Main Menu
User Menu

Samostatná rota průzkumných tanků [1939]

samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych

Samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych – samostatná rota průzkumných tanků


Zmobilizované samostatné roty průzkumných tanků :
Samostatná rota průzkumných tanků 31
Samostatná rota průzkumných tanků 32
Samostatná rota průzkumných tanků 41
Samostatná rota průzkumných tanků 42
Samostatná rota průzkumných tanků 51
Samostatná rota průzkumných tanků 52
Samostatná rota průzkumných tanků 61
Samostatná rota průzkumných tanků 62
Samostatná rota průzkumných tanků 63
Samostatná rota průzkumných tanků 71
Samostatná rota průzkumných tanků 72
Samostatná rota průzkumných tanků 81
Samostatná rota průzkumných tanků 82
Samostatná rota průzkumných tanků 91
Samostatná rota průzkumných tanků 92


Literatura: Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004, ISBN 83-11-06771-6
Tarczyński, Jan: 8 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1996
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-1939-t58208#210227Verze : 0
MOD
Zpracováno na základě článku: Gaj, Krzysztof W: Czołgi rozpoznawcze TK-3 i TKS, część I, Organizacja jednostek, Militaria i Fakty, 6/2006 se svolením autora stránek: WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne https://wp39.struktury.net/index html
Samostatná  rota průzkumných tanků [1939] - Rota

Rota
Samostatná  rota průzkumných tanků [1939] - Četa

Četa
Samostatná  rota průzkumných tanků [1939] - Velitelství

Velitelství
Samostatná  rota průzkumných tanků [1939] - Technicko-hospodářská četa

Technicko-hospodářská četa
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-pruzkumnych-tanku-1939-t58208#335246Verze : 0
MOD