Main Menu
User Menu

Letecké spojovací učiliště [1950-1953]

Air Force Signal School

     
Název:
Name:
Letecké spojovací učiliště
Originální název:
Original Name:
Letecké spojovací učiliště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká spojovací škola 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
Šturmanské a spojovací učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.01.1953 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1950-01.01.1953 Chrudim, letiště /
01.09.1950-01.01.1953 Chrudim, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1950-29.11.1950 Čech, Ladislav (Podplukovník)
29.11.1950-01.01.1953 Šlajchart, Teodor (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.01.1953 VÚ 0000 Chrudim

01.09.1950 bola ku škole včlenená Navigační škola
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond 0000
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1950-1953-t107651#466536Verze : 0
MOD
Pro Letecké spojovací učiliště
Nařízením MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :
- Generálové: 1
- Důstojníci: 248
- Poddůst. z povolání : 23
- Poddůst. zákl. služby: 89
- Mužstvo zákl. služby: 51
Vojáci celkem: 412
Občanští zaměstnanci: 21
Celkem: 433 osob

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1950-1953-t107651#383234Verze : 1
PROSÍM OPRAVIT napis (doba existence)
Letecké spojovací učiliště (1950-1953)
bylo vytvořeno reorganizací a přejmenováním z
Předchůdce: Letecká spojovací škola 1
Letecké spojovací učiliště
Datum vzniku: 01.09.1950
Dislokace:
01.09.1950-01.01.1953 Chrudim, kasárny (tzv. "Pedák")
Velitel:
01.09.1950-29.11.1950 Čech, Ladislav (podplukovník)
29.11.1950-01.01.1953 Šlachart, Teodor (podplukovník)

Poznámka:
Dnem 01.09.1950 byla k němu "přičleněna" Navigační škola Havlíčkův Brod

Zdroj: Irra, Miroslav: "Československé vojenské letectvo 1945-1950"
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1950-1953-t107651#659425Verze : 6
Absolventi Leteckého spojovacího učiliště Chrudim
obor navigátor (výcviková skupina / četa N-3.
vyřazeni 29.06.1952 v hodnosti poručík
Beran, Jaromír
Černák, František
Ďurčík, Matej
Hruša, Josef
Janda, Zdeněk
Jonáš, Zdeněk
Kalný, František,
Komárek, Mojmír
Kotyza, Vlastimil
Kraus, Jan
Kříha, Josef
Kuchař, Antonín
Manda, Miloslav
Mašek, Antonín
Partyka, Stanislav
Pisklák, Antonín
Plíhal, Jaroslav
Sekyrka, Zdeněk
Stloukal, Otto
Suchopa, Jiří
Štěpánek, Stanislav
Švec, Jan
Vágner, Jaroslav
Zatloukal, Oldřich
Poznámka: Tito frekventanti začínali studium 01.08.1950 v Letecká spojovací škola 1
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1950-1953-t107651#659609Verze : 8
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.08.1950 29.06.1952 Beran, Jaromír
01.08.1950 29.06.1952 Ďurčík, Matej
DD.MM.1950 29.06.1952 Kraus, Jan
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1950-1953-t107651#659890Verze : 0
MOD
Diskuse
Tá navigační škola bola zlúčená s učilišťom, alebo jej bola priamo podriadená? Nech viem, do ktorej kolonky to nalinkovať....
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1950-1953-t107651#659896Verze : 0
MOD
Podle Irra, M.: Československé vojenské letectvo 1945-1950 byla do Leteckého spojovacího učiliště včleněna.
Pokud se týká frekventantů Navigační školy, personální informace chybí.
URL : https://www.valka.cz/Letecke-spojovaci-uciliste-1950-1953-t107651#659908Verze : 3