Main Menu
User Menu

26. hulánský pluk [1939-1939]

26 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Hetmana Jana Karola Chodkiewicza / 26th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
26. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
26. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-14.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
14.09.1939-17.09.1939 bez nadřízeného velitelství 2)
17.09.1939-27.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-DD.03.1939 Baranowicze/Kościuszkovy kasárny /
DD.03.1939-28.03.1939 Baranowicze / -Białystok-Tłuszcz-Sierpc/přesun po železnici /
28.03.1939-07.07.1939 Gójsko/? /
08.07.1939 Gójsk-Zieluń/přesun po vlastní ose /
08.07.1939-DD.08.1939 Zieluń/prostor /
DD.08.1939-04.09.1939 Klonowo/prostor /
04.09.1939 prostor Klonowo-Bryńsk-Okalewo-prostor Jaźwiny/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Płock/? /
07.09.1939-08.09.1939 Studzieniec-prostor Wyszogród/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Wyszogród-Kazuń-Nowy Dwór Mazowiecki/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Nowy Dwór Mazowiecki- Kazuń-Kromnów-Nowy Dwór Mazowiecki-Jabłonna-Zielonka-prostor Wiązowna/přesun /
12.09.1939 Wiązowna/prostor /
13.09.1939 Rudka Młynarska-Glinianka-Józefów-západně Grabina-Rzakta/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Dobrzyniec-Sępochów-Gocław-Leszczyny-Sławiny-Reducin-Górzno-prostor Gończyce-prostor Gąsów/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 Pogorzelec-Oronne-Malanówka-Podebłocie-Brzeziny-Podwierzbie-Sędowice-Borysów-prostor Baranów/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 prostor jižně Baranów-prostor Starościn-Nowy Staw/ přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Nowy Staw-Zalesie-prostor Łęczna/přesun / 2)
19.09.1939-20.09.1939 prostor západně Łęczna-Puchaczów-Siedliszcze-prostor Rejowiec/přesun / 2)
20.09.1939-21.09.1939 prostor Rejowiec-Depułtycze-Sielec-Wojsławice-prostor Grabowiec/přesun / 2)
21.09.1939-22.09.1939 Czartoria-Horoszów Ruski-Dub-Kraczew-Siemierz/přesun /
23.09.1939 prostor Siemierz-Janówka-Polanówka-Suchowola-Krasnobród-Wólka Husińska-Majdan Sopocki/přesun /
24.09.1939 Majdan Sopocki-Oseredek-Ruda Różaniecka/přesun / 2)
24.09.1939-25.09.1939 Ruda Różaniecka-prostor Płazów-Łówcza-Brusno-Horyniec-Wólka Horyniecka/přesun / 2)
25.09.1939-26.09.1939 Wólka Horyniecka-Budomierz / -Nahaczów-Kochanówka-Broszki-Lubienie-Bonów-Siedliska/přesun / 2)
26.09.1939-27.09.1939 Siedliska-Nowosiedlica-Radonice-prostor Władypol/přesun / 2)

Velitel:
Commander:
23.03.1939-27.09.1939 Schweitzer, Ludwik (pułkownik dyplomowany kawalerii) 3)
27.09.1939-27.09.1939 Hejnich, Stanisław Tadeusz (major kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
08.09.1939-10.09.1939 15. baterie jízdního dělostřelectva
14.09.1939-17.09.1939 3. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
23.03.1939-27(?).09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 26. hulánského pluku
23.03.1939-27.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 26. hulánského pluku
23.03.1939-13.09.1939; 17.09.1939-27(?).09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 26. hulánského pluku 4)
23.03.1939-13.09.1939; 17.09.1939-27(?).09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 26. hulánského pluku 4)
23.03.1939-27(?).09.1939 kulometná eskadrona 26. hulánského pluku
23.03.1939-27(?).09.1939 protitanková četa 26. hulánského pluku
23.03.1939-27(?).09.1939 cyklistická četa 26. hulánského pluku
23.03.1939-27(?).09.1939 spojovací četa 26. hulánského pluku
23.03.1939-13.09.1939 pomocná eskadrona 26. hulánského pluku 5)
23.03.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 26. hulánského pluku 6)
13.09.1939-27.09.1939 3. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 16.10.1936 „26 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Hetmana Jana Karola Chodkiewicza“
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Po boji s jednotkami sovětské 99. střelecké divize a 34. jezdecké divize byly zbytky Novohradské jezdecké brigády a tím i pluku rozpuštěny.
2) Prostor dislokace jednotek brigády. Přesná dislokace velitelství pluku není v uvedených zdrojích uvedena.
3)Na bojišti odvolán velitelem brigády pro neuposlechnutí rozkazu a dán k dispozici veliteli Jezdecké operační skupiny Anders. Velením pluku byl pověřen dosavadní zástupce velitele pluku. Se skupinkou svých důstojníků unikl do Maďarska.
4) 13.09.1939 plnila eskadrona průzkumý úkol pro brigádu a boje pluku u Józefowa a Grabina s jednotkami 11. pěší divize se nezúčastnila. Při ústupu se přidala ke 25. hulánskému pluku a ke svému pluku se vrátila teprve 17. 09.1939 v prostoru jižně od Baranova.
5) Těžký plukovní trén ztratil 13.09.1939 v prostoru obce Wiązowna kontakt s plukem a 15.09.1939 ustoupil do Varšavy. Tam byl převelen k Jezdeckému uskupení Juniewicz. Z rozkazu majora Juniewicze z něho vznikla bojová jednotka, která byla 23.09.1939 u obce Łomianki rozprášena.
6) V uvedených zdrojích nejsou o zániku družstva uvedeny žádné údaje.
7) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
Zdroje:
Sources:
www.26puw.pl
Błasiński, Jan: 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1995
Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Związek Artylerzystów Konnych na Obczyźnie, Londyn 1965
Budarkiewicz, Włodzimierz: Wspomnienia, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23c/6
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Grzelak, Czesław K.: Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
Jarząbkiewicz, Jerzy, Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/26-hulansky-pluk-1939-1939-t164052#496773Verze : 2
MOD
26 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia hetmana Jana Karola Chodkiewicza byl taktickým svazkem jezdectva jako součást Novohradské jezdecké brigády.
Poplachová mobilizace pluku patřícího k jednotkám „zelené“ mobilizační skupiny proběhla v posádkovém městě Baranowicze už ve dnech 23. – 25. března.


