Main Menu
User Menu
Reklama

Královec

Kaliningrad, Kaliningradská oblast

Калининград

     
Název:
Name:
Královec
Originální název:
Original Name:
Калининград
Další názvy:
Other Names:
německy - Königsberg
polsky - Królewiec
latinsky - Regiomontium
litevsky - Karaliaučius
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Kaliningradská oblast
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
54°43'00.00"N 20°30'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Centrální obvod
Leningradský obvod
Moskevský obvod
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1255 n. l.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kaliningradská katedrála
Královská brána
Sackheimská brána
Braniborská brána
Katedrála Krista Spasitele
Muzea:
Museums:
Muzeum světového oceánu
Kaliningradské regionální muzeum historie a umění
Muzeum jantaru
Kaliningradská umělecká galerie
Osobnosti:
Personalities:
von der Goltz, Max
* 19.04.1838 
- Stobbe, Otto
* 20.11.1870 
- von Gusovius, Richard
* 13.07.1873 
Davis, Abel
* 26.12.1874 
- Schade, Artur
* 30.03.1877 
- von Falkenstein, Erich
* 13.04.1877 
Braemer, Walter
* 07.01.1883 
von Behr, Heinrich
* 08.09.1887 
- von Krenzki, Curt
* 19.02.1888 
Mattern, Ernst
* 01.05.1890 
Boie, Claus
* 10.01.1891 
Rumey, Fritz
* 03.03.1891 
von Stutterheim, Wolf
* 17.01.1893 
Block, Paul
* 10.01.1895 
Machens, Bruno
* 25.07.1895 
- Bülowius, Stephan
* 01.08.1895 
von Hillebrandt, Werner
* 01.01.1898 
- Rudelsdorff, Detlev
* 31.03.1898 
Erdmann, Wolfgang
* 13.11.1898 
- Daubert, Henning
* 31.05.1900 
zu Eulenburg, Jonas
* 26.07.1901 
Gonell, Ernst
* 24.11.1902 
Bethke, Hans-Günther
* 20.05.1913 
Jacobeit, Fritz
* 01.03.1916 
Dahlmann, Kurt
* 04.03.1918 
Methner, Joachim
* 17.05.1918 
Barkhorn, Gerhard
* 20.05.1919 
Sutkus, Bruno
* 14.05.1924 
- von Gusovius, Richard
† 06.07.1942
Fricke, Ernst-August
† 09.11.1943
Vollmer, Götz-Peter Wilhelm
† 19.12.1944
Diligej, Nikolaj Kuprijanovič
† 03.10.1945
Rusakov, Sergej Viktorovič
* 31.10.1953 
Sommer, Andrej Iosifovič
† 17.09.1966
Grabin, Vasilij Gavrilovič
† 18.04.1980
Jegorov, Gennadij Vaslievič
† 29.07.1985
Vojnov, Dmitrij Pavlovič
† 10.12.2006
Belous, Pavel Pavlovič
† 30.03.2009
Kolmagorov, Vadim Alexandrovič
† 22.09.2011
Ivanov, Alexandr Alexejevič
† 28.09.2012
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.01.1918-15.01.1918
Stíhací letka 57
57th Fighter Squadron
14.11.1918-14.11.1918
Stíhací letka 56
56th Fighter Squadron
01.10.1920-01.10.1934
1. (pruský) dělostřelecký pluk
1st (Prussian) Artillery Regiment
01.10.1920-01.10.1934
1. divize
1st Division
01.10.1920-01.10.1934
Velitelství dělostřelectva I
1st Artillery Command
01.04.1934-12.10.1937
Letecký okruh I
I Air District
01.10.1934-15.10.1935
Dělostřelecký pluk Královec
Artillery Regiment Königsberg
01.10.1934-15.10.1935
Velitelství dělostřelectva I
1st Artillery Command
01.10.1935-12.10.1937
Vyšší velitelství protiletadlového dělostřelectva v leteckém okruhu I
Higher Anti-Aircraft Artillery Command in 1st Air District
10.10.1935-DD.MM.RRRR
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 37
2nd Battalion, 37th Artillery Regiment
15.10.1935-DD.MM.RRRR
1. pěší divize
1st Infantry Division
15.10.1935-18.08.1939
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
15.10.1935-DD.MM.RRRR
Kulometný prapor 9
9th Machine Gun Battalion
15.10.1935-DD.MM.RRRR
Průzkumný oddíl (motorizovaný) 1
1st Reconnaissance Battalion (motorized)
16.10.1935-DD.03.1945
Vojenský okruh I
1st Military District
12.10.1937-04.02.1938
Letecký okruh 1
Luftkreis-Kommando 1
12.10.1937-30.06.1938
Vyšší velitelství protiletadlového dělostřelectva 1
1st Higher Anti-Aircraft Artillery Command
04.02.1938-10.09.1940
Velitelství letectva Východní Prusko
Air Force Command East Prussia
14.08.1939-12.09.1939
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
26.08.1939-25.09.1940
Dělostřelecký náhradní pluk 1
1st Artillery Replacement Regiment
28.08.1939-DD.MM.RRRR
Velitelství armádní týlové oblasti 501
501st Army Rear Area Command
DD.11.1939-DD.03.1941
Letecký výcvikový pluk 33
