Main Menu
User Menu
Reklama

2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

2 Dywizjon Artylerii Konnej im. Generała Józefa Sowińskiego (dowództwo)

2nd Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
2 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
2. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Jízdní jednotka 2. oddílu jízdního dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-23.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Dubno/Surmicze/kasárny oddílu / , ?
17.08.1939-17.08.1939 Dubno/Surmicze-Lvov / -Przemysl-Krakov-Tarnov-Częstochowa-Radomsko/přesun po železnici / , ?
17.08.1939-18.08.1939 Radomsko-Barbarówka/noční přesun / , ?
18.08.1939-30.08.1939 prostor Barbarówka/? / , ?
30.08.1939-31.08.1939 prostor Barbarówka-Brzeźnica Nowa-Gojść-Kuźnica-prostor Ostrowy-Mokra/noční přesun / , ?
31.08.1939-01.09.1939 Mokra/les severně Mokra III / , ?
01.09.1939-02.09.1939 Mokra (boj)-Golczewo-prostor les severovýchodně Ostrowy/přesun / , ?
02.09.1939-02.09.1939 prostor les severovýchodně Ostrowy-Gojść-prostor Nowa Brzeźnica/přesun / , ?
02.09.1939-03.09.1939 prostor Nowa Brzeźnica-???-???-les prostor Łękawa/noční přesun / 3), ?
03.09.1939-04.09.1939 les prostor Łękawa-???-???-les prostor Głupice/noční přesun / 3), ?
04.09.1939-05.09.1939 prostor Głupice/les (?) / , ?
05.09.1939-06.09.1939 prostor Głupice-severně Wadlew/noční přesun / , ?
06.09.1939-07.09.1939 severně Wadlew-prostor severně Żeromin/Zamość/noční přesun / 3), ?
07.09.1939-07.09.1939 prostor severně Żeromin/Zamość-les jižně Andrespol/přesun / 3), ?
07.09.1939-08.09.1939 les jižně Andrespol-???-les západně Wola Cyrusowa (Wola Cyrusowa-Kolonia?)/noční přesun / 3), ?
08.09.1939-08.09.1939 západně Wola Cyrusowa (boj)/? / , ?
08.09.1939-09.09.1939 prostor Wola Cyrusowa-???-lesy prostor Chlebów/noční přesun / 3), ?
09.09.1939-10.09.1939 prostor Chlebów-???-???-prostor Kampinos/přesun / 3), ?
10.09.1939-11.09.1939 Kampinos-Kazuń Nowy-lesy prostor Chotomów/přesun / 3), ?
11.09.1939-12.09.1939 lesy prostor Chotomów-Jabłonna-Kawęczyn-Anin/noční přesun / 3), ?
12.09.1939-13.09.1939 Anin-východně Stara Miłosna/přesun / , ?
13.09.1939-13.09.1939 východně Stara Miłosna-Dębe Wielkie-prostor Choszczówka (boj)/přesun / , ?
13.09.1939-14.09.1939 prostor Choszczówka-???-severně Garwolin/noční přesun / 3), ?
14.09.1939-14.09.1939 severně Garwolin-prostor Wola Rowska/přesun / , ?
14.09.1939-15.09.1939 prostor Wola Rowska-východně Łaskarzew-prostor Gończyce-prostor Ryki-Moszczanka/noční přesun / , ?
15.09.1939-15.09.1939 Moszczanka-les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)/přesun / , ?
15.09.1939-17.09.1939 les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)/? / , ?
17.09.1939-18.09.1939 les západně Łysobyki (od roku 1965 obec Jeziorzany)-???-prostor Samoklęski/Kozłówka/Starościn/noční přesun / 3), ?
18.09.1939-19.09.1939 prostor Samoklęski/Kozłówka/Starościn-???-???-lesy jihovýchodně Łęczna/noční přesun / 3), ?
19.09.1939-20.09.1939 lesy jihovýchodně Łęczna-???-Siedliszcze-lesy prostor Rejowiec/noční přesun / 3), ?
20.09.1939-21.09.1939 lesy prostor Rejowiec-Depułtycze-Sielec-Wojsławice-prostor Grabowiec-Horyszów?-Przewale/přesun / , ?
21.09.1939-22.09.1939 prostor Przewale/? / , ?
22.09.1939-pr.st.r Pr ewale-prostor jižně Zubowice (boj)/přesun / , ?
23.09.1939-23.09.1939 prostor jižně Zubowice-Janówka-Majdan Krynicki (boj)-Polanówka-Suchowola-Potoczek (boj)-prostor Jacnia (boj)-les Grabnik-prostor Dominikanówka-prostor Niemirówek Kolonia/přesun / , ?

