Main Menu
User Menu

Letecké spojovací učiliště [1951-1953]

Air Force Signal School

     
Název:
Name:
Letecké spojovací učiliště
Originální název:
Original Name:
Letecké spojovací učiliště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Letecké spojovací učiliště
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
Šturmanské a spojovací učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.01.1953 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.01.1953 Chrudim, letiště /
01.01.1951-01.01.1953 Chrudim, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1950-31.12.1952 Šlajchart, Teodor
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.01.1953 VÚ 0000 Chrudim
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond 0000
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1951-1953-t107651#466536Verze : 0
MOD
Pro Letecké spojovací učiliště
Nařízením MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Generálové: 1
- Důstojníci: 248
- Poddůst. z povolání : 23
- Poddůst. zákl. služby: 89
- Mužstvo zákl. služby: 51
Vojáci celkem: 412
Občanští zaměstnanci: 21
Celkem: 433 osobZdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1951-1953-t107651#383234Verze : 0