Main Menu
User Menu

Ústřední letecké dispečerské stanoviště [1953-1960]

Central Air Traffic Control Station

     
Název:
Name:
Ústřední letecké dispečerské stanoviště
Originální název:
Original Name:
Ústřední letecké dispečerské stanoviště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Ústřední velitelské stanoviště
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
Ústřední velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1953-01.03.1955 Ústřední velitelské stanoviště
01.03.1955-01.01.1957 Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
01.01.1957-01.10.1960 Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1953-30.06.1957 Praha, Palác KOTVA /
01.07.1957-01.10.1960 Praha, kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
01.11.1953-29.09.1955 Nykles, Josef (Podplukovník)
30.09.1955-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.07.1958-01.10.1960 Svoboda, Miloš (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1954 Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy
01.01.1954-01.03.1955 Hlavní letecké povětrnostní ústředí
01.11.1954-01.11.1955 Oblastní dispečerská služba Slovensko
01.08.1957-01.10.1960 Letecké dispečerské stanoviště Slovensko
01.08.1957-01.10.1960 Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava
01.08.1957-01.10.1960 Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 3076 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Velitelství letectva)
www.vojenstvi.cz (Vaše dotazy, odpovídá Dr. Pavel Minařík, CSc,)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1960-t108023#454447Verze : 5
MOD
Ústřední letecké dispečerské stanoviště
Zřízení: DD.10.1953
Předchůdce: Oddělení přeletů Ústředního velitelského stanoviště
Nadřízené velitelství:
01.11.1953-01.03.1955 Ústřední velitelské stanoviště letectva

Dislokace: Praha
Zrušení: 30.09.1960

Zdroj:
Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ; MO ČR-PIC MO, Praha 2009
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1960-t108023#383987Verze : 1

Ústřední letecké dispečerské stanoviště

bylo dislokováno (spolu s Velitelstvím letectva a Ústředním velitelským stanovištěm:
01.11.1953-30.06.1957 Praha 1, Náměstí republiky v Paláci KOTVA.
PŘEMÍSTĚNO
01.07.1957-30.09.1976 Praha-Karlín, kasárny Jana Žižky z Trocnova

Zdroje: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ; MO ČR-PIC MO, Praha
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1960-t108023#460430Verze : 1
Diskuse
PROSÍM OPRAVIT
Doba existence: (1953-1960)
Zrušení: 01.10.1960
Nástupce: Ústřední letecké dispečerské stanoviště velitelského stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
Poznámka:
Vložil jsem řetězec jednotek "Ústřední letecké dispečerské stanoviště"
vytvořených v rámci "nadřízených" velitelských stanovišˇv období 01.10.1960-01.10.1976
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1960-t108023#659457Verze : 2