Main Menu
User Menu

Velitelství letectva [1950-1957]

Air Force Command

     
Název:
Name:
Velitelství letectva
Originální název:
Original Name:
Velitelství letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství letectva
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1957
Nástupce:
Successor:
Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.01.1957 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.01.1952 Praha /
01.01.1952-01.01.1957 Praha, Palác Kotva /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-01.01.1951 Vicherek, Alois (Sborový generál)
01.01.1951-DD.04.1952 Hanuš, Josef (Divisní generál)
00.04.1952-05.11.1952 Hanuš, Josef (Sborový generál)
05.11.1952-20.08.1953 Vosáhlo, Josef (Brigádní generál)
20.08.1953-01.03.1955 Vosáhlo, Josef (Generálporučík)
01.03.1955-01.01.1957 Týkal, Jaroslav (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1950-01.10.1950 Reindl, Jan (Plukovník)
01.10.1950-DD.03.1952 Reindl, Jan (Brigádní generál)
DD.03.1952-30.09.1952 Činčár, Jozef (Major)
30.09.1952-16.06.1953 Činčár, Jozef (Podplukovník)
16.06.1953-DD.11.1955 Činčár, Jozef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.01.1951 4. letecká divise
15.08.1950-01.01.1957 Inženýrská letecká služba
15.08.1950-01.09.1951 Letecká vojenská akademie
15.08.1950-01.MM.1951 Letecké operační středisko 1
15.08.1950-01.01.1957 Letecké technické učiliště
15.08.1950-01.01.1957 Letecké učiliště
15.08.1950-01.01.1951 Letecký dopravní pluk 1
15.08.1950-01.01.1951 Letecký dělostřelecký pluk 45
15.08.1950-01.12.1950 Letecký spojovací pluk 1
15.08.1950-01.12.1950 Letecký spojovací pluk 3
15.08.1950-01.01.1957 Letecký týl
15.08.1950-01.12.1951 Vojenská letecká strělnice
01.10.1950-01.01.1951 Letecké operační středisko 2
01.12.1950-01.01.1957 1. letecký spojovací pluk
15.12.1950-01.01.1951 Letecký pluk 51
01.01.1951-01.11.1954 1. letecký dopravní pluk
01.01.1951-01.08.1951 4. letecká bitevní divize
01.01.1951-01.08.1951 4. letecká divize
01.01.1951-01.11.1954 45. letecký dělostřelecký pluk
01.01.1951-01.07.1952 51. letecký stíhací pluk
01.01.1951-01.01.1953 Letecké spojovací učiliště
01.01.1951-01.01.1953 Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva
01.06.1951-01.11.1954 22. letecká stíhací divize
01.06.1951-01.11.1954 50. letecký kurýrní pluk
01.08.1951-01.11.1954 34. letecká bitevní divize
01.08.1951-01.01.1953 47. letecký zpravodajský pluk
01.09.1951-01.11.1951 3. letecká stíhací divize
01.09.1951-01.11.1954 46. letecká bombardovací divize
01.09.1951-01.11.1955 Vyšší škola důstojníků letectva
15.10.1951-01.01.1953 Vojenské učiliště letectva pro ženy
01.11.1951-01.11.1954 15. letecký stíhací sbor
01.12.1951-01.01.1953 Vojenský výcvikový tábor letectva Kuchyňa
DD.MM.1951-01.01.1957 Spojovací oddělení
01.01.1952-01.01.1954 Státní meteorologický ústav
26.04.1952-01.01.1953 Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany
01.09.1952-15.08.1954 Škola mladších spojovacích specialistů letectva
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR 2. samostatné radiotechnické stanoviště Cerhonice
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR 2. samostatné radiotechnické stanoviště Cerhonice
DD.MM.1952-DD.MM.1956 Výcvikové vyhodnocovací středisko leteckých snímků
DD.MM.1952-31.12.1956 Ústřední dílny leteckého týlu
01.01.1953-01.11.1954 47. letecký průzkumný pluk
01.01.1953-01.01.1957 Letecké střeliště Kuchyňa
01.01.1953-01.10.1957 Spojovací uzel štábu velitelství letectva
01.01.1953-01.10.1954 Vojenská škola letectva pro ženy
01.01.1953-01.03.1955 Ústřední velitelské stanoviště
01.01.1953-01.09.1954 Šturmanské a spojovací učiliště
01.05.1953-15.05.1953 51. letecký stíhací pluk
15.05.1953-DD.06.1953 166. letecká stíhací divize
15.05.1953-01.01.1957 47. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.09.1953-01.10.1954 Učiliště pozemních specialistů letectva
01.10.1953-01.01.1954 Hlavní letecké povětrnostní ústředí
01.10.1954-01.01.1957 Škola pozemních specialistů letectva
01.11.1954-01.10.1956 1. dopravní letecký pluk
01.11.1954-01.03.1955 15. stíhací letecký sbor
01.11.1954-01.03.1955 2. stíhací letecká divize
01.11.1954-01.01.1957 22. stíhací letecká divize
01.11.1954-01.01.1957 34. bitevní letecká divize
01.11.1954-01.01.1957 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
01.11.1954-01.01.1957 46. bombardovací letecká divize
01.11.1954-01.01.1957 47. průzkumný letecký pluk
01.11.1954-01.01.1957 50. spojovací letecký pluk
01.11.1954-01.01.1957 Velitelská letka
01.03.1955-01.01.1957 3. stíhací letecká divize
01.03.1955-01.01.1957 Hlavní letecké povětrnostní ústředí
01.04.1955-01.10.1956 6. letecká spojovací rota
01.04.1955-31.12.1956 Velitelské stanoviště letectva
01.10.1956-01.01.1957 1. dopravní výsadkový letecký pluk
01.10.1956-01.01.1957 6. stíhací letecká divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. samostatné radiotechnické stanoviště Přílezy

