Main Menu
User Menu

Nové Mesto nad Váhom

     
Název:
Name:
Nové Mesto nad Váhom
Originální název:
Original Name:
Nové Mesto nad Váhom
Další názvy:
Other Names:
Vágújhely (maďarsky), Waagneustadt (nemecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nové Mesto nad Váhom
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°45'19.68"N 17°49'56.13"E
Místní části:
Local Municipalities:
Centrum I., Centrum II., Centrum III. a Mnešice, Dolné Samoty a okolie, Horné Samoty, Hájovky a okolie, Javorinská a okolie, Rajková a okolie.
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1253
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
opevnený Kostol Narodenia Panny Márie(13.st)
budova prepošstva (1643-94.)
barokové a renesančné meštianske domy zo 16. až 18. storočia
morovy stlp z roku 1696.
evanjelický kostol (1787)
kaplnka sv. Ondreja(1719)
kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1737)
kaplnka sv. Rocha (1750)
palác Ghillanyiovcov (17. st.)
most cez Klanečnicu
Židovský cintorín


Muzea:
Museums:
Podjavorinské múzeum
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
23.09.1938-24.09.1938
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
1st Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
2nd Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
3rd Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 3
4th Company /Telegraph/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 3
5th Company /Radiotelegraphic/ of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
Náhradní rota telegrafního praporu 3
Depot Company of the 3rd Signal Battalion
23.09.1938-24.09.1938
Telegrafní prapor 3, velitelství
Headquarters of the 3rd Signal Battalion
24.09.1938-30.09.1938
Polní pošta 9
9th Field Post Office
27.09.1938-03.10.1938
9. divise
9th Division
27.09.1938-18.11.1938
Telegrafní prapor 9
9th Signal Battalion
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství dělostřelectva 9. divise
Artillery Command of the 9th Division
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství telegrafního vojska 9. divise
Signal Command of the 9th Division
27.09.1938-18.11.1938
Velitelství ženijního vojska 9. divise
Engineer Command of the 9th Division
30.09.1938-DD.11.1938
Polní pošta 21
21st Field Post Office
20.10.1938-DD.11.1938
Polní pošta 48
48th Field Post Office
02.05.1939-01.10.1940
Telegrafní prapor III
2nd Telegraph Battalion
02.05.1939-01.10.1940
Ženijní pluk
Engineer Regiment
02.05.1939-01.10.1940
Ženijní prapor I
1st Engineer Battalion
01.10.1940-07.07.1941
Pionýrska rota 1/11
1st Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
01.10.1940-07.07.1941
Pionýrska rota 2/11
2nd Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
01.10.1940-07.07.1941
Pionýrský prapor 11
11th Engineer Battalion
01.10.1940-30.08.1944
Sborový pionýrsky park 11
11th Engineer Store of Corps
01.10.1940-30.08.1944
Sborový spojovací park 11
11th Signal Store of Corps
01.10.1940-22.06.1941
Spojovací prapor 1
1st Signal Battalion
19.10.1941-30.08.1944
Pionýrska rota 2/11
2nd Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
19.10.1941-30.08.1944
Pionýrský prapor 11
11th Engineer Battalion
01.08.1943-30.08.1944
Pionýrska rota 1/11
1st Engineer Company of the 11th Engineer Battalion
01.08.1943-30.08.1944
Spojovací prapor 1
1st Signal Battalion
01.06.1945-01.10.1949
Spojovací prapor III/4
3rd Signal Battalion of the 4th Signal Regiment
21.06.1945-01.10.1949
Posádkové velitelství Nové Mesto nad Váhom
Military Command Nové Mesto nad Váhom
26.06.1945-01.10.1945
Spojovací učiliště
Signal Apprentice School
DD.06.1945-01.10.1945
Oblastní ženijní sklad 4
4th Area Engineer Store
DD.06.1945-01.10.1945
Spojovací sklad 2
2nd Signal Store
20.07.1945-01.10.1945
Spojovací prapor 9
9th Signal Battalion
07.09.1945-17.09.1946
Ženijní prapor V/4 /mostový/
5th Engineer Battalion /bridge/
01.10.1945-01.12.1950
Spojovací sklad 4
4th Signal Store
01.10.1945-01.10.1947
Ženijní sklad 2
2nd Engineer Store
15.11.1945-01.07.1948
Vojenský železniční sklad 2
2nd Military Railways Store
20.09.1946-01.09.1972
Spojovací učiliště
