojenské učiliště DD.MM.1961-DD.MM.1967 Vyšší vojenské učiliště
DD.MM.1972-DD.MM.1992 Vysoká vojenská škola pozemního vojska
DD.MM.1975-DD.MM.1992 101. silniční stavební prapor
DD.MM.1981-DD.MM.1986 110. silniční stavební prapor
DD.MM.1978-DD.MM.1992 Výzkumný ústav 010
DD.MM.1984-DD.MM.1992 Výzkumné a zkušební středisko 120
DD.MM.1984-DD.MM.1992 Výzkumné a zkušební středisko 130
01.10.1945-30.09.1947 333rd Artillery Battalion
01.10.1947-30.09.1949 403rd Artillery Battalion
01.10.1945-30.09.1949 54th Artillery Regiment
01.10.1946-30.09.1947 52nd Artillery Regiment
01.10.1946-30.09.1947 Motorized Field Artillery School for Reserve Officers
01.10.1946-30.09.1948 187th Artillery Battalion
01.10.1949-30.09.1950 209th Artillery Regiment
30.09.1950-DD.MM.1956 31st Heavy Artillery Brigade
DD.MM.1951-DD.MM.1953 School of Surveying and Artillery Units Chiefs Topographic Services for Reserve Officers
DD.MM.1947-DD.MM.1957 Tank School
DD.MM.1947-DD.MM.1950 22. tanková brigáda
DD.MM.1947-DD.MM.1949 16th Infantry Battalion /submachine gun/
DD.MM.1949-DD.MM.1950 11. tanková brigáda
DD.MM.1950-DD.MM.1951 6th Self-propelled Tank Battalion
DD.MM.1951-DD.MM.1958 6th Self-propelled Tank Regiment
DD.MM.1950-DD.MM.1973 1st Tank Base
DD.MM.1973-DD.MM.1989 Tank and Automotive Base
DD.MM.1957-DD.MM.1961 Military School
DD.MM.1961-DD.MM.1967 Higher Military School
DD.MM.1972-DD.MM.1992 Military University of Ground Forces
DD.MM.1975-DD.MM.1992 101st Road Construction Battalion
DD.MM.1981-DD.MM.1986 110th Road Construction Battalion
DD.MM.1978-DD.MM.1992 Research Institute 010
DD.MM.1984-DD.MM.1992 Research and Test Center 120
DD.MM.1984-DD.MM.1992 Research and Test Center 130
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_22.htm
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#401411 Verze : 0
Kostel Nanebevzetí Panny Marie


Poté co husité roku 1433 dobyli a vypálili město včetně farního kostela, došlo v letech 1464-1496 k výstavbě nového trojlodního kostela bez věže. Bylo zvoleno jiné místo u městských hradeb. Dal jej postavit biskup Tas z Boskovic a Černé Hory, avšak nedožil se vysvěcení, jelikož zemřel roku 1482 na mor, ovšem kostel mohl být hotov již dříve ale byl vypálen, jelikož biskup Tas nepodporoval Jiřího z Poděbrad. Až roku 1496 jej tak vysvětil nikopolský biskup Ondřej. Když roku 1644 dobyli Výškov Švédové kostel zcela vyplenili. Značnou ujmu požárem utrpěl kostel roku 1753, poté byl asi po 20 let bez zastřešení, jelikož obyvatelstvo Vyškova bylo značně decimováno morem. Ještě gotickému kostelu byla přistavěna západní hranolová věž v letech 1729 - 1735. Barokizace dle plánu G. P. Tencally postihla kostel v letech 1773 - 1789. Poté co se zřítil jeden z gotických pilířu provedl kompletní barokizaci František Křzaupal von Grünenberg. Některé gotické prvky jako třeba jižní portál se dochovaly.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#520130 Verze : 0
Radnice


