Main Menu
User Menu

12. hulánský pluk [1939-1939]

12 Pułk Ułanów Nadwiślańskich/12th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
12. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
12 Pułk Ułanów Podolskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
12 hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1939 2)
Nástupce: 3)
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-25.08.1939 Kresová jezdecká brigáda 1)
25.08.1939-13.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda 1)
14.09.1939-15.09.1939 Armáda „Varšava“ 2)
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-DD.08.1939 Białokrynica /
DD.08.1939-DD.08.1939 Białokrynica-prostor Ponikwa/dvoudenní přesun po vlastní ose /
DD.08.1939-22.08.1939 Ponikwa/? /
22.08.1939-23.08.1939 Ponikwa-Krzemieniec/přesun /
23.08.1939-25.08.1939 Krzemieniec-Dubno-Lvov / -Přemysl-Krakov-Częstochowa-Radomsko-Brzeźnica Nowa/přesun po železnici /
26.08.1939-30.08.1939 prostor Wola Blakowa-Ligota Wielka-Wola Wiewiecka/? /
30.08.1939-31.08.1939 Ligota Wielka-Miedzno/přesun /
01.09.1939 Miedzno-prostor Mokra/? /
02.09.1939 Kuźnica-prostor Broniszew Nowy-Barbarówka/přesun /
03.09.1939 prostor Barbarówka/? /
04.09.1939-05.09.1939 Głupice/prostor /
06.09.1939 Rusociny-Tuszyn/přesun /
07.09.1939 Kruszów-Żeromin-les jižně Andrespol/přesun /
08.09.1939 Wola Cyrusowa/prostor /
09.09.1939 Chlebów-Miedniewice-Szymanów-Kampinos/přesun /
10.09.1939 Kampinos/? /
10.09.1939-11.09.1939 Kampinos-Kazuń Nowy-Chotomów/přesun /
12.09.1939 Chotomów-Dębe Wielkie/přesun /
13.09.1939 Dębe Wielkie-Rysie-prostor Cyganka/ přesun /
14.09.1939 Rudka-Wólka Młądzka /
15.09.1939 Varšava/? /