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond (Ministerstvo národní obrany)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-1950-1957-t93123#420932Verze : 3
MOD
Velitelství letectva MNO-GŠ ČSLA


Vznik: 01.01.1951
Předchůdce: Velitelství letectva Hlavního štábu


Dislokace:
Praha-Dejvice (Ministerstvo národní obrany) - 01.01.1951-DD.01.1952)
Praha 1 (Palác Kotva) - (DD.01.1952-DD.MM.RRRR)


Nadřízený stupeň:
- MNO - Generální štáb ČSLA(01.01.1951-28.02.1955)
- Náměstek MNO pro protivzdušnou obranu státu a letectvo (01.03.1955-31.12.1956)


Velitel:
Hanuš, Josef (sborový generál) - (01.01.1951-05.11.1952)
Vosáhlo, Josef (plukovník / generálmajor) - (05.11.1952-28.02.1955)
Týkal, Jaroslav (generálmajor) - (01.03.1955-31.12.1956)Podřízené součásti a jednotky:


- Hlavní letecký operační sál (01.01.1951-DD.MM.RRRR)
- Ústřední velitelské stanoviště Velitelství letectva (DD.MM.RRRR-31.12.1952)
- Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva (01.01.1953-28.02.1955)
- Velitelské stanoviště letectva Praha (01.04.1955-31.12.1956)
- 1. letecké operační středisko (01.01.1951-31.10.1951)
- 2. letecké operační středisko (01.01.1951-31.12.1952)
- 3. letecké operační středisko (01.01.1951-31.12.1952)
- Pomocné velitelské stanoviště Olomouc (DD.MM.RRRR-31.12.1952)
- Pomocné velitelské stanoviště Hájníky (DD.MM.RRRR-31.12.1952)
- 1. samostatné radiotechnické stanoviště (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)
- 2. samostatné radiotechnické stanoviště (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)
- 1. pomocné velitelské stanoviště letectva (01.01.1953-28.02.1955)
- 2. pomocné velitelské stanoviště letectva (01.01.1953-01.11.1954)
- Státní meteorologický ústav Praha (01.01.1952-31.12.1953)
- Synoptické ústředí Praha-Ruzyně (15.02.1952-DD.MM.RRRR)
- 1. povětrnostní ústředna Praha-Kbely (15.02.1952-31.12.1953)
- 2. povětrnostní ústředna Brno-Špilberk (15.02.1952-31.12.1953)
- 3. povětrnostní ústředna Zvolen-Hájníky (15.02.1952-31.12.1953)
- Hlavní letecké povětrnostní ústředí (01.10.1953-31.12.1953)
- 1. letecký spojovací pluk (01.01.1951-31.12.1956)
- Spojovací uzel (01.01.1953-DD.MM.RRRR)
- Velitelská letka (01.11.1954-31.12.1956)
- Letecký výzkumný ústav (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)
- Rota VKPL (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)- Letecký týl (01.01.1951-31.12.1956)
- Hlavní povětrnostní ústředna Praha (01.01.1951-31.03.1951)
- Technické povětrnostní školní ústředí Praha (01.04.1951-15.02.1952)
- Automobilní prapor leteckého týlu Chrudim (01.10.1956-31.12.1956)
- Automobilní dílny leteckého týlu (DD.MM.RRRR-31.10.1954)
- Ústřední dílny leteckého týlu Olomouc (DD.MM.1952–31.12.1956)
- Spojovací dílny leteckého týlu Banská Bystrica (01.06.1952-31.10.1954)
- Letecké spojovací dílny Banská Bystrica (01.11.1954-31.12.1956)
- Letecký opravárenský závod Kbely
- 1. letecký stavební prapor Olomouc