Budova radnice je v renesančním slohu a pochází z roku 1569, její dominantou je 57,33 m vysoká věž. Původní středověká radnice stávala na místě dnešního domu čp. 32, přibližně naproti té dnešní. Radnice byla vážně poškozena úderem blesku roku 1609, kdy explodoval v ní uložený střelný prach o váže přibližně 2 t, ten nejen vážně poškodil budovu radnice, ale i zničil 3 přilehlé domy, přičemž zahynuli 3 lidé, další dva byli zasypání v sutinách. Opravena byla radnice roku 1613. V letech 1753 a 1754 město i radnice vyhořely. Oprava radnice pak trvala řadu desetiletí. V 19. století byla věž znovu opravena a dostala nové zastřešení. Roku 1917 došlo k dalšímu požáru města kdy utrpěla i radnice, znovu bylo přistoupeno k opravám. Další poškození je spojeno s válečnými událostmi 2. sv. války, po které byla věž opět opravena.


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice_(Vyškov)
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#520131 Verze : 0
Morový (Mariánský) sloup


Po dobu cirka 50 let řádil ve Výškově mor, tomu mělo padnout za oběť tolik obětí, že ani nebyli psáni do matriky. Dílo sochaře Christiana Pröbstla, pochází z roku 1719 a je dominantou Masarykova náměstí. Nacházejí se na něm sochy čtyř morových světců - sv. Františka Xaverského, sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Karla Boromejského. Socha sv. Floriána, která je z roku 1754, po požáru města a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1771, se pak nacházejí po bocích sloupu.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#520132 Verze : 0
Historická vyobrazení
Vyškov - Náměstí s radnicí a zámek na pohlednici z roku 1898
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473537729208/?type=3&theater

Náměstí s radnicí a zámek na pohlednici z roku 1898 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473537729208/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Výškov na kolorované pohlednici z roku 1919
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473141062581/?type=3&theater

Výškov na kolorované pohlednici z roku 1919 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473141062581/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Výškovské náměstí na pohlednici z roku 1900
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473927729169/?type=3&theater

Výškovské náměstí na pohlednici z roku 1900 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473927729169/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Náměstí o týdenním trhu na kolorované pohlednici z roku 1908
Zdroj:https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473797729182/?type=3&theater

Náměstí o týdenním trhu na kolorované pohlednici z roku 1908 Zdroj:https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473797729182/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Výškov v popředí židovská synagoga na pohlednici z roku 1910
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156474314395797/?type=3&theater

Výškov v popředí židovská synagoga na pohlednici z roku 1910 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156474314395797/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Nádražní třída na kolorované pohlednici z roku 1924
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/587878714588686/?type=3&theater

Nádražní třída na kolorované pohlednici z roku 1924 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/587878714588686/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Nádražní třída a české měšťanské školy na kolorované pohlednici z roku 1912
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/587878827922008/?type=3&theater

Nádražní třída a české měšťanské školy na kolorované pohlednici z roku 1912 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/587878827922008/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Gymnázium na kolorované pohlednici z roku 1900
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473297729232/?type=3&theater

Gymnázium na kolorované pohlednici z roku 1900 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156473104395918.30718.152396488136913/156473297729232/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Vyškov - Výškov na obrazu z roku 1720
Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vyskov_1720.jpg

Výškov na obrazu z roku 1720 Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vyskov_1720.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#546002 Verze : 2
Morový (Mariánský) sloup


Morový či Mariánský sloup na Masarykově náměstí od sochaře Christiana Pröbstla pochází z roku 1718. Radní jej nechali vybudovat po řadě morových epidemiích. Je ozdoben řadou plastik s polu se svatými Františkem Xaverským, Šebestiánem, Rochem a Karlem Boromejským.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=9384
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#547420 Verze : 0
Pomník T. G. Masaryka


Pomník se nachází při křižovatce ulic Nádražní a Brněnské.
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#547421 Verze : 0
Pomník Vojáci vojákům


Pomník Vojáci vojákům se nachází na hřbitově při kostele Panny Marie Andělské, kde dříve stával i klášter. Pomník by měl pocházet z roku 1939.
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#547422 Verze : 0
Masarykovo náměstí
Vyškov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#599816 Verze : 0
Náměstí Čsl. armády
Vyškov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Vyskov-t46868#599817 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více