Letecký pluk 2, velitelství [1920-1938]

Headquarters of the 2nd Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 2 2nd Air Regiment
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko Military Air Command for Moravia and Silesia
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 602 602nd Mobilisation Formation
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.09.1920-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
15.09.1925-01.01.1934 Zemské vojenské velitelství v Brně
01.01.1934-24.09.1938 Velitelství zemského letectva v Brně
06.09.1920-15.09.1925 Land Military Command for Moravia and Silesia
15.09.1925-01.01.1934 Land Military Command in Brno
01.01.1934-24.09.1938 Land Air Command in Brno
Dislokace:
Deployed:
06.09.1920-24.09.1938 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
06.09.1920-00.09.1920 Kabeláč, František (kapitán vzduchoplavectva)
00.09.1920-00.12.1920 Smetana, Josef (major vzduchoplavectva)
00.12.1920-00.02.1921 Sazima, František (major vzduchoplavectva)*
00.02.1921-00.06.1921 Kabeláč, František (štábní kapitán vzduchoplavectva)
00.06.1921-00.01.1922 Smetana, Josef (major vzduchoplavectva)
00.01.1922-00.07.1923 Smetana, Josef (podplukovník vzduchoplavectva)
00.07.1923-23.11.1923 Sazima, František (major vzduchoplavectva)
23.11.1923-00.12.1923 Sazima, František (major letectva)
00.12.1923-00.10.1927 Sazima, František (podplukovník letectva)
00.10.1927-00.02.1928 Maršálek, Jindřich (major letectva)*
00.02.1928-21.02.1929 Sazima, František (podplukovník letectva)
21.02.1929-00.09.1929 Sazima, František (plukovník letectva)
00.09.1929-00.01.1931 Skála, Jaroslav (podplukovník letectva)
00.01.1931-31.12.1933 Skála, Jaroslav (plukovník letectva)
31.12.1933-15.02.1936 Ellner, Robert (podplukovník letectva)
15.02.1936-00.06.1936 Hon, Jiří (podplukovník letectva)
00.06.1936-26.12.1936 Květoň, Vladislav (podplukovník letectva)
26.12.1936-00.09.1937 Květoň, Vladislav (plukovník letectva)
00.09.1937-26.04.1938 Kabeláč, František (podplukovník letectva)
26.04.1938-24.09.1938 Květoň, Vladislav (plukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
28.04.1937-24.09.1938 Letecký pluk Dr. Edvarda Beneše 28.04.1937-24.09.1938 Air Regiment of Dr. Edward Benes
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
* pověřen velením * temporary
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 2
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-2-velitelstvi-1920-1938-t75359#379927 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více