Main Menu
User Menu

Perlingerová, Věra

     
Příjmení:
Surname:
Perlingerová
Jméno:
Given Name:
Věra
Jméno v originále:
Original Name:
Věra Perlingerová
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.; PhDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.12.1931 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.05.2018 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Ústřední letecké dispečerské stanoviště - navigační důstojník
- Velitelství letectva - Náčelnice Meziresortní komise pro řízení vojenského a civilního leteckého provozu v ČSSR
- Velitelství letectva a PVOS - Náčelnice Meziresortní komise pro řízení vojenského a civilního leteckého provozu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zástupkyně náčelníka štábu velitelství letectva
a Protivzdušné obrany
- v roce 1995 byl na její počest pojmenován pasivní sledovací systém Věra
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Perlingerova-Vera-t238476#659429Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Perlingerová
Jméno:
Given Name:
Věra
Jméno v originále:
Original Name:
Věra Perlingerová
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-30.06.1950 Obchodní akademie s maturitou v Praze
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.07.1950-31.12.1950 Poddůstojnická škola Leteckého operačního střediska 1
16.10.1951-15.09.1952 Vojenské učiliště letectva pro ženy (obor letovodský)
01.10.1967-22.09.1972 Vojenská akademie (dálkové studium)
23.09.1971-16.09.1972 Vojenská akademie (interně) - Ing
16.09.1972-31.01.1975 Vojenská akademie - obor pedagogika /vojenská pedagogika - PhDr
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.09.1952 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.01.1951-15.10.1951 Výcvikové středisko pro vojínky letectva Žamberk - velitelka roty
24.12.1952-31.10.1953 Ústřední velitelské stanoviště - navigační důstojník
01.11.1953-01.01.1957 Ústřední letecké dispečerské stanoviště - navigační důstojník
01.01.1957-09.08.1961 Velitelství letectva a Protivzdušné obrany státu - odd. přeletů - důstojník
09.08.1961-18.01.1962 Velitelství letectva a PVOS – odd. speciálního zabezpečení - Starší důstojník skupiny dispečerské a meteorologické služby
18.01.1962-31.12.1966 Velitelství letectva a PVOS – odd. řízení leteckého provozu - starší důstojník
01.01.1967-01.09.1969 Hlavní správa letectva a vojsk PVOS - Starší důstojník oddělení řízení letů
01.09.1969-10.12.1970 Správa letectva a vojskPVOS - Meziresortní komise pro řízení vojenských a civilních letů v ČSSR - starší důstojník
17.09.1972-31.01.1975 Pro dobu interního studia: Ústřední letecké dispečerské stanoviště Ústředního velitelského stanoviště protivzdušné obrany státu - starší důstojník
15.09.1980-12.08.1984 Velitelství letectva MNO - Meziresortní komise pro řízení vojenských a civilních
letů v ČSSR - Starší důstojník
13.08.1984-02.04.1991 Meziresortní komise pro řízení vojenského a civilního leteckého provozu v ČSSR - náčelník
03.04.1991-31.07.1992 Velitelství letectva a PVO - zástupkyně náčelníka štábu
31.07.1992 Propuštěna ze služebního poměru vojákyně z povolání
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
01.08.1992-15.04.1996 Ministerstvo obrany - Meziresortní komise pro řízení letového provozu – státní rada (obč. zaměstnanec)
15.04.1996-31.03.1997 Ministerstvo obrany - Odbor pro meziresortní vztahy letectva MO (obč. zaměstnanec )
DD.MM.1998-31.5.2004 Výzkumný technický letecký ústavu - výzkumný a vývojový pracovník
01.06.2004 Konečně si plně užívala důchod (do 30.09.2008)
01.10.2008-31.12.2009 Ministrstvo obrany - poradkyně náměstka ministra obrany pro řešení problematiky řízení letového provozu
01.01.2010-31.12.2010 Ministrstvo obrany - poradkyně náčelníka Sekce rozvoje druhů sil Generálního štábu AČR
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Perlingerova-Vera-t238476#659433Verze : 5
Pani Věra Perlingerová, "kmotra" pasívneho sledovacieho systému Věra.


www.era.aero

Perlingerová, Věra - Věra Perlingerová vedľa systému Věra-NG.

Věra Perlingerová vedľa systému Věra-NG.
URL : https://www.valka.cz/Perlingerova-Vera-t238476#659500Verze : 0
MOD
Plk. v.v. Ing., PhDr. Věra Perlingerová

V tabulkách tohoto téma je uvedeno několik strohých údajů z průběhu její vojenské sluby a také o aktivitách po jejím skončení. Z toho je patrné, že celou dobu působila na nejrůznějších posicích a nejrůznějších vrcholových vojenských útvarech a zařízeních spojených s letovým provozem a jeho řízením.
Že to dělala dobře a získala přirozenou autoritu by mohla "dosvědčit" spousta jejich bývalých kolegů spolupracovníků a podřízených.
5. prosince 2011, v Domě armády Praha, na Vítězném náměstí pod patronací a za účasti náčelníka generálního štábu AČR armádního generála Ing. Vlastimila Picka se sešli její přátelé a bývalí spolupracovníci, aby jí blahopřáli k životnímu jubileu.
(Foto Ing. Stanislav Forgács)
Perlingerová, Věra - Jubilantka při promluvě ...

Jubilantka při promluvě ...
Perlingerová, Věra - Blahopřeje Ing. František Padělek

Blahopřeje Ing. František Padělek
Perlingerová, Věra - Blahopřeje ng. Jaroslav Breburda, uprostřed Ing. Jozef Mocsi

Blahopřeje ng. Jaroslav Breburda, uprostřed Ing. Jozef Mocsi
Perlingerová, Věra - Zleva: Ing. Miroslav Lanči, PhDr. Věra Perlingerová, Ing. Bohuslav Dvořák

Zleva: Ing. Miroslav Lanči, PhDr. Věra Perlingerová, Ing. Bohuslav Dvořák
Perlingerová, Věra - Při příchodu byla uvítána s vojenskou poctou ...

Při příchodu byla uvítána s vojenskou poctou ...
URL : https://www.valka.cz/Perlingerova-Vera-t238476#659534Verze : 3
Dne 19. ledna 1995 byl po oponentním jednáním armádních složek schválen ideový projekt na nový pasivní sledovací systém, který byl pojmenován “VĚRA“, jako výraz uznání za její více než 40ti leté úsilí ve prospěch zvyšování bezpečnosti letového provozu.
Perlingerová, Věra - Foto : www.army.cz

Foto : www.army.cz
Perlingerová, Věra - Věra Perlingerová a Josef Nykles - dvě osobnosti budování složky dispečerské služby a řízení letového provozu čs. vojenského letectva

Věra Perlingerová a Josef Nykles - dvě osobnosti budování složky dispečerské služby a řízení letového provozu čs. vojenského letectva
URL : https://www.valka.cz/Perlingerova-Vera-t238476#659537Verze : 4