Main Menu
User Menu

8. pluk jízdních střelců [1939-1939]

8 Pułk Strzelców Konnych/8th Mounted Rifles Regiment

     
Název:
Name:
8. pluk jízdních střelců
Originální název:
Original Name:
8 Pułk Strzelców Konnych
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
8. pluk jízdních střelců
Datum zániku:
Disbanded:
06.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Sloučený pluk Pomořanské jezdecké brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Chełmno/? /
25.08.1939-26.08.1939 Chełmno-Brusy/přesun /
26.08.1939-01.09.1939 Brusy/prostor /
01.09.1939-02.09.1939 Brusy-Czersk-Tuchola-Cekcyn-Bramka/přesun /
03.09.1939 Bramka-prostor Poledno-Parlin-Gruczno-Luszkowo-Topolinek-Topolno-Zła Wieś-Strzelce Dolne-Fordon-Bartodzieje-Łęgnowo/přesun /
04.09.1939-06.09.1939 Przyłubie-Toruň-Podgórz/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-06.09.1939 Jastrzębski, Jerzy Jan (pułkownik dyplomowany kawalerii) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-03(?).09.1939; 05(?).09.1939-06.09.1939 1. eskadrona 8. pluku jízdních střelců 4)
24.08.1939-06.09.1939 2. eskadrona 8. pluku jízdních střelců
24.08.1939-03.09.1939 3. eskadrona 8. pluku jízdních střelců 5)
24.08.1939-06.09.1939 4. eskadrona 8. pluku jízdních střelců
24.08.1939-06.09.1939 kulometná eskadrona 8. pluku jízdních střelců 6)
24.08.1939-06(?).09.1939 protitanková četa 8. pluku jízdních střelců 7)
24.08.1939-03.09.1939 cyklistická eskadrona 8. pluku jízdních střelců 8)
24.08.1939-06.09.1939 spojovací četa 8. pluku jízdních střelců
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 8. pluku jízdních střelců 9)
28.08.1939-01.09.1939 4. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Stavy pluku byly částečně doplněny už při částečné tajné mobilizaci v březnu 1939. Od července do 22.08.1939 prováděl opevňovací práce v prostoru obce Czersk. Poté se vrátil do svého posádkového města a 24. srpna zahájil mobilizaci.
2) Po bojích v Pomořanské šíji se z obklíčení dostaly jen části pluku, které byly od 4. do 6. září soustředěny a rekonstruovány v toruňském výcvikovém prostoru. Ty vytvořily základ Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády.
3) Od 6. září byl velitelem Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády.
4) Gnat-Wieteska a Krasucki uvádějí, že po boji u obce Poledno eskadrona ustupovala společně s 3. eskadronou beze styku s plukem k přechodu přes řeku Vislu u obce Przechowo. Tam se většina eskadrony přepravila na východní břeh Visly a 5. září se připojila ke svému pluku. Ciechanowski uvádí, že eskadrona ustoupila společně se zbytkem pluku.
5) Gnat-Wieteska a Krasucki uvádějí, že po boji u obce Poledno eskadrona ustupovala společně s 1. eskadronou beze styku s plukem k přechodu přes řeku Vislu u obce Przechowo. V tomto prostoru byla obklíčena jednotkou 32. pěší divize a většina eskadrony padla do zajetí.
Ciechanowski uvádí, že eskadrona ustupovala společně se 3. eskadronou 16. hulánského pluku.
6) Po třech dnech bojů měla 20% ztráty.
7) Gnat-Wieteska uvádí četu v boji 3. září. Po reorganizaci byl velitel čety jmenován velitelem kulometné eskadrony Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády, v jejímž stavu byly rovněž protitankové kanóny.
8) Při průzkumu u obce Różana padla do léčky a byla zajata i se svým velitelem.
9) V níže uvedených zdrojích nejsou uvedeny žádné údaje o činnosti družstva.
10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
Zdroje:
Sources:
Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze" 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 8 Pułk Strzelców Konnych, P.W. "Egross″ Sp. z o.o., P.W. "Mikromax″ Sp. z o.o., Warszawa 1991
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza "Ajaks″, Pruszków 1994
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/8-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t163227#495308Verze : 0
MOD