Velitel:
Commander:
14.08.1939-23.09.1939 Kamiński, Jan Olimpiusz (podpułkownik artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.08.1939-09.09.1939 2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
14.08.1939-23.09.1939 3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-14.09.1939 1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
12.09.1939-23.09.1939 15. baterie jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

14.08.1939-23(?).09.1939 Oddílový průzkum 2. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
14.08.1939-23(?).09.1939 Spojovací četa 2. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
14.08.1939-23(?).09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 2. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
14.08.1939-23(?).09.1939 Muniční kolona 2. oddílu jízdního dělostřelectva 6)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 22.12.1937 „2 Dywizjon Artylerii Konnej imienia generała Józefa Sowińskiego“ 7)
Vyznamenání:
Decorations:
Za bojovou činnost oddílu v září 1939 byla 11.11.1966 bojová zástava oddílu vyznamenána Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 13 301).
Poznámka:
Note:
1) Mobilizace oddílu v rámci celé Volyňské jezdecké brigády byla nařízena v rámci částečné poplachové mobilizace nařízené jednotkám rozmístěným na území Sborové oblasti II Lublin.
2) Zbytky oddílu byly po neúspěšném boji zbytků Volyňské jezdecké brigády s jednotkami 68. pěší divize u obce Jacnia nuceny ustoupit k obci Niemirówek, z rozkazu velitele brigády zničit zbylou těžkou výzbroj a jako jízdní skupina se připojit ke zbytkům Jezdecké operační skupiny Anders.
3) Osa přesunu jednotek brigády. Přesná dislokace velitelství oddílu není v uvedených zdrojích uvedena.
4) O zániku jednotky nejsou v uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje.
5) Hospodářská správa a hospodářská četa tvořily v poli tělesový trén. V nástupním prostoru byl součástí brigádního trénu. Ten byl 01.09.1939 při bombardování v prostoru lesa Miedzno (pravděpodobně 30 Ju 87 B od I./St.G 2) se značnými ztrátami částečně rozprášen. K oddílu se připojil 04.09.1939 u obce Głupice. 06.09.1939 byl v prostoru lesa mezi obcemi Wadlew-Dłutów znovu bombardován (pravděpodobně 19 Ju 87 B od I./St.G 76) a znovu utrpěl značné ztráty. Část trénu pod velením účetního důstojníka se odpojila, ustupovala samostatně a už se k oddílu nevrátila. 09.09.1939 měl proviantní trén pouze několik vozů a 3 polní kuchyně. 15.09.1939 měl proviantní trén několik vozů a 2 polní kuchyně. O zániku proviantního trénu nejsou v uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje. Těžký trén byly pravděpodobně zničen 13.-14.09.1939 v prostoru obce Wiązowna po přerušení boje u Mińska Mazowieckého a ústupu Jezdecké operační skupiny Anders.
6) Muniční kolona utrpěla 01.09.1939 při bombardování v prostoru lesa Miedzno značné ztráty v lidech a koních. 09.09.1939 četa měla 10 hlomozen. 15.09.1939 byla z rozkazu velitele oddílu zničena část prázdných hlomozen a koně byly přiděleny ke 3. baterii. O zániku muniční kolony nejsou v uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje.
Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/3
Cygan, Wiktor Krzysztof: Minsk Mazowiecki we wrześniu 1939 r, cz. II – atak Grupy Operacyjnej Kawalerii na Minsk Mazowiecki, Rocznik Mińsko Mazowiecki, zeszyt 12, 2004, str. 55-72
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Wróblewski, Jan: Armia „Łódź″ 1939, MON, WIH, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/2-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t185548#541655Verze : 2
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:


velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 14.08.1939-23.09.1939 podplukovník dělostřelectva Jan Olimpiusz Kamiński 1)
pobočník velitele (adiutant) – 14.08.1939- 23.09.1939 kapitán dělostřelectva Józef Edward Walerian Stojewski-Rybczyński 2)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 14.08.1939-12(23?).09.1939 poručík dělostřelectva Franciszek Morawski 3)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 14.08.1939- 23.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Andrzej Maria Józef Komornicki, hrabě Nałęcz 4)
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 14.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Piotr Paweł Stefan Marcin hrabě Sumiński 5)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 14.08.1939-23.09.1939 poručík dělostřelectva Mieczysław Ostrowski 6)
účetní důstojník (oficer płatnik) – 14.08.1939-06.09.1939 podporučík v záloze Stanisław Przyborowski 7)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) - 14.08.1939-07.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Zygmunt Antoni Józef Luba-Radzimiński 8)
08.09.1939-12.09.1939 ???, ???
12.09.1939-23.09.1939 poručík dělostřelectva Franciszek Morawski 3)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy) - 14.08.1939-13.09.1939 podporučík dělostřelectva Kazimierz Andruszewski 9)
lékař – 14.08.1939-DD.09.1939 podporučík lékař Stanisław Marian Postuła 10)
veterinář – 14.08.1939-23.09.1939 kapitan veterinární služby Rudolf Piotr Kurczab
11)
muniční kolona – 14.08.1939-08(?).09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Wacław Bielawski 12)
neznámá funkce - 12.09.1939-23.09.1939 podporučík dělostřelectva Stefan Alfons Radzikowski 13)Poznámka:
1) (17.12.1893-14.04.1986). Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) byl velitelem jízdní jednotky, která po obklíčení německými silami u obce Stroniowice byla donucena ke kapitulaci. 27.09.1939 padl do německého zajetí, ale 07.11.1939 utekl z přechodného zajateckého tábora v Krakově-Płaszově. V lednu 1940 překročil hranici s Maďarskem a dostal se do Francie, kde byl v polské exilové armádě od 01.04.1940 do 20.06.1940 velitelem 4. těžkého dělostřeleckého pluku. 20.06.1940 byl evakuován do Velké Británie, kde byl mj. velitelem oddílu lehkého dělostřelectva 4. brigády a II. paradesantního praporu polské 1. samostatné paradesantní brigády. Od 01.01.1943 do 01.03.1944 plnil funkci zástupce velitele této brigády a od 21.09.1944 se v jejích řadách zúčastnil výsadku a bojů u obce Driel v operaci Market-Garden. V období 29.03.1945-04(06?).04.1945 byl velitelem této brigády. Po absolvování kursu vyšších velitelů (04.04.1945-06.11.1945) byl jmenován zástupcem velitele dělostřelectva 1. polského sboru a tuto funkci vykonával do 18.10.1946. 01.11.1946 se vrátil do Polska a do roku 1967 pracoval v různých funkcích státní a hospodářské administrace. Zemřel ve Varšavě. 01.01.1943 byl jmenován do hodnosti plukovníka. Za boje v září 1939 byl navržen na vyznamenání Zlatým křížem Řádu Virtuti Militari. Jeho zpráva o činnosti oddílu v září 1939 je uložena ve Vojenském historickém ústavu (Wojskowy Institut Historyczny) sign. II/2/180. Je rovněž autorem vzpomínkové knihy „Od konia i armaty do spadochronu“, Warszawa 1980 (Od koně a kanonu k padáku).
zbrojownia.cbw.pl
2) (27.06.1902-17.05.1944). Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí. Ze zajetí utekl a dostal se do Francie, kde se stal velitelem 5. baterie 1. vilenského lehkého dělostřeleckého pluku 1. grenadýrská divize. V roce 1944 byl v hodnosti majora zástupcem velitele 3. karpatského lehkého dělostřeleckého pluku (3. karpatská střelecká divize). Padl v boji u Monte Cassino. Za boje v září 1939 mu byl udělen Stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari a v exilové armádě in memoriam Zlatý kříž Řádu Virtuti Militari.
www.polskicmentarzbolonia.pl
3) (30.01.1907-DD.MM.RRRR). 12.09.1939 byl určen jako proviantní důstojník oddílu. Protože jeho nástupce ve funkci průzkumného důstojníka není ve zdrojích uveden, je možné, že plnil současně obě funkce. Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní skupinou a po její kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí. V zajatecké dokumentaci uvedeno datum narození 29.01.1907.
