Main Menu
User Menu

Chrudim

okr. Chrudim

     
Název:
Name:
Chrudim
Originální název:
Original Name:
Chrudim
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Chrudim
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°57'04.00"N 15°47'44.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Chrudim I - Vnitřní Město
Chrudim II - Nové Město
Chrudim III - Kateřinské Předměstí
Chrudim IV - Jánské Předměstí
Medlešice
Topol
Vestec
Vlčnov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1055
Vojenské objekty:
Military Objects:

kasárna
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.07.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 22
22nd Air Weather Station
25.09.1938-20.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 22
22nd Air Weather Station
DD.11.1944-23.11.1944
1. letka Bombardovací eskadry 30
1st Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.11.1944-23.11.1944
2. letka Bombardovací eskadry 30
2nd Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.11.1944-23.11.1944
3. letka Bombardovací eskadry 30
3rd Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
Bombardovací eskadra (S) 30
30th Bomber Wing (F)
DD.11.1944-23.11.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 30
1st Group of the 30th Bomber Wing
DD.11.1944-23.11.1944
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 1st Group of 30th Bomber Wing
DD.01.1945-DD.MM.1945
IV. skupina Transportní eskadry 4
4th Group of the 4th Transport Wing
16.03.1945-27.03.1945
I. skupina Stíhací eskadry 52
1st Group of the 52nd Fighter Wing
01.05.1945-01.09.1950
Letecká spojovací škola 1
1st Air Force Signal School
01.05.1945-01.09.1950
Letecká spojovací škola 1
1st Air Force Signal School
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 32
32nd Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor 46 /motorisovaný/
46th Infantry Battalion /Motorised/
01.02.1948-01.05.1950
Školní základna V
5th School Air Base
01.05.1950-01.09.1950
Školní základna IX
9th School Air Base
01.09.1950-01.01.1953
Letecké spojovací učiliště
Air Force Signal School
01.09.1950-01.01.1953
Letecké spojovací učiliště
Air Force Signal School
27.11.1950-01.11.1954
1. letecká technická divize
1st Air Technical Division
01.01.1951-01.11.1954
101. letecká spojovací rota
101st Air Signal Company
15.01.1951-15.03.1951
29. letecká základna
29th Air Base
DD.MM.1951-DD.MM.1953
29. letištní prapor
29th Air Base Battalion
01.01.1953-01.11.1954
20. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
20th Electronic Air Support Devices Platoon 2nd Class
01.01.1953-01.09.1954
Šturmanské a spojovací učiliště
Navigator and Signal School
01.10.1954-01.11.1954
22. letecká stíhací divize
22nd Air Fighter Division
01.11.1954-30.09.1958
22. letecká divizní opravna
22rd Divisional Air Repair
01.11.1954-01.10.1958
22. stíhací letecká divize
22nd Fighter Air Division
01.11.1954-01.10.1958
22. stíhací letecká divize
22nd Fighter Air Division
01.11.1954-30.09.1958
Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize
Command Post of 22nd Fighter Air Division
DD.MM.1954-30.09.1958
22. letecká spojovací rota
22nd Air Signal Company
DD.05.1955-DD.06.1956
6. radiotechnická hláska
6th Electronic Post of 155th Electronic Regiment
DD.05.1956-DD.06.1956
6. radiotechnická hláska
6th Electronic Post of 155th Electronic Regiment
01.10.1956-01.10.1958
Automobilní prapor leteckého týlu
Automobile Battalion of Air Force Rear
DD.MM.1956-01.06.1957
4. radiotechnická hláska
4th Electronic Post of 155th Electronic Regiment
01.06.1957-01.10.1958
4. radiotechnický uzel
4th Electronic Post of 155th Electronic Regiment
01.06.1957-01.10.1958
4. radiotechnický uzel
4th Electronic Post of 155th Electronic Regiment
01.08.1957-01.10.1958
22. letecká technická skupina
22nd Air Technical Group
01.10.1957-01.03.1958
22. stíhací letecký pluk
22nd Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.10.1960
1. automobilní prapor
1st Automobile Battalion
01.10.1958-31.09.1969
320. radiotechnický uzel
320th Electronic Post
01.10.1960-01.09.1961
107. automobilní prapor
107th Automobile Battalion
01.09.1961-01.09.1965
4. výsadkové výcvikové středisko
4th Airborne Training Center
01.09.1961-01.09.1969
Naváděcí stanoviště NS-2
Ground Control Intercept GCI-2
08.07.1964-01.09.1967
1. ženijní výsadková průzkumná rota
1st Engineer Airborne Reconnaissance Company
01.09.1965-01.09.1969
4. výsadková průzkumná rota
4th Airborne Reconnaissance Company
15.10.1968-01.09.1969
1. výsadková průzkumná rota
1st Airborne Reconnaissance Company
01.09.1969-01.01.1992
21. silniční mostní technická základna
21st Road Bridge Technical Base
01.09.1969-DD.MM.1978
544. výcviková spojovací rota
544th Training Signal Company
01.01.1976-01.11.1981
1. silniční strojní rota
1st Road Machinery Company
01.01.1976-DD.MM.1990
107. silniční stavební prapor
107th Road Construction Battalion
01.10.1987-01.10.1989
71. úderný výsadkový prapor
71st Commando Airborne Battalion
01.10.1989-31.10.1991
71. výsadkový úderný prapor
71st Airborne Commando Battalion
31.10.1991-31.12.1992
71. prapor rychlého nasazení
71st Rapid Deployment Battalion
01.01.1992-DD.02.1992
66. výcviková a zásobovací základna ubytovací a stavební služby
66th Accomodation and Construction Services Training and Supply Base
01.01.1993-31.03.1994
71. prapor rychlého nasazení
71st Rapid Deployment Battalion
01.04.1994-31.12.2013
43. výsadkový mechanizovaný prapor
43rd Airborne Mechanized Battalion
01.01.2014-30.09.2020
43. výsadkový prapor
43rd Airborne Battalion
01.10.2020-DD.MM.RRRR
43. výsadkový pluk
43rd Airborne Regiment
DD.MM.RRRR-30.06.2004
Ústřední opravárenská základna materiálu osobního použití
Personal Use Material Central Repair Base
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudim
http://www.chrudim.eu
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#453849Verze : 0
MOD
Chrudim


