Main Menu
User Menu

Tankový sbor [1945-1950]

Tank Corps

     
Název:
Name:
Tankový sbor
Originální název:
Original Name:
Tankový sbor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Československý tankový sbor / 1. čs. samostatná tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-15.08.1950 Velitelství tankového vojska hlavního štábu
15.08.1950-15.12.1950 Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-24.09.1947 Moravská Třebová, kasárny /
24.09.1947-01.11.1950 Olomouc, kasárny /
01.11.1950-15.12.1950 Milovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1945-01.03.1946 Koutňák, Josef (Brigádní generál)
01.03.1946-25.10.1946 Papoušek, František (Plukovník)
25.10.1946-01.12.1947 Papoušek, František (Brigádní generál)
01.12.1947-15.09.1948 Brož, Jaroslav (Brigádní generál)
15.09.1948-01.07.1950 Fusek, Alexander (Divisní generál)
01.07.1950-01.10.1950 Janko, Vladimír (Plukovník)
01.10.1950-15.10.1950 Janko, Vladimír (Brigádní generál)
15.10.1950-15.12.1950 Fachner, Eduard (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1945-01.10.1947 1. tanková brigáda
15.09.1945-01.09.1947 2. tanková brigáda
15.09.1945-01.10.1947 3. tanková brigáda
15.09.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 267
15.09.1945-15.02.1947 Prapor těžkých tanků
15.09.1945-15.12.1950 Velitelství dělostřelectva tankového sboru
15.09.1945-01.10.1945 Ženijní prapor 101
01.10.1947-15.12.1950 11. tanková brigáda
01.10.1947-15.12.1950 12. tanková brigáda
01.10.1947-15.12.1950 Motorisovaná brigáda
01.10.1947-15.12.1950 Ženijní prapor 13

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-24.09.1947 VÚ 2291 Moravská Třebová
24.09.1947-01.10.1949 VÚ 2291 Olomouc
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 2064 Olomouc
01.11.1950-15.12.1950 VÚ 2064 Milovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Tankový sbor)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-1945-1950-t69265#260233Verze : 4
MOD