Main Menu
User Menu
Reklama

Jízdní jednotka 2. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

Oddział konny 2 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Horse Artillery Battalion Cavalry Unit

     
Název:
Name:
Jízdní jednotka 2. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
Oddział konny 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
2. oddíl jízdního dělostřelectva 1)
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.09.1939-24.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
24.09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II 3)
26.09.1939-27.09.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
23.09.1939-24.09.1939 prostor Niemirówek Kolonia-prostor Dominikanówka-Podklasztor (boj)-Długi Kąt/noční přesun /
24.09.1939 Długi Kąt-Nowiny(?)-Huta Różaniecka/přesun / 4)
24.09.1939-25.09.1939 Huta Różaniecka-Łówcza-Brusno-lesy jižně Wólka Horyniecka/přesun / 4)
25.09.1939-26.09.1939 lesy jižně Wólka Horyniecka / -prostor Niemirów (Nemyriv)-západně Jaworów (Yavoriv)-Rogoźno (Rohizno) (boj)-prostor Sokola (Sokolya)/přesun / 4)
26.09.1939-27.09.1939 prostor Sokola (Sokolya)-Storoniewice (Storonevychi)/noční přesun /

Velitel:
Commander:
23.09.1939-27.09.1939 Kamiński, Jan Olimpiusz (podpułkownik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Kolem 100 příslušníků jednotky vyzbrojených karabinami a šavlemi.
Při kapitulaci bylo v jednotce kolem 50 mužů.
Poznámka:
Note:
1) Jednotka vznikla ze zbytků 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po neúspěšném boji s jednotkami 68. pěší divize u obce Jacnia ustoupily zbytky oddílu k obci Niemirówek, tam obdržely rozkaz od náčelníka štábu Volyňské jezdecké brigády ke zničení zbytků těžké výzbroje a připojení se jako jízdní jednotka ke zbytkům Jezdecké operační skupiny Abraham.
2) Jednotka zanikla rozpuštěním po obklíčení německými jednotkami.
3) V rámci brigády byla jednotka o síle cca 90 koní zařazena do důstojnické legie Kresové jezdecké brigády II jako její 2. eskadrona. Po porážce jednotek brigády v boji se sovětskou 99. střeleckou divizí byla brigáda rozpuštěna, ale jednotka pokračovala v ústupu a u obce Stroniewice byla obklíčena německými jednotkami a zajata.
4) Pravděpodobný přesun jednotky jako součásti kolony Kresové jezdecké brigády II.
Zdroje:
Sources:

Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/3
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-jednotka-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185549#541660Verze : 0
MOD
Reklama