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 13 264 obyvatel (z toho 13 034 osob národnosti československé, 124 osob národnosti německé a 9 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Vojenský oděvní sklad 2 (leden 1921 – prosinec 1922),
technická odbočka Vojenské zásobárny 4 (únor 1923 – březen 1923),
technická odbočka Divisní zásobárny 4 (únor 1923 – leden 1924),
technická odbočka Divisního proviantního skladu 4 (leden 1924 – leden 1937),
technická odbočka Sborového proviantního skladu 4.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#173885Verze : 0
Jednotky umístěné v posádce (1945 - 1992)


Pěší pluk 32 (1945)
Pěší prapor 46 (1945 - 1947)
Letecká spojovací škola (1946 - 1950)
Letecké spojovací učiliště (1950 - 1953)
Šturmanské a spojovací učiliště (1953 - 1954)
29. letištní prapor (1951 - 1953)
Velitelství 1. letecké technické divize (1951 - 1955)
101. letecká spojovací rota (1951 - 1955)
Velitelství 22. stíhací letecké divize (1954 - 1958)
22. letecká spojovací rota (1954 - 1958)
22. letecká divizní opravna (1954 - 1958)
Automobilní prapor leteckého týlu (1956 - 1958)
1. automobilní prapor LPVOS (1958 - 1961)
Velitelství 22. letecké technické skupiny (1957 - 1958)
4. výsadkové výcvikové středisko (1961 - 1964)
110. ženijní prapor (1964 - 1967)
1. strojní prapor (1967 - 1969)
1. ženijní výsadková průzkumná rota (1964 - 1967)
4. výsadková průzkumná rota (1965 - 1969)
1. výsadková průzkumná rota (1968 - 1969)
251. protiletadlový pluk (1969 - 1975)
4. armádní tanková opravárenská a zásobovací základna (1960 - 1961)
4. armádní tanková základna (1961 - 1963)
4. armádní sklad tankového materiálu (1963 - 1965)
Ústřední sklad technického materiálu PHM (1961 - 1963)
21. silniční mostní technická základna (1963 - 1969)
21. silniční materiální technická základna (1969 - 1992)
1. silniční materiální základna (1992 - xxxx)
Intendanční sklad 101 (1945 - 1951)
11. intendanční sklad (1951 - 1954)
Ústřední sklad proviantní výstroje (1954 - 1960)
Opravárenský závod týlové techniky (1960 - xxxx)
107. silniční stavební prapor (1976 - 1990)
1. silniční strojní rota (1976 - 1981)
1. výcvikové a posilovací středisko stavebních a strojních specialistů (1981 - 1992)
66. zásobovací a výcviková základna (1992 - xxxx)
71. úderný výsadkový prapor (1987 - 1989)
71. výsadkový úderný prapor (1989 - 1991)
71. prapor rychlého nasazení (1991 - 1994)
43. výsadkový mechanizovaný prapor (1994 - xxxx)
43. výsadkový prapor (xxxx)
Posádková správa Chrudim (1954 - xxxx)
Okresní vojenské velitelství (1953 - 1954)
Okresní vojenská správa (1954 - xxxx)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN: 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#191572Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 12


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#416238Verze : 0
MOD
Muzeum
Zdroj:
mapy.cz
Chrudim - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#589126Verze : 1
Divadlo Karla Pippicha
Zdroj:
mapy.cz
Chrudim - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#589127Verze : 0
Koželužský mlýn
Zdroj:
mapy.cz
Chrudim - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#589128Verze : 1
Pomník Josefa Ressela
Zdroj:
mapy.cz
Chrudim - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#589130Verze : 0
Socha loutkáře
Zdroj:
mapy.cz
Chrudim - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#589138Verze : 0
Husův sbor
Zdroj:
mapy.cz
Chrudim - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chrudim-t44128#589139Verze : 0