Sestava pluku k 1. září 1939:
velitel pluku – diplomovaný plukovník jezdectva Ludwik Schweitzer
I. zástupce velitele pluku – major jezdectva Stanisław Tadeusz Hejnich (DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku - zdroj 1, 2 a 4)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – setník (rotmistrz) Feliks Stelmaszewski (od DD.09.1939 v německém zajetí - zdroj 5)
plukovní pobočník – setník (rotmistrz) Karol Miętus (DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku – zdroj 1,2 a 4)
ordonanční důstojník – podporučík jezdectva Józef Lewkowicz (od 01.10.1939 v německém zajetí – zdroj 3)
zpravodajský důstojník – podporučík jezdectva Leszek Władysław Zakrzewski
výzbrojní a protichemický důstojník – poručík jezdectva (v záloze?) Mieczysław Rycharski
pomocná eskadrona – setník (rotmistrz) Tomasz Kucharski (od DD.10.1939 v německém zajetí – zdroj 5)
lékař – poručík lékař med. Jan Sierpacki (od 14.09.1939 v německém zajetí – zdroj 3)
veterinární lékař – poručík vet. sl. Roman Góralewicz (od 14.09.1939 v německém zajetí – zdroj 3)
kaplan – kněz Jan Zakrzewski (zemřel 15.08.1942 v německém koncentračním táboře Dachau – zdroj 2 a 4)
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – setník (rotmistrz) Tomasz Kucharski (od DD.10.1939 v německém zajetí – zdroj 5)
1. eskadrona – setník (rotmistrz) Henryk Klemens Dziewanowski (DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku – zdroj 2 a 4, ve zdroji 1 – neuveden, zdroj 3 uvádí: padl 30.09.1939 u obce Husaków w boji s Ukrajinci)
2. eskadrona – poručík jezdectva Julian Cetnerowski (DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku – zdroj 1, 2 a 4)
3. eskadrona – setník (rotmistrz) Władysław Śliwiński (DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku – zdroj 2 a 4, ve zdroji 1 – neuveden, zdroj 3 uvádí: Nezvěstný po boji u Samboru 28.09.1939)
4. eskadrona – setník (rotmistrz) Włodzimierz Budarkiewicz (zraněn 26.09.1939 v boji u obce Broszki – zdroj 4)
kulometná eskadrona – poručík Feliks I Dutkiewicz (DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku – zdroj 1, 2a 4)
protitanková četa – poručík jezdectva Zygmunt Piotr Nowicki
spojovací četa – podporučík jezdectva v záloze Zbigniew Z. Deszyński (27.09.1939 těžce zraněn v boji s Němci. V německém zajetí. – zdroj 3)
cyklistická četa – podporučík jezdectva v záloze Andrzej Dobrski
zákopnicko-plynové družstvo – ?


Zdroje:
1- https://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
2- Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
3- Schweitzer, Ludwik: Ordre de Bataille 26 Pułku Ułanów, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/c/1/A
4- Budarkiewicz, Włodzimierz: Wspomnienia, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23c/6
5 - www.26puw.pl
URL : https://www.valka.cz/26-hulansky-pluk-1939-1939-t164052#496775Verze : 1
MOD
Těžký trén, který byl utvořen z pomocné eskadrony ztratil 13.09.1939 kontakt se svým plukem. Pod velením velitele eskadrony a ubytovatele pluku ustoupil 15.09.1939 do Varšavy, kde byl s vozatajstvem shromážděným v Łazienkach převelen k Jezdeckému uskupení Juniewicz. Tam byla z vozatajů utvořena bojová jednotka (dvě jezdecké a tři pěší čety) pod velením setníka Kucharského, která byla 23.09.1939 u obce Łomianki rozprášena. Setník Kucharski padl DD.10.1939 do německého zajetí. Válku přežil a po uvolnění ze zajetí se vrátil do Polska.
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) se dostal s těžkým trénem rovněž k Jezdeckému uskupení Juniewicz a 23.09.1939 byl v rozprášené skupině.
Tyto nové informace byly v tabulce opraveny.
Zdroj:
www.26puw.pl
URL : https://www.valka.cz/26-hulansky-pluk-1939-1939-t164052#543905Verze : 0
MOD