Main Menu
User Menu

Samostatná rota průzkumných tanků 42 [1939-1939]

Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 42

     
Název:
Name:
Samostatná rota průzkumných tanků č. 42
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych nr 42 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.09.1939
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Lodž"
03.09.1939-08.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
08.09.1939-11.09.1939 Armáda "Lodž"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Zgierz/? /
27.08.1939-03.08.1939 Szadek/? /
03.09.1939-03.09.1939 Kotliny/? /
05.08.1939-06.08.1939 Szadek/les u obce /
07.09.1939-07.09.1939 Zgierz/les Łagiewniki /
08.09.1939-10.09.1939 Stryków-Łowicz-Głowno-Niebory/? /
10.09.1939-10.09.1939 Varšava/Wola /
11.09.1939-11.09.1939 Garwolin-Potaszniki/? /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-11.09.1939 Grabowski, Maciej
(kapitan)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 1. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 42
24.08.1939-10.09.1939 2. četa samostatné roty průzkumných tanků č. 42
24.08.1939-11.09.1939 Technicko-hospodářská četa samostatné roty průzkumných tanků č. 42
Poznámka:
Note:
1) Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována jako 42 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych
Zdroje:
Sources:

Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
Zientarzewski, Mirosław: 10 Batalion Pancerny, cz. 2: Kampania wrześniowa, In: Militaria i Fakty, 2002, nr 1, str. 6-10.


Výzbroj
Armament:
13 kusů tančíků TK-3
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-42-1939-1939-t77679#424261Verze : 0
MOD
Sestava:
Velitel roty kapitán Maciej Grabowski
1. četa poručík Ludwik Makiełło
2. četa podporučík v záloze Jan Kinast
Technicko-hospodářská četa poručík Oskar Brunon Jazdowski
Výzbroj: 13 ks tančíků TK-3
Bojové akce a přesuny: 27.08.1939-03.09.1939 - V noci z 27. na 28.08.1939 přesun do obce Szadek, kde očekávala na příchod Kresové jezdecké brigády.
03.09.1939 - Přechod do prostoru obce Kotliny (severozápadně od Zduńskiej Woli).
04.09.1939 - Kolem poledne se zúčastnila protiútoku 22. hulánského pluku proti jednotkám německého 102. pěšího pluku (24. pěší divize) mezi obcemi Góra a Głaniszew. Po boji ustoupila na pravý břeh řeky Warty.
05.09.-06.09.1939 - Oprava poškozených tančíků a ochrana lesa u obce Szadek, kde se soustředila většina Kresové jezdecké brigády.
07.09.1939 - Pokračovala v ústupu. U obce Zgniłe Błota poblíž Aleksandrova svedla šarvátky s průzkumnými hlídkami německé 10. pěší divize.
07.09.1939 - Pokračování v ústupu na Stryków a Głowno. Odpoledne dorazila do lesa Łagiewniki u obce Zgierz, místa své mobilizace.
08.09.1939-10.09.1939 - Rota obdržela od velitele 22. hulánského pluku rozkaz k ústupu do Varšavy a ustupovala po ose Stryków-Łowicz-Głowno-Nieborów
10.09.1939 - Na přístupech k Varšavě velitel rozdělil rotu na dvě části. 1. četa vstupovala do Varšavy přes Grodzisk Mazowiecki a 2. četa s Technicko-hospodářskou četou přes Błonie.
10.09.1939 - Po shromáždění roty v městské části Wola se rota dostala pod palbu německého dělostřelectva. Velitel roty obdržel rozkaz k přesunu do města Garwolin, kde se soustřeďovala útočná vozba Armády "Lodž".
10.09.1939 - Zbytek roty zahájil přesun do Garwolina.
11.09.1939 - V Garwolinu obdržel velitel roty rozkaz k samostatnému přesunu do Lublinu. V obci Potaszniki (10 km od Garwolinu) byl ponechán poslední nepojízdný tančík a tak rota ztratila bojovou schopnost.
11.09.1939 - Zbytek roty vytvořil automobilní skupinu, která se vydala hledat náhradní středisko útočné vozby.
Další osudy: 10.09.1939-29.09.1939 - Velitel 2. čety zůstal ve Varšavě a byl zařazen k praporu ochrany mostů
11.09.1939-17.09.1939 - V Lublinu obdržel zbytek roty rozkaz k přesunu na východ k Náhradnímu středisku útočné vozby č 1 (2?), ke kterému dorazila teprve 16.09.1939 v obci Podkamień.
17.09.1939 - Přesun do prostoru obce Horodenko, kde došlo k setkání se sovětskou tankovou jednotkou. Obě strany neprováděly žádné útočné akce.
18.09.1939 - Ráno se automobilní kolona zbytků roty vydala bez překážek ze strany sovětské jednotky k hranici s Rumunskem, kterou po složení zbraní překročila.
18.09.1939 - Do Rumunska přejelo 7 nákladních automobilů Polski Fiat 621 L, 1 Polski Fiat 508 s radiostanicí, 1 terénní Polski Fiat 508, 3 motocykly a 1 osobní automobil.
Ztráty: 04.09.1939 - V boji proti německému 102. pěšímu pluku (24. pěší divize) zničeny 4 tančíky.
10.09.1939 - V průběhu ústupu a palby německého dělostřelectva byly ztraceny nákladní automobil, dílenský automobil a transportér tanků. Na Górczewské ulici najel jeden tančík na protitankovou minu. Oba členové osádky padli.
10.09.1939 - Většina zbylých tančíků nebyla z důvodu technických problémů bojeschopna. Ve stavu byly pouze 3 tančíky, z nichž pouze jeden bojeschopný.
10.09.1939 - Dva poškozené tančíky zůstaly ve Varšavě. S nimi zůstal rovněž velitel 2. čety.
11.09.1939 - Poslední tančík byl z technických důvodů odzbrojen a ponechán 10 km od Garwolinu v obci Potaszniki.
Literatura: Jońca, Andrzej, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
Zientarzewski, Mirosław: 10 Batalion Pancerny, cz. 2: Kampania wrześniowa, In: Militaria i Fakty, 2002, nr 1, str. 6-10.
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-42-1939-1939-t77679#374704Verze : 0
MOD