4) (23.02.1910-18.05.1970). 23.09.1939 byl v boji s jednotkami 68. pěší divize těžce zraněn. Po vyléčení unikl zajetí. V roce 1943 byl vězněn ve městě Zamość a v Lublinu. Z vězení byl propuštěn 30.07.1943. Zemřel ve městě Tarnów.
5) (11.11.1908-18.06.1989). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně pod sign. B.I.43/F.
6) (26.11.1909-20.05.1993). V boji u obce Jacnia (23.09.1939) byl těžce zraněn. Po vyléčení byl Němci propuštěn jako válečný invalida a v roce 1940 se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje a později Zemské armády. Od DD.04.1944 do 19.01.1945 byl velitelem Suvalské oblasti Zemské armády. Po rozvázání Zemské armády (19.01.1945) pokračoval v protikomunistickém odboji v řadách Občanské zemské armády (Armia Krajowa Obywatelska) jako vůdce (przewodnik) Suvalské oblasti č. 6 (DD.02.1945-03.09.1945). Z důvodu praktické likvidace odboje v této oblasti jednotkami Rudé armády, vojsk NKVD, Polské lidové armády a polských bezpečnostních jednotek a v bezprostředním ohrožení dekonspirace mu byl povolen odjezd do Gdaňsku. Tam byl 29.04.1946 zatčen a 20.07.1946 odsouzen k 10 letům vězení. Z vězení byl propuštěn 30.04.1951. 03.05.1942 byl povýšen do hodnosti kapitána. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. Jeho zpráva o své činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně pod sign. B.I.43/F.
www.slideshare.net
7) (DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR). V důsledku paniky vyvolané leteckým bombardováním se s částí tělesového trénu od oddílu odpojil. Tato skupina samostatně ustupovala po ose Błonie-Varšava-Otwock-Mińsk Mazowiecki-Latowicz, kde byla rozprášena letectvem a německými diverzanty a ppor. Przyborowski byl zraněn. Válku přežil. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně.
8) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). Od nočního přesunu tělesového trénu (06./07.09.1939) byl nezvěstný. Jeden ze zdrojů uvádí, že za neznámých okolností padl. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Může se jednat o Zygmunta Lubu-Radzimińského, hraběte Lubicz (07.04.1907-DD.MM.1974).
http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.145255
9) (15.12.1905-DD.MM.RRRR) 13.09.1939 byl v boji u obce Choszczówka z rozkazu velitele oddílu pověřen velením 7. roty III/205. pěšího pluku (záložního), jejíž velitel, poručík Szemieto, padl a k oddílu se už nepřipojil. Později bojoval v Jezdecké skupině Juniewicz a po jejím zničení u obce Łomianki padl 22.09.1939 do německého zajetí. Válku přežil. Jeho článek „Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim 13.9.1939“ byl zveřejněn ve Wojskowy Przegląd Historyczny, R XXIII 1/1978, str. 375-378.
10) (15.09.1907-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
11) (22.01.1906- DD.MM.RRRR). Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) pravděpodobně unikl zajetí. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
12) (10.06.1905-DD.MM.RRRR). V některých zdrojích je uveden jako velitel Vozatajské kolony jezdectva č. 246. 01.09.1939 byl při bombardování zraněn. S oddílem však bojoval až do jeho rozpuštění. Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) pravděpodobně unikl zajetí. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
13) (02.08.1917-12.06.1980) Do zničení 2. baterie v boji u obce Wola Cyrusowa (08.09.1939) byl jejím palebným důstojníkem. Do 12.09.1939 na neznámé funkci. Od 12.09.1939 byl důstojníkem velitelství oddílu. Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí. Ze zajetí utekl a dostal se do polské exilové armády ve Francii. Po její kapitulaci evakuován do Velké Británie. Tam sloužil v polské 1. obrněné divizi, v jejiž řadách bojoval v roce 1944 ve Francii a kde byl těžce zraněn. Po válce zůstal na emigraci a trvale se usídlil v Tasmánii, kde také zemřel. Jako poručík byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.


Zdroje:
http://www.stankiewicze.com//?kat=43
http://www.straty.pl
www.wbc.poznan.pl
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t185548#541657Verze : 4
MOD