33rd Air Training Regiment
16.01.1940-25.09.1942
Divize ke zvláštnímu použití 401
401st Special Purpose Division
04.06.1941-21.06.1941
1. letka Bombardovací skupiny 806
1st Squadron of the 806th Bomber Group
04.06.1941-DD.08.1941
2. letka Bombardovací skupiny 806
2nd Squadron of the 806th Bomber Group
04.06.1941-DD.08.1941
3. letka Bombardovací skupiny 806
3rd Squadron of the 806th Bomber Group
04.06.1941-DD.08.1941
Bombardovací skupina 806
806th Bomber Group
04.06.1941-DD.08.1941
Štáb Bombardovací skupiny 806
Staff of the 806th Bomber Group
19.07.1941-06.08.1941
Bombardovací eskadra 4
4th Bomber Wing
19.07.1941-06.08.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 4
1st Group of the 4th Bomber Wing
19.07.1941-06.08.1941
II. skupina Bombardovací eskadry 4
2nd Group of the 4th Bomber Wing
19.07.1941-06.08.1941
III. skupina Bombardovací eskadry 4
3rd Group of the 4th Bomber Wing
27.07.1941-22.04.1943
Dělostřelecký náhradní pluk 1
1st Artillery Replacement Regiment
DD.07.1941-DD.08.1941
1. letka Bombardovací skupiny 806
1st Squadron of the 806th Bomber Group
DD.04.1942-DD.06.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 4
3rd Group of the 4th Bomber Wing
DD.05.1942-DD.MM.1942
Bombardovací eskadra 4
4th Bomber Wing
DD.05.1942-DD.06.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 4
1st Group of the 4th Bomber Wing
DD.05.1942-DD.05.1942
II. skupina Bombardovací eskadry 4
2nd Group of the 4th Bomber Wing
30.09.1942-DD.MM.RRRR
Polní divize letectva 1
1st Air Force Field Division
22.04.1943-29.06.1944
Dělostřelecký náhradní a výcvikový pluk 1
1st Artillery Replacement and Training Regiment
DD.07.1943-03.03.1944
Bombardovací eskadra 77
77th Bomber Wing
DD.07.1943-03.03.1944
Štáb Bombardovací eskadry 77
Staff of the 77th Bomber Wing
DD.10.1943-24.02.1944
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny 100
2nd Squadron (Long Range) of the 100th Reconnaissance Group
DD.10.1943-DD.12.1943
Skupina dálkového průzkumu 4
4th Long-Range Reconnaissance Group
DD.10.1943-DD.12.1943
Štáb Skupiny dálkového průzkumu 4
Staff of the 4th Long-Range Reconnaissance Group
DD.11.1943-18.03.1944
1. letka Bombardovací eskadry 77
1st Squadron of the 77th Bomber Wing
DD.11.1943-18.03.1944
2. letka Bombardovací eskadry 77
2nd Squadron of the 77th Bomber Wing
DD.11.1943-18.03.1944
3. letka Bombardovací eskadry 77
3rd Squadron of the 77th Bomber Wing
DD.11.1943-13.03.1944
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
4th Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.11.1943-18.03.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 77
1st Group of the 77th Bomber Wing
DD.11.1943-18.03.1944
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 77
Staff of the 1st Group of 77th Bomber Wing
25.12.1943-DD.MM.RRRR
Velitelství polních myslivců I
1st Field Jaeger Commando
DD.12.1943-16.03.1944
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 33
3rd Squadron (Long Range) of the 33rd Reconnaissance Group
25.02.1944-04.03.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 27
3rd Group of the 27th Bomber Wing
24.03.1944-25.03.1944
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
08.06.1944-21.07.1944
Bombardovací eskadra 1
1st Bomber Wing
08.06.1944-25.08.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 1
2nd Group of the 1st Bomber Wing
08.06.1944-21.07.1944
Štáb Bombardovací eskadry 1
Staff of the 1st Bomber Wing
DD.07.1944-DD.09.1944
I. skupina Stíhací eskadry 6
1st Group of the 6th Fighter Wing
DD.07.1944-22.08.1944
II. skupina Stíhací eskadry 6
2nd Group of the 6th Fighter Wing
DD.07.1944-DD.09.1944
Stíhací eskadra 6
6th Fighter Wing
25.08.1944-24.11.1944
I. skupina Stíhací eskadry 7
1st Group of the 7th Fighter Wing
25.08.1944-08.10.1944
II. skupina Stíhací eskadry 7
2nd Group of the 7th Fighter Wing
25.08.1944-DD.12.1944
Stíhací eskadra 7
7th Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
10. letka Stíhací eskadry 2
10th Squadron of the 2nd Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
11. letka Stíhací eskadry 2
