Main Menu
User Menu

Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko [1920-1920]

Military Aviation Command for Moravia and Silesia

     
Název:
Name:
Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko
Originální název:
Original Name:
Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
06.09.1920
Nástupce:
Successor:
Letecký pluk 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1920-06.09.1920 Velitelství vojenského vzduchoplavectva
Dislokace:
Deployed:
01.04.1920-06.09.1920 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
01.04.1920-04.09.1920 Smetana, Josef (Major)
04.09.1920-06.09.1920 Kabeláč, František (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1920-06.09.1920 Letecká skupina na Moravě
10.08.1920-06.09.1920 Balonový oddíl

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vojenskeho-vzduchoplavectva-pro-Moravu-a-Slezsko-1920-1920-t69807#534564Verze : 3
MOD