Main Menu
User Menu
Reklama

Jezdecké uskupení Juniewicz [1939-1939]

Zgrupowanie Kawalerii mjr. Józefa Juniewicza /Juniewicz's Cavalry Groupment

     
Název:
Name:
Jezdecké uskupení Juniewicz
Originální název:
Original Name:
Zgrupowanie Kawalerii mjr. Józefa Juniewicza 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
3)
Datum zániku:
Disbanded:
22.09.1939 4)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1939-19.09.1939 Operační skupina „Obrany Varšavy“
19.09.1939-22.09.1939 Skupina „Palmiry“
Dislokace:
Deployed:

15.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku /
15.09.1939-16.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku-prostor Palmiry/noční přesun /
16.09.1939-21.09.1939 prostor Palmiry/hájenka1 km západně od obce Sadowa /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Palmiry-Łomianki Górne (boj)/přesun /

Velitel:
Commander:
15.09.1939-22.09.1939 Juniewicz, Józef (major kawalerii) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1939-22.09.1939 Korouhev Zachoszcz 6. pluku jízdních střelců
16.09.1939-22.09.1939 1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
16.09.1939-22.09.1939 Korouhev Volyňské jezdecké brigády

Ručně vyplněné položky:
15.09.1939-22.09.1939 II. četa 8. zákopnické eskadrony (Volyňská jezdecká brigáda) 6)
15.09.1939-22.09.1939 Spojovací četa 21. hulánského pluku 7)
15.09.1939-16.09.1939 4. rota 12. strážního praporu 8)
16.09.1939-22.09.1939 Pěší korouhev 8. pluku jízdních střelců 9)
17.09.1939-22.09.1939 Bojová jednotka těžkého trénu 26. hulánského pluku
16(?).09.1939-22.09.1939 Pochodová eskadrona 7. hulánského pluku 10)
17.09.1939-22.09.1939 Divizní jezdecká eskadrona č. 5
17.09.1939-22.09.1939 Divizní jezdecká eskadrona č. 20
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) V některých zdrojích je uskupení označováno jako Sloučený jezdecký pluk (Zbiorczy pułk kawalerii).
2) Úkolem uskupení byl dohled a hlídkování západního břehu řeky Visly v prostoru od obce Bielany do obce Modlin jak rovněž ochrana pobočky č. 2 Ústředního muničního skladiště (Wojskowa Centralna Składnica Amunicji, Filia nr 2) v lese jihozápadně od obce Palmiry. Početní stav uskupení je odhadován na 1500-1700 mužů a 2000 koní.
3) Uskupení bylo utvořeno z různých částí rozprášených polských jednotek, kterým se podařilo ustoupit do prostoru Varšavy.
4) Uskupení bylo zničeno v boji s jednotkami 30. pěšího pluku a dělostřelectvem 18. pěší divize při nezdařeném pokusu Skupiny „Palmiry“ o průlom německé obrany a probití se do obklíčené Varšavy.
5) Do 14.09.1939 byl zástupcem velitele 12. hulánského pluku a po zranění plk Kuczka se stal jeho velitelem. Ve Varšavě byl 16.09.1939 jmenován velitelem Jezdecké skupiny Juniewicz. 22.09.1939 padl v boji s jednotkami německé 18. pěší divize u obce Łomianki Górne. In memoriam byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 12 518).
6) Při ústupu po boji u Mińska Mazowieckého (13.09.1939) četa ztratila kontakt s jinými jednotkami Volyňské jezdecké brigády a ustoupila do Varšavy. Velitelem čety byl poručík jezdectva Marcin Gużkowski-Janicki hrabě Lubicz (11.11.1902-22.09.1939). Padl v boji u obce Łomianki.
www.bohaterowie1939.pl
7) Po boji u Mińska Mazowieckého (13.09.1939) četa usoupila se zbytky pluku do Varšavy a od 16.09.1939 byla zařazena do bezprostřední podřízenosti velitele uskupení. Velitelem čety byl poručík jezdectva Stefan Fogt (24(17?).07.1909-DD.MM.RRRR). Po zničení uskupení padl do zajetí. Datum narození je uvedeno podle schématizmu (Rocznik Oficerski 1939), datum v závorce podle evidence Červeného kříže v seznamu zajatých.
8) Tato rota je uvedena v sestavě uskupení pouze v práci Bielského. Głowacki ji uvádí v sestavě Skupiny Topczewski. Jejím velitelem byl kapitán Aleksander Jastrzębski (28.02.1899-DD.MM.RRRR). Tato rota byla určena k ochraně pobočky č.2 Ústředního muničního skladiště u obce Palmiry a příchodem do tohoto prostoru Jezdeckého uskupení Juniewicz mu byla pravděpodobně podřízena do doby příchodu Skupiny obrany Palmir podplukovníka Topczewského.
9) Ve městě Włocławek byla dislokována náhradní eskadrona 8. pluku jízdních střelců. Po vyhlášení všeobecné mobilizace mobilizovala 4. pochodovou eskadronu a přebytky odešly 07.09.1939 do Garwolinu, kde bylo umístěno Náhradní středisko Mazovské a Pomořanské jezdecké brigády. Z těchto přebytků byla ve Varšavě utvořena mj. pěší korouhev 8. pluku jízdních střelců. V sestavě korouhve byly dvě pěší eskadrony a od DD.09.1939 jedna kulometná četa. Velitelem korouhve byl poručík jezdectva Henryk Brzeziński (11.11.1906-08.06.1974). Velitelem kulometné čety byl podporučík jezdectva v záloze Zygmunt Gniazdowski (30.01.1912-DD.MM.RRRR), který byl velitelem I. čety kulometné eskadrony 8. pluku jízdních střelců. Po zničení uskupení oba padli do zajetí.
10) V některých zdrojích je chybně označována jako 2. pochodová eskadrona 7. hulánského pluku. Tato pochodová eskadrona byla utvořena v Náhradním středisku Mazovské jezdecké brigády u města Garwolin. Od 06.09.1939 chránila most přes řeku Vislu u obce Świdry Małe. Později ustoupila do Varšavy. 16. 09.1939 byla přidělena uskupení. Zanikla po boji u obce Łomianki. Její velitel, poručík jezdectva v záloze Cezary Aleksander Baranowski (15.02.1900-DD.MM.RRRR), není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Zdroje:
Sources:
www.stankiewicze.com
www.stankiewicze.com
www.26puw.pl
grochowscy.pl
www.lomianki.pl
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 8 Pułk Strzelców Konnych, P.W. „Egross″ Sp. z o.o., P.W. „Mikromax″ Sp. z o.o., Warszawa 1991
Nieciengiewicz, Tomasz: Dziennik Szwadronu Kawalerii Dywizyjnej Nr 20, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.21/E/3
Odziemkowski, Janusz: 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Warszawa 1989
Sulich, Paweł: Wrzesień 1939 – obrona mostu w Świdrach Małych, in: Józefów nad Świdrem, Wrzesień 2011 nr 9 (219), str. 8-9
Wojciechowski, Jerzy S.: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Wojciechowski, Jerzy S.: 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/Jezdecke-uskupeni-Juniewicz-1939-1939-t186776#544318Verze : 1
MOD
Reklama