Main Menu
User Menu

Jezdecká operační skupina Abraham [1939-1939]

Abraham Cavalry Operational Group

Grupa Operacyjna Kawalerii generała Abrahama

     
Název:
Name:
Jezdecká operační skupina Abraham
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Grupa Operacyjna Kawalerii generała Abrahama
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939
Nástupce:
Successor:
Sloučená jezdecká brigáda [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1939-18.09.1939 Skupina armád Kutrzeba
18.09.1939-21.09.1939 Armáda "Poznaň"
21.09.1939-23.09.1939 Armáda "Varšava"
Dislokace:
Deployed:
16.09.1939-16.09.1939 Radziwiłłka, ? /
17.09.1939-17.09.1939 Famułki Królewskie-Cisowe, ? /
18.09.1939-18.09.1939 Palmiry-Pociecha, ? /
19.09.1939-19.09.1939 Sieraków-Smolarnia, ? /
20.09.1939-23.09.1939 Varšava, ? /

Velitel:
Commander:
16.09.1939-23.09.1939 Abraham, Roman (generał brygady, dr)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
16.09.1939-23.09.1939 Grzeżułko, Tadeusz (major dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.09.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
16.09.1939-23.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz: Obrona Polski 1939, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Cz. III, Czytelnik, Warszawa 1983
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-operacni-skupina-Abraham-1939-1939-t69930#426972Verze : 1
MOD
Grupa Operacyjna Kawalerii generała Abrahama – Jezdecká operační skupina generála Abrahama


Byla vytvořena 16. září rozkazem velitele armádní skupiny generála Kutrzeby ze dne 15. září.
Byla podřízena velitelství armády „Poznaň“.
Zanikla ve Varšavě 23. září reorganizací a přejmenováním na Sběrná jezdecká brigáda.


velitel – brigádní generál Roman Abraham
náčelník štábu – diplomovaný major Tadeusz Grzeżułko
ubytovatel – diplomovaný rytmistr Zbigniew Bukowski


Složení:
Velitelství
Podolská jezdecká brigáda
Velkopolská jezdecká brigáda


Literatura: Roman Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Encyklopedia II wojny światowej, MON, Warszawa 1973
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-operacni-skupina-Abraham-1939-1939-t69930#246153Verze : 0
MOD