Main Menu
User Menu

Kresová jezdecká brigáda II [1939-1939]

Kresowa Brygada Kawalerii II/2nd Kresowa Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Kresová jezdecká brigáda II 1)
Originální název:
Original Name:
Kresowa Brygada Kawalerii II
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Záloha Jezdecké operační skupiny Anders
Datum zániku: 26.09.1939
Disbanded:

Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1939-26.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
Dislokace:
Deployed:
24.09.1939 Ruda Różaniecka/prostor /
25.09.1939 Horyniec/prostor /
26.09. 1939 Niemirów-Leszczesne/prostor /

Velitel:
Commander:
24.09.1939-26.09.1939 Grobicki, Jerzy (pułkownik dyplomowany kawalerii) 2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.09.1939-26.09.1939 Tuski, Maksymilian (rotmistrz dyplomowany kawalerii) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1939-26.09.1939 1. švališerský pluk
24.09.1939-26.09.1939 19. hulánský pluk
24.09.1939-26.09.1939 3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
24.09.1939-26.09.1939 7. zákopnická eskadrona
24.09.1939-26.09.1939 Jízdní jednotka 2. oddílu jízdního dělostřelectva
24.09.1939-26.09.1939 Spojovací eskadrona Kresové jezdecké brigády
25.09.1939-26.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) V polské historiografii zvaná rovněž jako Kresová jezdecká brigáda Grobicki (Kresowa Brygada Kawalerii pułkownika Grobickiego – Grobicki Kresowa Cavalry Brigade) nebo Kombinovaná brigáda Grobicki (Kombinowana Brygada Kawalerii pułkownika Grobickiego – Grobicki Combined Cavalry Brigade).
2) 22.09.1939-24.09.1939 zástupce velitele Jezdecké operační skupiny Abraham a velitel zálohy operační skupiny. Od 26.09.1939 po boji s jednotkami sovětské 99. střelecké divize v zajetí.
3) 22.09.1939-24.09.1939 důstojník štábu Jezdecké operační skupiny Abraham. Od 27.09.1939 v německém zajetí.
Zdroje:
Sources:
Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, Redakcja: Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk, Wydawnictwo Werset, Lublin 2010
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011

URL : https://www.valka.cz/Kresova-jezdecka-brigada-II-1939-1939-t142993#462127Verze : 0
MOD