- 1. letecká technická divize Praha/Chrudim (01.01.1951-31.10.1955)
- 2. letecká technická divize Brno/Zbiroh (01.01.1951-28.02.1955)
- 3. letecká technická divize Piešťany (01.01.1951-31.12.1956)
*
2. letištní prapor Mladá (01.11.1955-31.12.1956)
5. letištní prapor Kbely (01.11.1955-31.12.1956)
6. letištní prapor Pardubice (01.11.1955-31.12.1956)
8. letištní prapor Klecany (01.11.1955-31.12.1956)
9. letištní prapor Pardubice (01.11.1955-31.12.1956)
14. letištní prapor Líně (01.11.1955-31.12.1956)
18. letištní prapor Líně (01.11.1955-31.12.1956)
19. letištní prapor Čáslav (01.05.1956-31.12.1956)
21. letištní prapor Čáslav (01.10.1956-31.12.1956)
22. letištní prapor Mladá (01.11.1955-31.12.1956)
24. letištní prapor Hradec Králové (01.11.1955-31.12.1956)
30. letištní prapor Plzeň-Bory (01.11.1955-31.12.1956)
31. letištní prapor Kbely (01.11.1955-31.12.1956)
33. letištní prapor Hradčany (DD.MM.1956-31.12.1956)- Týlová základna letectva Prešov
- Vojenská zotavovna Jeseník (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)
- Vojenská zotavovna Kaleník (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)
- Vojenská zotavovna Souš (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)
- Vojenská zotavovna Suchý Vrch (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)
- Vojenská zotavovna Vydra (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)***
- Velitelství 3. letecké stíhací divize (01.01.1951-01.11.1951)


- velitelství 4. bitevní letecké divize (01.01.1951-31.07.1951)
- velitelství 34. letecké bitevní divize (01.08.1951-31.10.1954)
- velitelství 34. bitevní letecké divize (01.11.1954-31.12.1956)


- velitelství 46. letecké bombardovací divize (01.09.1951-31.10.1954)
- velitelství 46. bombardovací letecké divize (01.11.1954-31.12.1956)


- velitelství 22. letecké stíhací divize (01.06.1951-31.10.1954)
- velitelství 22. stíhací letecké divize (01.11.1954-31.12.1956)


- Velitelství 15. leteckého stíhacího sboru (01.11.1951-31.10.1954)
- Velitelství 15. stíhacího leteckého sboru (01.11.1954-28.02.1955)
(v jeho podřízení v období 01.11.1951-28.02.1955):


