Main Menu
User Menu

Vojenské učiliště letectva pro ženy [1951-1952]

Air Force Military School for Women

     
Název:
Name:
Vojenské učiliště letectva pro ženy
Originální název:
Original Name:
Vojenské učiliště letectva pro ženy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
Vojenská škola letectva pro ženy
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1951-01.01.1953 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
15.10.1951-01.01.1953 Žamberk, Orlické kasárny /

Velitel:
Commander:
15.10.1951-01.01.1953
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
15.10.1951-01.01.1953 VÚ 0000 Žamberk
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond 0000
Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ; MO ČR-PIC MO, Praha 2009
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-letectva-pro-zeny-1951-1952-t107686#489773Verze : 0
MOD
Vojenskému učilišti letectva pro ženy
podle nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 39
- Poddůst. z povolání : 16
- Poddůst. zákl. služby: 13
- Mužstvo zákl. služby: 24
Vojáci celkem: 92
Občanští zaměstnanci: 18
Celkem: 110 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-uciliste-letectva-pro-zeny-1951-1952-t107686#383223Verze : 0