11th Squadron of the 2nd Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
12. letka Stíhací eskadry 2
12th Squadron of the 2nd Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
9. letka Stíhací eskadry 2
9th Squadron of the 2nd Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
III. skupina Stíhací eskadry 2
3rd Group of the 2nd Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 2
Staff of the 3nd Group of 2nd Fighter Wing
DD.09.1944-DD.10.1944
4. letka Noční stíhací eskadry 100
4th Squadron of the 100th Night Fighter Wing
10.10.1944-25.11.1944
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
10.10.1944-25.11.1944
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
10.10.1944-25.11.1944
7. letka Stíhací eskadry 3
7th Squadron of the 3rd Fighter Wing
10.10.1944-25.11.1944
8. letka Stíhací eskadry 3
8th Squadron of the 3rd Fighter Wing
10.10.1944-25.11.1944
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
10.10.1944-25.11.1944
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
16.10.1944-DD.01.1945
1. letka Noční stíhací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.01.1945
3. letka Noční stíhací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.12.1944
Průzkumná letka 4 (dálková)/noční
4th Reconnaissance Squadron (Long Range)/Night
DD.10.1944-DD.01.1945
Skupina dálkového průzkumu 1
1st Long Range Reconnaissance Group
DD.10.1944-DD.01.1945
Štáb Skupiny dálkového průzkumu 1
Staff of the 1st Long Range Reconnaissance Group
25.11.1944-01.12.1944
I. skupina Stíhací eskadry 7
1st Group of the 7th Fighter Wing
DD.12.1944-31.01.1945
2. letka Noční stíhací eskadry 100
2nd Squadron of the 100th Night Fighter Wing
DD.12.1944-DD.01.1945
I. skupina Noční stíhací eskadry 100
1st Group of the 100th Night Fighter Wing
DD.12.1944-DD.01.1945
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 100
Staff of the 1st Group of the 100th Night Fighter Wing
DD.03.1945-DD.07.1945
1. letecká armáda
1st Air Army
DD.03.1945-DD.03.1945
Dělostřelecký plukovní štáb ke zvláštnímu použití 961
961st Special Purpose Artillery Regimental Staff
DD.05.1945-09.07.1945
11. gardová armáda
11th Guards Army
10.06.1945-04.06.1946
16. gardový střelecký sbor
16th Guards Rifle Corps
15.06.1945-DD.MM.RRRR
1. tanková divize
1st Tank Division
09.07.1945-27.02.1946
Zvláštní vojenský okruh
Special Military District
DD.07.1945-25.06.1957
1. gardová střelecká divize
1st Guards Rifle Division
DD.01.1946-DD.09.1948
57. gardový letecký stíhací pluk
57th Guards Fighter Aviation Regiment
26.02.1946-04.06.1946
11. gardová vševojsková armáda
11th Guards Combined Arms Army
04.06.1946-01.09.1968
11. gardová vševojsková armáda
11th Guards Combined Arms Army
04.06.1946-12.03.1957
16. gardový střelecký sbor
16th Guards Rifle Corps
13.05.1947-09.09.1948
28. gardový stíhací letecký pluk
28th Guards Fighter Aviation Regiment
25.06.1957-07.05.1992
1. gardová motostřelecká divize
1st Guards Motorised Rifle Division
01.09.1968-07.05.1992
11. gardová vševojsková armáda
11th Guards Combined Arms Army
07.05.1992-01.12.1997
11. gardová vševojsková armáda
11th Guards Combined Arms Army
07.05.1992-DD.MM.RRRR
Baltská flota
Baltic Fleet
DD.MM.RRRR-DD.MM.1980
12. gardový motostřelecký pluk
12th Guards Motor Rifle Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
32. ponorková flotila
32nd Submarine Flotilla
DD.MM.RRRR-09.04.1945
561. divize lidových granátníků
561st People\'s Grenadier Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
8. ponorková flotila
8th Submarine Flotilla
DD.MM.RRRR-07.05.1992
Baltská flota
Baltic Fleet
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací velitelství Východní Prusko
Fighter Command East Prussia
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.MM.1930-DD.MM.1941
F. Schichau GmbH
DD.MM.1938-DD.MM.1945
Daimler-Benz AG
08.07.1945-31.01.1966
Loděnice č. 820
31.01.1966-DD.MM.1993
Baltské loděnice Jantar
DD.MM.1993-DD.MM.RRRR
Baltské loděnice Jantar a.s.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
URL : https://www.valka.cz/Kralovec-t125913#427333Verze : 3
MOD
Reklama