- Sborové velitelské stanoviště 15. leteckého stíhacího sboru Praha-Kbely (DD.MM.RRRR-28.02.1955)
- velitelství 1. letecké stíhací divize (01.09.1952-31.10.1954)
- velitelství 1. stíhací letecké divize (01.11.1954-28.02.1955)
- velitelství 3. letecké stíhací divize (01.01.1951-31.10.1954)
- velitelství 3. stíhací letecké divize (01.11.1954-31.12.1956)
- velitelství 5. letecké stíhací divize (01.04.1951-31.10.1954)
- velitelství 5. stíhací letecké divize (01.11.1954-28.02.1955)***
- velitelství 166. letecké stíhací divize (15.05.1953-30.09.1953)
- velitelství 2. letecké stíhací divize (01.10.1953-31.10.1954)
- velitelství 2. stíhací letecké divize (01.11.1954-28.02.1955)


- velitelství 6. stíhací letecké divize (01.10.1956-31.12.1956)

---
Samostatné letecké pluky:
- 1. letecký dopravní pluk (01.01.1951-31.10.1954)
- 1. dopravní letecký pluk (01.11.1954-30.09.1956)
- 1. dopravní výsadkový letecký pluk (01.10.1956-31.12.1956)
- 45. letecký dělostřelecký pluk (01.01.1951-31.10.1954)
- 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk (01.11.1954-31.12.1956)
- 47. letecký zpravodajský pluk (01.01.1951-31.12.1952)
- 47. letecký průzkumný pluk (01.01.1953-31.10.1954)
- 47. průzkumný letecký pluk (01.11.1954-31.12.1956)
- 50. letecký kurýrní pluk (01.06.1951-31.10.1954)
- 50. spojovací letecký pluk (01.11.1954-31.12.1956)
- 51. letecký stíhací pluk Plzeň-Bory (15.11.1952-15.05.1953)
***


"Letecké školy":
- Vyšší škola důstojníků letectva Hradec Králové (01.09.1951-DD.MM.1955)
- Letecké učiliště Prostějov (01.01.1951-31.12.1956)
- Letecké technické učiliště Liptovský Mikuláš (01.01.1951-31.12.1956)
- Škola mladších technických specialistů letectva Liptovský Hrádok (01.09.1952-30.09.1953)
- Škola technického dorostu letectva Liptovský Mikuláš (01.09.1952-31.10.1955)
- Vojenské výchovné středisko letectva Poprad (01.09.1952-DD.MM.RRRR)


- Letecké spojovací učiliště Chrudim (01.01.1951-DD.01.1953)
- Šturmanské a spojovací učiliště Chrudim (DD.01.1953-DD.08.1954)
- Škola mladších spojovacích specialistů letectva Zvolen (01.09.1952-31.08.1954)
- Škola povětrnostní služby (15.02.1952-30.09.1954)
- Vojenské učiliště letectva pro ženy Žamberk (15.09.1951-31.12.1952)
- Vojenská škola letectva pro ženy Žamberk (01.01.1953-30.09.1954)
- Učiliště pozemních specialistů letectva Žamberk(DD.MM.1953-DD.MM.1954)
- Škola pozemních specialistů letectva Žamberk (DD.MM.1954–DD.MM.1956)
- Výcvikové středisko letectva Prešov (DD.MM.1955-31.12.1956)


***
- "Ostatní zařízení":
- Hudba čs. letectva Hradec Králové (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR)Zrušení:31.12.1956
Nástupce: Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu


Zdroj: www.vojenstvi.cz
Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-1950-1957-t93123#348778Verze : 0
Nařízením MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


(Plán/skutečnost)
- Generálů: 19/19
- Důstojníci: 8256/7520
- Poddůst. z povolání : 3677/2919
- Poddůst. zákl. služby: 5854/5485
- Mužstvo zákl. služby: 7844/9264
Vojáci celkem: 25650/25207
Občanští zaměstnanci: 3221/4575


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení 2x A3)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-1950-1957-t93123#384021Verze : 0
Kopie přílohy TMP v r. 1952


Zdroj: Vojenský historický archiv
Velitelství letectva [1950-1957] - Rekonstrukce pův. přílohy - zmenšená

Rekonstrukce pův. přílohy - zmenšená
Velitelství letectva [1950-1957] - List č.1

List č.1
Velitelství letectva [1950-1957] - List č. 2

List č. 2
Velitelství letectva [1950-1957] - List č. 3

List č. 3
Velitelství letectva [1950-1957] - List č. 4

List č. 4
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-1950-1957-t93123#384095Verze : 0