Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství v Brně [1925-1938]

Land Military Headquarters in Brno

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství v Brně
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství v Brně
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 103
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-27.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-27.09.1938 Brno, Budova zemského velitelství

Velitel:
Commander:
15.09.1925-01.09.1926 Podhajský, Alois (generál III. hodnostní třídy)
01.09.1926-14.10.1926 Bílý, Josef (generál V. hodnostní třídy)
14.10.1926-DD.05.1927 Podhajský, Alois (generál III. hodnostní třídy)
DD.05.1927-DD.07.1927 Bílý, Josef (generál V. hodnostní třídy)
DD.07.1927-16.12.1927 Vojcechovský, Sergej (generál IV. hodnostní třídy)
16.12.1927-30.12.1929 Vojcechovský, Sergej (divisní generál)
30.12.1929-15.11.1935 Vojcechovský, Sergej (armádní generál)
15.11.1935-31.05.1937 Kadlec, Eduard (divisní generál)
31.05.1937-DD.07.1937 Kadlec, Eduard (armádní generál)
DD.07.1937-27.09.1938 Luža, Vojtěch (divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1925-DD.01.1927 Šípek, Jan (plukovník generálního štábu)
DD.01.1927-04.05.1928 Doležal, Mikuláš (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-DD.09.1929 Doležal, Mikuláš (plukovník generálního štábu)
DD.09.1929-DD.10.1931 Kamm, František (plukovník generálního štábu)
DD.10.1931-DD.12.1933 Tallavania, František (plukovník generálního štábu)
DD.12.1933-DD.12.1936 Fassati, Miloslav (plukovník generálního štábu)
DD.12.1936-DD.09.1938 Pražák, Karel (plukovník generálního štábu)
DD.09.1938-27.09.1938 Sklenovský, Bruno (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1922-15.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska v Brně
15.09.1925-15.10.1937 2. jezdecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 6. divise
15.09.1925-15.10.1935 7. divise
15.09.1925-15.10.1935 8. divise
15.09.1925-30.09.1936 Automobilní prapor 2
15.09.1925-01.01.1934 Letecký pluk 2
15.09.1925-01.01.1937 Telegrafní prapor 2, velitelství
15.09.1925-25.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
15.09.1925-15.09.1933 Vozatajský prapor 3
01.01.1932-01.01.1934 Zemský letecký sklad II
01.01.1934-25.09.1938 Velitelství zemského letectva v Brně
01.10.1935-01.01.1937 Telegrafní prapor 6, velitelství
15.10.1935-25.09.1938 III. sbor
15.10.1935-25.09.1938 IV. sbor
15.10.1937-24.09.1938 2. rychlá divise, velitelství
13.09.1938-23.09.1938 2. rychlá divise, velitelství
24.09.1938-27.09.1938 Velitelství XIV. hraničního pásma

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Brně
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-v-Brne-1925-1938-t73352#389730Verze : 4
MOD