Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko [1919-1925]

Land Military Command for Moravia and Silesia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství na Moravě
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1925
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství v Brně
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.10.1919-15.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
15.10.1919-15.09.1925 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
10.10.1919-15.09.1925 Brno, Budova zemského velitelství

Velitel:
Commander:
10.10.1919-01.11.1919 Podhajský, Alois (polní podmaršál)
01.11.1919-16.12.1921 Podhajský, Alois (generál IV. hodnostní třídy)
16.12.1921-15.09.1925 Podhajský, Alois (generál III. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.10.1919-DD.11.1919 Hanák, Rudolf (major generálního štábu)
00.11.1919-DD.02.1921 Plaček, Vilém (podplukovník generálního štábu)
00.02.1921-DD.08.1923 Šípek, Jan (podplukovník generálního štábu)
00.08.1923-15.09.1925 Plaček, Vilém (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.10.1919-15.11.1919 11. pěší brigáda
10.10.1919-01.01.1920 5. divise
10.10.1919-01.01.1920 8. divise
10.10.1919-01.07.1920 Zemský dělostřelecký inspektorát pro Moravu a Slezsko
01.01.1920-15.09.1925 7. divise
01.01.1920-15.09.1925 8. divise
01.07.1920-15.09.1925 Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko
24.07.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 2
06.09.1920-15.09.1925 Letecký pluk 2
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 6
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 7
10.10.1920-15.09.1925 6. divise
16.11.1920-01.01.1922 Ženijní pluk 2
15.12.1920-15.09.1925 Vozatajský prapor 3
01.02.1921-15.09.1925 2. jezdecká brigáda
01.01.1922-15.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska pro Moravu a Slezsko
01.11.1922-15.09.1925 Automobilní prapor 2
01.11.1924-15.09.1925 Telegrafní prapor 2, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Brně
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-pro-Moravu-a-Slezsko-1919-1925-t69928#389633Verze : 2
MOD