Main Menu
User Menu

Ústřední letecké dispečerské stanoviště [1953-1976]

Central Air Traffic Control Station

     
Název:
Name:
Ústřední letecké dispečerské stanoviště
Originální název:
Original Name:
Ústřední letecké dispečerské stanoviště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Ústřední velitelské stanoviště
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
Ústředního velitelského stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1953-01.03.1955 Ústřední velitelské stanoviště
01.03.1955-01.01.1957 Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
01.01.1957-01.10.1960 Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1953-30.06.1957 Praha, Palác KOTVA /
01.07.1957-01.10.1960 Praha-Karlín, kasárny Jana Žižky z Trocnova /
Velitel:
Commander:
01.11.1953-29.09.1955 Nykles, Josef (podplukovník)
30.09.1955-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-01.10.1960 Svoboda, Miroslav (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1954 Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy
01.11.1954-01.11.1955 Oblastní dispečerská služba Slovensko
01.08.1957-01.10.1960 Letecké dispečerské stanoviště Slovensko
01.08.1957-01.10.1960 Oblastní letecké dispečerské stanoviště Morava
01.08.1957-01.10.1960 Oblastní letecké dispečerské stanoviště Čechy

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 3076 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Velitelství letectva)
www.vojenstvi.cz (Vaše dotazy, odpovídá Dr. Pavel Minařík, CSc,)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1976-t108023#454447Verze : 5
MOD
Ústřední letecké dispečerské stanoviště


Zřízení: DD.10.1953
Předchůdce: Oddělení přeletů ÚVS letectva


Nadřízené velitelství:
Ústřední velitelské stanoviště letectva


Dislokace: Praha


Zrušení: 30.09.1976


Zdroj:
Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ; MO ČR-PIC MO, Praha 2009
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1976-t108023#383987Verze : 0

Ústřední letecké dispečerské stanoviště

bylo dislokováno (spolu s Velitelstvím letectva a Ústředním velitelským stanovištěm:


01.11.1953-30.06.1957 Praha 1, Náměstí republiky v Paláci KOTVA.
PŘEMÍSTĚNO
01.07.1957-30.09.1976 Praha-Karlín, kasárny Jana Žižky z Trocnova


Zdroje: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ; MO ČR-PIC MO, Praha
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1976-t108023#460430Verze : 0
Dnem 01.08.1957 Ústřední letecké dispečerské stanoviště se osamostnilo
(a používalo krycí číslo VÚ 3076 Praha)


Dnem 01.10.1960 bylo "včleněno" do: Ústředního velitelského stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva (ÚVS 7.A PVOSaL)Zdroj: www.vojenstvi.cz (Vaše dotazy, odpovídá Dr. Pavel Minařík, CSc)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-letecke-dispecerske-stanoviste-1953-1976-t108023#485555Verze : 0