Main Menu
User Menu

Rada, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Rada
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Rada
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.01.1864 Přibyslav u Nového Města nad Metují /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rada-Antonin-t60762#218827Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rada
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Rada
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1880-DD.08.1884 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1888-DD.10.1890 Válečná škola, Wien
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Kurs pro vyšší velitele, Brixen
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1884 poručík rakousko-uherské branné moci
01.01.1889 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1894 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1907 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1911 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 generálmajor rakousko-uherské branné moci
10.06.1919 generálmajor
01.10.1919 generál V. hodnostní třídy
29.12.1922 generál IV. hodnostní třídy
01.01.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1909-DD.02.1911 Velitel : Prapor polních myslivců č. 5
DD.12.1915-01.11.1917 Velitel : 55. pěší brigáda
01.11.1917-DD.11.1918 Velitel : 55. pěší brigáda
12.06.1919-01.11.1919 Velitel : 4. divise
01.11.1919-01.01.1920 Velitel : 4. divise
01.01.1920-25.05.1920 Velitel : 11. divise
00.05.1920-29.12.1922 Velitel : 3. divise
29.12.1922-00.01.1924 Velitel : 3. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1880-DD.08.1884 vojenské studium, Praha
DD.08.1884-DD.10.1887 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 94, Löcse
DD.10.1887-DD.10.1888 praporní pobočník Pěšího pluku č. 94, Josefov
DD.10.1888-DD.10.1890 vojenské studium, Wien
DD.10.1890-DD.05.1894 důstojník velitelství 23. pěší brigády, Kraków
DD.05.1894-DD.10.1896 důstojník velitelství 18. pěší divise, Mostar
DD.10.1896-DD.05.1897 důstojník velitelství XV. armádního sboru, Sarajevo
DD.05.1897-DD.04.1900 důstojník Vojenského zeměpisného ústavu, Wien
DD.04.1900-DD.10.1905 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 22, Zara
DD.10.1905-DD.05.1907 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Spalatto
DD.05.1907-DD.09.1909 velitel praporu Pluku císařských myslivců č. 4, Salzburg a Bregenz
DD.09.1909-DD.02.1911 velitel Praporu polních myslivců č. 5, Trbíz
DD.02.1911-DD.05.1914 zástupce přednosty oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.05.1914-DD.12.1915 velitel Pěšího pluku č. 54, Olomouc, východoevropské a italské válčiště
DD.12.1915-DD.11.1918 velitel 55. pěší brigády, italské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 mimo službu
DD.06.1919-DD.01.1920 velitel 4. pěší divise, slovenské válčiště a Košice
DD.01.1920-DD.05.1920 velitel Divise 11, Košice
DD.05.1920-DD.12.1923 velitel Divise 3, Litoměřice
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rada-Antonin-t60762#375492Verze : 0
MOD