Signal Apprentice School
01.10.1947-01.12.1950
Ženijní sklad 4
4th Engineer Store
01.12.1950-01.11.1954
2. sklad ženijní munice
2nd Engineer Amunition Store
01.12.1950-01.11.1954
2. ženijní sklad
2nd Engineer Store
01.12.1950-01.09.1963
309. strážní rota
309th Guard Company
01.12.1950-01.11.1954
4. spojovací sklad
4th Signal Store
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Nové Mesto nad Váhom
District Military Command Nové Mesto nad Váhom
01.01.1954-01.04.1960
Okresná vojenská správa Nové Mesto nad Váhom
District Military Command Nové Mesto nad Váhom
01.11.1954-01.10.1958
2. okruhový sklad ženijní munice
2nd District Engineer Amunition Store
01.11.1954-31.10.1992
2. okruhový ženijní sklad
2nd District Engineer Store
01.11.1954-01.10.1958
4. okruhový spojovací sklad
4th District Signal Store
01.11.1956-01.09.1961
2. okruhová ženijní opravna
2nd District Engineer Repair
01.10.1958-01.09.1977
1. pobočka
1st Detachment
01.10.1958-01.09.1967
2. okruhový spojovací sklad
2nd District Signal Store
01.09.1961-01.07.1989
3. pobočka
3rd Detachment
01.09.1967-01.03.1992
2. okruhový spojovací sklad a opravna
2nd District Signal Store and Repair
01.09.1967-31.12.1992
Vojenská střední odborná škola sdělovací techniky
Military High School of Communication Technology
01.09.1972-27.08.1991
Vojenské učiliště Nové Mesto nad Váhom
Military Apprentice School Nové Mesto nad Váhom
28.08.1991-31.12.1992
Vojenská střední škola spojovacího vojska
Military High School of Signal Troops
01.03.1992-31.10.1992
3. spojovací opravna a sklad
3rd Signal Repair and Store
01.05.1992-31.12.1992
Posádková správa Nové Mesto nad Váhom
Military Administration Nové Mesto nad Váhom
31.10.1992-31.12.1992
3. spojovací základna a sklad
3rd Signal Base and Store
31.10.1992-31.12.1992
3. ženijní sklad
3rd Engineer Store
31.10.1992-31.12.1992
Sklad munice Nové Mesto nad Váhom
Ammunition Store Nove Mesto nad Vahom
31.12.1992-31.12.1992
3. spojovací pluk
3rd Signal Regiment
31.12.1992-31.12.1992
3. ženijní opravovna a sklad
3rd Engineer Repair and Store
01.01.1993-01.11.2007
Posádkové velitelství Nové Mesto nad Váhom
Garrison Headquarters Nové Mesto nad Váhom
01.01.1993-01.10.1995
Sklad ženijní munice Nové Mesto nad Váhom
Engineer Ammunition Store Nove Mesto nad Vahom
01.10.1995-01.03.2003
5. spojovací provozní středisko
5th Signal Center
01.10.1995-30.09.2004
5. základna a opravna spojovacího materiálu
5th Base and Repair of Signal Material
01.10.1995-01.10.2004
5. základna a opravna ženijního materiálu
5th Engineer Material Base
01.10.1995-01.10.2002
56. muniční sklad
56th Ammunition Store
01.07.2002-01.12.2007
Spojovací velitelství
Signal Command
01.10.2002-31.12.2005
Muniční sklad Nové Mesto nad Váhem
Ammunition Store Nove Mesto nad Vahom
01.03.2003-01.07.2007
Spojovací rota
Signal Company
01.12.2005-01.11.2007
Protiletadlová baterie
Anti-aircraft Battery
01.01.2006-01.11.2007
Prapor podpory velení
Command Support Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
http://www.nove-mesto.sk/
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-t44906#370339Verze : 0
MOD
Nové Mesto nad Váhom


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 796 obyvatel (z toho 22 osob národnosti cikánské, 5 899 osob národnosti československé, 66 osob národnosti maďarské, 153 osob národnosti německé, 4 osoby národnosti ruské a 569 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v července 1920. Zrušena v říjnu 1920. Obnovena v červenci 1931


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 54, a od července 1931, kdy ji tvořily
náhradní prapor Pěšího pluku 33 (od února 1938),
Telegrafní prapor 3 (od května 1938),
Odbočka hlavního ženijního skladu (srpen 1935 – leden 1937),
Ženijní sklad 2 (od ledna 1937),
Hlavní vojenský telegrafní sklad (duben 1935 – leden 1937),
Telegrafní sklad Zemského vojenského velitelství v Bratislavě (červenec 1931 – leden 1937),
Vojenský telegrafní sklad 1 (od ledna 1937).


Pro potřeby vojenské správy byly v letech 1934-1935 vybudovány Telegrafní kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-t44906#175917Verze : 0