Main Menu
User Menu

Ellner, Robert

     
Příjmení:
Surname:
Ellner
Jméno:
Given Name:
Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Ellner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.12.1889 Německý Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.01.1940 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Leteckého pluku 1
náčelník štábu Velitelství letectva I. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Na zrazeném nebi. Encyklopedie československého vojenského letectva za branné pohotovosti státu na podzim 1938. Praha, Libri 2015. ISBN 978-80-7277-532-3
Kudlička, Bohumír: Létali za císaře pána, Hobby Historie 31 (3/2015), ISSN 1804-2228
URL : https://www.valka.cz/Ellner-Robert-t140001#455215Verze : 5
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ellner
Jméno:
Given Name:
Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Ellner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR reálné gymnázium v Německém Brodě
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1909 Kadetní škola pěchoty
DD.MM.1914-DD.MM.1914 Kurs pro letecké pozorovatele
DD.MM.1916-DD.MM.1916 Pilotní škola
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Kurs pro velitele oddílů
DD.11.1932-DD.06.1933 Kurs velitelů vojskových těles
DD.MM.1935-DD.MM.1935 Kurs pro vyšší velitele
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1909 kadet-důstojnický čekatel
01.05.1912 poručík
01.01.1915 nadporučík
01.02.1918 setník / kapitán
01.06.1920 štábní kapitán
02.12.1926 major
18.12.1929 podplukovník
26.12.1936 plukovník letectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.10.1919-28.11.1919 Velitel : Letecká setnina 3
28.11.1919-07.01.1920 Velitel : Letecká setnina 3
00.01.1920-DD.03.1920 Velitel : Letecká setnina 5
00.03.1920-20.10.1920 Velitel : Letecká setnina 7
00.12.1930-00.11.1932 Velitel : III/1. oddělení /letecké/
10.06.1933-18.08.1933 Velitel : Letecký pluk 4
10.10.1933-31.12.1933 Velitel : Letecký pluk 4
31.12.1933-15.02.1936 Velitel : Letecký pluk 2
15.02.1936-26.12.1936 Velitel : Letecký pluk 1
26.12.1936-24.09.1938 Velitel : Letecký pluk 1
20.10.1938-14.03.1938 Velitel : Letecký pluk 1

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1909-DD.MM.1914 Pěší pluk č. 75
DD.MM.1914-DD.MM.1916 FliK 14
DD.MM.1916-DD.06.1917 FliK 32
23.09.1917-DD.06.1918 FliK 56/J - velitel
DD.06.1918-DD.07.1918 Náhradní letecká skupina
DD.07.1918-DD.MM.1918 obranná letka letiště Wiener Neustadt
DD.08.1918-DD.08.1918 FleK 8 - zastupující velitel
DD.08.1918-DD.11.1918 FleK 5 - velitel
01.03.1919-30.06.1919 Ministerstvo národní obrany - letecký referent
01.06.1919-30.08.1919 Escadrille Br.590
01.09.1919-28.02.1920 Letecká setnina 3 - velitel
01.01.1920-28.02.1920 Letecká setnina 5 - velitel
01.03.1920-23.12.1920 Letecká rota 7 - velitel
24.12.1920-31.12.1921 Letecký pluk 3 - mobilisační referent
01.01.1922-31.05.1925 Ministerstvo národní obrany - výcvikový referent
01.06.1925-14.09.1925 Letecký školní oddíl Učiliště pro letectvo - velitel
15.09.1925-31.08.1927 Učiliště pro letectvo - velitel detašmánu v Prostějově
01.09.1927-16.06.1933 III/1. oddělení - přednosta
17.06.1933-30.12.1933 Letecký pluk 4 - velitel
31.12.1933-15.02.1936 Letecký pluk 2 - velitel
16.02.1936-15.03.1939 Letecký pluk 1 - velitel
DD.09.1938-DD.MM.1939 Velitelství letectva I. armády - zástupce velitele
Vyznamenání:
Awards:

11.09.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

31.05.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

31.12.1915

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

21.07.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

27.09.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

01.07.1918

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Na zrazeném nebi. Encyklopedie československého vojenského letectva za branné pohotovosti státu na podzim 1938. Praha, Libri 2015. ISBN 978-80-7277-532-3
Kudlička, Bohumír: Létali za císaře pána, Hobby Historie 31 (3/2015), ISSN 1804-2228
URL : https://www.valka.cz/Ellner-Robert-t140001#455216Verze : 4
MOD