Main Menu
User Menu

Šturmanské a spojovací učiliště [1953-1954]

Navigator and Signal School

     
Název:
Name:
Šturmanské a spojovací učiliště
Originální název:
Original Name:
Šturmanské a spojovací učiliště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Letecké spojovací učiliště
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1954
Nástupce:
Successor:
Spojovací učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.09.1954 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.09.1954 Chrudim, letiště /
Velitel:
Commander:
01.01.1953-DD.MM.1954 Šlajchart, Teodor (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1954 Šlajchart, Teodor (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1954 20. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.09.19543 VÚ 0000 Chrudim
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond 0000
URL : https://www.valka.cz/Sturmanske-a-spojovaci-uciliste-1953-1954-t107654#466538Verze : 0
MOD
Absoventi Leteckého spojovacího učiliště a Šturmanského a spojovacího učiliště Chrudim,
palubní specialisté (navigátoři, palubní radiotelegrafisté/
vyřazeni 26.07.1953 v hodnosti poručík,(*1*)
Andrle, Josef
Bouček, Karel
Boxan, Petr
Brandejs, Jaroslav
Brokeš, Miroslav
Búda, Valentin
Burian, Karel
Čejka, Josef
Čepička, Vlastimil
Čermák, Jaroslav
Černek, Jan
Daněk, Jaromír
Daníšek, Josef
Drda, Václav
Dupal, Zdeněk
Ertl, Richard
Foldyna, Karel
Foltín, Jaromír
Frank, Jiří
Frelich, Josef
Granec, Josef
Gregor, František
Hejlek, Jiří
Hohn, Jiří
Hovorka, Jiří
Hradil, Jaroslav
Imrich, Goga
Janata, Jaroslav
Jenyš, Zdeněk
Jeřábek, Leopold
Kabeláč, Miloslav
Kindermann, Josef
Kolman, Miroslav
Král, Tomáš
Kuzma, Antonín
Ledvina, ?
Měchura, Bohuslav
Mimra, Miroslav
Oščádal, Miroslav
Pojer, Josef
Průcha, Vladimír
Rapala, Drahoslav
Rubeš, Miroslav
Smékal, Otto
Srnský, Ladislav
Svoboda, Miroslav
Ševčík, Konrád
Šmehlík, Josef
Trhlík, Josef
Zezulka, Karel
Zunt, Ladislav
Žembera, ?

Poznámka: Tito frekventanti začínali studium v "Letecké spojovací učiliště"
Zdroj:
(*1*) Dle osobního spisu Ertl, Richard[/url] datum 26.07.1953
Dle vojenské knížky [url=/topic/view/238625]Foltín, Jaromír
(sdělení) datum vyřazení 22.07.1953
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Sturmanske-a-spojovaci-uciliste-1953-1954-t107654#659610Verze : 5