Main Menu
User Menu

Šlajchart, Teodor

     
Příjmení:
Surname:
Šlajchart
Jméno:
Given Name:
Teodor
Jméno v originále:
Original Name:
Teodor Šlajchart (do 04.12.1945 Schleichart)
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.08.1916 Nová Baňa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.03.2011 Banská Bystrica
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ práporu "Šlajchart" (1944)
veliteľ Leteckého spojovacieho učilišťa (1950-1954)
veliteľ Leteckých opravovní Banská Bystrica (1958-1976)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/13519/
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Slajchart-Teodor-t58971#486717Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šlajchart
Jméno:
Given Name:
Teodor
Jméno v originále:
Original Name:
Teodor Šlajchart
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.11.1935-DD.MM.RRRR Škola na dôstojníkov jazdectva v zálohe, Dašice
DD.MM.RRRR-29.08.1937 Vojenská akadémia, Hranice na Morave
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.08.1937 poručík
01.01.1940 nadporučík
01.01.1943 stotník
04.04.1946 štábny kapitán (s účinnosťou od 28.10.1944)
25.10.1947 major (s účinnosťou od 01.05.1945)
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
01.02.1976 výslužba
25.08.1994 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.08.1944-DD.10.1944 Velitel : Prapor Šlajchart
DD.11.1950-31.12.1952 Velitel : Letecké spojovací učiliště
01.01.1953-DD.MM.1954 Velitel : Šturmanské a spojovací učiliště
01.04.1956-01.10.1957 Velitel : Letecké spojovací dílny
01.10.1957-01.10.1960 Velitel : Letecké vývojové středisko
01.10.1960-01.01.1966 Velitel : Vývojové a opravárenské středisko 061
01.01.1966-DD.01.1976 Velitel : Letecké opravny Banská Bystrica

Ručně vyplněné položky:
29.08.1937-DD.MM.1939 Telegrafný prápor 2
28.02.1939-DD.MM.RRRR Telegrafný prápor 7
01.10.1940-DD.MM.1941 Oddiel vzdušného spravodajstva
01.07.1941-DD.MM.1941 veliteľ spojovacej roty, východný front
01.11.1941-DD.MM.1943 Oddiel vzdušného spravodajstva
15.10.1943-DD.10.1944 veliteľ Oddielu vzdušného spravodajstva / práporu "Šlajchart"
15.03.1945-DD.MM.1945 1. československá zmiešaná letecká divízia
15.01.1946-DD.MM.1949 zástupca náčelníka oddelenia pre spojovacie a rádiotechnické zabezpečenie letectva, Veliteľstvo letectva
01.07.1949-DD.MM.1950 dočasný veliteľ Leteckého spojovacieho pluku 3
DD.11.1950-DD.MM.1954 veliteľ Leteckého spojovacieho učilišťa / Šturmanského spojovacieho učilišťa
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka oddelenia pre spojovacie a rádiotechnické zabezpečenie letectva, Veliteľstvo letectva
DD.MM.1958-DD.MM.1976 náčelník Leteckého vývojového strediska / Vývojového a opravárenského strediska 61 / Leteckých opravovní Banská Bystrica
Vyznamenání:
Awards:

18.08.1945

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Czechoslovak medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

so štítkom "SSSR"

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1968

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

31.08.1996

Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Order of Ludovit Stur 2nd Class
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
-

01.01.2006

Kříž Milana Rastislava Štefánika III. třídy
The Cross of Milan Rastislav Štefánik 3rd Class
Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
-

DD.MM.2010

Jubilejní medaile "65 let vítězství ve Velké vlastenecké války v letech 1941-1945"
Jubilee Medal "65 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945"
Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Slajchart-Teodor-t58971#486762Verze : 1
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Slajchart-Teodor-t58971#486769Verze : 1
MOD