Main Menu
User Menu
Reklama

Armáda "Lodž" [1939-1939]

Łódź Army

Armia "Łódź"

     
Název:
Name:
Armáda "Lodž"
Originální název:
Original Name:
Armia "Łódź"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Armádní inspektorát Lodž [1926-1939]
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939
Nástupce:
Successor:
Operační skupina Thommée1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-31.08.1939 Generální inspektorát branné moci [1926-1939]
01.09.1939-09.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-25.03.1939 Varšava, ? /
25.03.1939-06.09.1939 Lodž / Julianów /
06.09.1939-06.09.1939 Mszczonów, ? /
06.09.1939-07.09.1939 Grzegorzewice, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Łoś, statek /
08.09.1939-09.09.1939 Wola Cyrusowa-Kołacin, ? 1)
/
Velitel:
Commander:
23.03.1939-08.09.1939 Rómmel, Juliusz Karol Wilhelm Józef (generał dywizji)
08.09.1939-09.09.1939 Thommée, Wiktor (generał brygady)2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.03.1939-08.09.1939 Pragłowski, Aleksander (pułkownik dyplomowany kawalerii)
08.09.1939-09.09.1939 Wilczewski, Mieczysław Józef (podpułkownik dyplomowany saperów)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.03.1939-01.09.1939 30. pěší divize
23.03.1939-24.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 91
23.03.1939-26.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 92
DD.05.1939-26.08.1939 1. jezdecký pluk Sboru ochrany pohraničí
14.08.1939-01.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
23.08.1939-31.08.1939 Obrněný vlak č. 52
23.08.1939-31.08.1939 Obrněný vlak č. 53
24.08.1939-03.09.1939 10. pěší divize
24.08.1939-07.09.1939 28. pěší divize
24.08.1939-03.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 32
24.08.1939-26.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 41
24.08.1939-07.09.1939 Velitelství letectva Armády „Lodž“
24.08.1939-10.09.1939 Velitelství skupiny železničního vojska č. 52
24.08.1939-03.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 42
27.08.1939-07.09.1939 2. legionářská pěší divize
27.08.1939-28.08.1939 22. horská pěší divize
27.08.1939-03.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
31.08.1939-05.09.1939 4. těžký dělostřelecký pluk
31.08.1939-07.09.1939 Operační skupina "Piotrków"
01.09.1939-02.09.1939 Prapor lehkých tanků 2
03.09.1939-04.09.1939 Obrněný vlak č. 53
03.09.1939-08.09.1939 Operační skupina Dindorf-Ankowicz
07.09.1939-08.09.1939 Obrněný vlak č. 55
07.09.1939-09.09.1939 Operační skupina Thommée
DD.09.1939-08.09.1939 44. pěší divize (záložní)

Ručně vyplněné položky:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1)Po ústupu štábu na východní břeh řeky Visly do obce Kołbiel bylo 08.09.1939 zcela ztraceno spojení s jednotkami armády a velení nad bojujícími jednotkami převzal dosavadní velitel Operační skupiny Thommée. Zde je již uvedena dislokace jeho velitelského stanoviště.
2) 08.09.1939 z důvodu odchodu velitelství armády na východní břeh řeky Visly a tím odtržení od vlastních jednotek, převzal velení nad zbytkem Armády "Lodž" generál Thommée.
Zdroje:
Sources:
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, Tom 1 Kampania wrześniowa 1939, Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1961
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
Rómmel, Juliusz: Za Honor i Ojczyznę, Iskry, Warszawa 1958
Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
URL : https://www.valka.cz/Armada-Lodz-1939-1939-t30303#414413Verze : 2
MOD
Armia "Łódź"


stav 1.9.1939
pod velením generála Juliusze Karol Rómmela (6 pěších divizí a 2 jezdecké brigády) obsazovala prostor podél Varty a Widawky.
Úderu 10. německé armády generála Walthera von Reichenaua vzdorovalo levé křídlo armády Lodz. Velitel polské armády Lódź přecenil úspěch prvních obranných bojů a nesplnil rozkaz hlavního štábu ke stažení armády na hlavní čáry obrany podél Varty a Widaawky. Ponechal armádu v předsunutých postaveních, což velmi zhoršilo postavení polských vojsk. Po průlomu 16. motorizovaného sboru na styku armád Lódź a Kraków v prostoru Čenstochové ztratily obě armády možnost vzájemné součinnosti a byly nuceny stáhnout vnitřní křídla. Tímto prostorem pronikly německé rychlé svazky. Večer 2. září byla armáda Lódź nucena zahájit ústup na čáru obrany určenou vrchním velením, ale již se na ní nedokázala udržet neboť němci pronikli průlomem do jejího týlu. Na druhé křídlo a střed útočila 8. německá armády generála Johannese Blaskowitze jež útočila ve směru na město Lódź.
URL : https://www.valka.cz/Armada-Lodz-1939-1939-t30303#109643Verze : 0
MOD