Velitel:
Commander:
14.08.1939-14.09.1939 Kuczek, Andrzej (pułkownik kawalerii) 4)
14.09.1939-15.09.1939 Juniewicz, Józef (major kawalerii) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.09.1939-15.09.1939 1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
14.08.1939-13.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 12. hulánského pluku 6)
14.08.1939-DD.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 12. hulánského pluku 7)
14.08.1939-DD.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 12. hulánského pluku 7)
14.08.1939-31.08.1939; 02.09.1939-DD.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 12. hulánského pluku 8)
14.08.1939-15.09.1939 kulometná eskadrona 12. hulánského pluku 9)
14.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 12. hulánského pluku 10)
14.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 12. hulánského pluku 11)
14.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 12. hulánského pluku 12)
14.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 12. hulánského pluku 13)
14.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 12. hulánského pluku 12)
01.09.1939-01.09.1939 3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva 14)
13.09.1939-15.09.1939 1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva 15)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 01.09.1919 „12 Pułk Ułanów Podolskich″
Vyznamenání:
Decorations:
11.11.1966 byl pluku udělen Kapitulou Řádu Virtuti Militari v Londýně stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13 286) „za mimořádnou statečnost v období II. světové války 1939-1945“. Ještě před tím bylo pluku toto vyznamenání uděleno 29.09.1939 na posledním zasedání Kapituly Řádu Virtuti Militari za předsednictví gen. Juliusza Karola Rómmla v právě Němci obsazované Varšavě.
Poznámka:
Note:
1) Pluk byl mobilizován na základě rozhodnutí o poplachové mobilizaci jednotek sídlících na území Sborové oblasti č. II (Lublin). Všechny ostatní jednotky Kresové jezdecké brigády měly posádky na území Sborové oblasti č. VI (Lvov) a proto byly mobilizovány teprve od 27. září. Na žádost velitele Armády „Lodž“ bylo schváleno jeho zařazení do válečné sestavy Volyňské jezdecké brigády. Přesné datum není v uvedených zdrojích uvedeno, ale velitel pluku se o této skutečnosti dověděl teprve po přesunu do nástupního prostoru.
2) Po boji 13.09.1939 s německým 2. pěším plukem (11. pěší divize) u obce Cyganka, obdržel velitel pluku rozkaz k ústupu na Garwolin. Kontakt se svou brigádou už ovšem nenavázal. 14. září pluk navázal kontakt s velitelstvím Armády „Varšava“ a společně se zbytky 21. hulánského pluku v noci ze 14. na 15. září do Varšavy ustoupil.
3) Po ústupu do Varšavy byly z částí pluku zorganizovány:
1) Jezdecké uskupení Juniewicz a v ní 1. sloučená eskadrona 12. hulánského pluku
2) Pěší korouhev 12. hulánského pluku pod velením setníka Kropelnického, bývalého velitele kulometné eskadrony, který však byl od 11.09.1939 ve varšavské nemocnici z důvodu zranění.
4) Ještě před navázáním kontaktu s velitelstvím Armády „Varšava“ 14.09.1939 s jednou četou a plukovním lékařem ztratil kontakt s ustupujícím plukem. Vydal se za ustupující brigádou, 22.09.1939 se připojil k Jezdecké skupině „Chełm“ velitele 22. hulánského pluku plk. Płonki a stal se jeho zástupcem. 02.10.1939 padl do sovětského zajetí a byl v zajateckém táboře NKVD ve Starobělsku. V roce 1940 byl v Charkově zavražděn.
5) Do 14.09.1939 byl zástupcem velitele pluku. Ve Varšavě byl 15.09.1939 jmenován velitelem Jezdeckého uskupení Juniewicz. 22.09.1939 padl v boji s jednotkami německé 18. pěší divize u obce Łomianki Górne.
6) Podle Wojciechowského byla pod velením ppor. Tabaki před zahájením útoku brigády ve směru na Minsk Mazowiecki přidělena k ochraně štábu Volyňské jezdecké brigády a k pluku se už nepřipojila. V pozdější sestavě brigády uvedené v práci Głowackého se objevuje jako 4. eskadrona pod velením setníka Pruszyńského. Pravděpodobně jde o chybnou záměnu čísla eskadrony, protože Pruszyński byl velitelem 4. eskadrony do 8. září, kdy byl převelen k dispozici velitele brigády, a později pravděpodobně převzal velení nad 1. eskadronou, které do té doby velel velitel III. čety. Kromě toho Głowacki uvádí v této eskadroně jako velitele čety ppor. v záloze Andrzeje Pawluka, který byl od mobilizace velitelem čety 1. eskadrony. Kolem 15.09.1939 byla zařazena do sestavy 2. pluku jízdních střelců.
7) Po reorganizaci v prostoru obce Kampinos (10. září) měl pluk pouze tři řadové jezdecké eskadrony. Není známo která byla zrušena.
8) Od 31.08.1939 do 02.09.1939 byla přidělena s kulometnou četou jako posilová eskadrona veliteli 21. hulánského pluku. Po reorganizaci v prostoru obce Kampinos (10. září) měl pluk pouze tři řadové jezdecké eskadrony. Není známo která byla zrušena.
9) Po reorganizaci v prostoru obce Kampinos (10. září) do 14.09.1939 měla eskadrona ještě 5 těžkých kulometů. Po 15. září je uvedena v sestavě pěší korouhve 12. hulánského pluku jako kulometná půleskadrona.
10) Po reorganizaci v prostoru obce Kampinos (10. září) měla četa ještě 3 protitankové kanóny. 14.09.1939 už v sestavě není uvedena.
11) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety uvedeny žádné údaje. Velitel čety však byl velitelem Sloučené eskadrony 12. hulánského pluku v Korouhvi Volyňské jezdecké brigády Jezdeckého uskupení Juniewicz.
12) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety (družstva) uvedeny žádné údaje.
13) Wojciechowski uvádí, že se připojila ke zbytku Volyňské jezdecké brigády a její velitel padl 23. září u obce Jacnia. V pozdější sestavě brigády uvedené v práci Głowackého není uvedena.
14) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
15) Baterie byla do 14. září organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala do 15. září veliteli pluku. Do Varšavy ustoupila se 2 kanóny.
Zdroje:
Sources:
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Wojciechowski, Jerzy S.: 2 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1998
Wojciechowski, Jerzy S.: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Wojciechowski, Jerzy S.: 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/12-hulansky-pluk-1939-1939-t163415#495661Verze : 2
MOD