Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK)

     
Název:
Name:
vz. 53/59
Originální název:
Original Name:
vz. 53/59
Výrobce:
Producer:
ZŘR Vsetín (dělo / gun)
AZKG Praha (podvozek / chassis)
ZKJV Dubnica - Kubra (finální dodavatel / final supplier)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1959-DD.MM.1962
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
761 do roku 1961. Jiné materiály mluví o 900 kusech a uvádějí pozdější datum.
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
31.01.1959
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
10300 kg
Celková délka:
Overall Length:
6920 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2345 mm
Celková výška:
Overall Height:
2950 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-912-2 řadový vzduchem chlazený vznětový 6 válec
Výkon:
Power:
81 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická: 4 vpřed, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
~25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
60 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
0,7 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,46 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
2x 30mm kanon vz. 53/59
Vedlejší:
Secondary:
ruční zbraně osádky
Uživatelské státy:
User States:
/ /Další verze:

/

Poznámka:
Note:
Zbraň byla vyvíjena v letech 1957-1959 pod krycím názvem "Ještěrka" v Konstruktě Brno.


Upravený podvozek 6x6 Praga V3S, částečně pancéřovaný.


Náměr:-10° až +85° (mimo veliteľskú kopulu)
Odměr: 360°


Modernizace
Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek. Pancéřový automobil Praga V3S nebyl vybaven výkonnější pohonnou jednotkou.
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv, fond: MNO ATS, rok: 1959 (1964), složka: čj. 21822/NTV-59 "Ještěrka"
Jan Neumann: Praga V3S, Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-2172-9
Turza Peter: Úspešná jašterka, in Obrana 2012, č. 1, str. 26, MO SR, ISSN 1336-1910

Vysvětlivky:
ZKJV Automobilové závody Klementa Gottwalda (dříve ČKD Praga)
ZKJV Závody Klimenta Jefremoviče Vorošilova (dříve Škodovy závody Dubnica nad Váhom)
Dubnica - Kubra pobočka ZKJV (pozdější Strojárne 9. mája Trenčín)
ZŘR Závody Říjnové revoluce Vsetín (dříve Zbrojovka Vsetín)

Tabulky vypracovány: 30.03.2013
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#484657Verze : 0
MOD
30mm protiletadlový dvojkanon vz. 53/59
Spoluautor: František Jakubec

     
Název:
Name:
30mm PldvK vz. 53/59
Originální název:
Original name:
30mm protiletadlový dvojkanon vz. 53/59
Výrobce:
Producer:
ZŘR Vsetín (dělo / gun)
ZKJV Dubnica - Kubra (finální dodavatel / final supplier)
Období výroby:
Production period:
DD.MM.1959-DD.MM.1962 (~1980 ?)
Vyrobeno kusů:
Number of produced:
761 v letech 1959-61. Jiné materiály mluví o 900 kusech a uvádějí pozdější datum.
761 in the years 1959-61 (other materials talking about 900 pieces and indicate a later date)
Prototyp vyroben:
Prototype built:
~31.10.1957
Obsluha:
Gun detachment:
3 + 1
Technické údaje:
Technical data:
 
Bojová hmotnost:
Combat weight:
1750 kg
Délka:
Overall length
3835 mm
Šířka:
Overall width
1800 mm
Výška (0°):
Height at 0° angle:
1864
Výška (85°):
Height at 85° angle:
3525 mm
Palná výška:
Firing height:
975 až 1065 mm
Náměr:
Elevation:
-10° až +85°
Odměr:
Traverse:
360°
Hmotnost jednoho kanónu bez zásobníku:
Weight of one gun without magazine:
225 kg
Výkony:
Performance:
 
Úsťová rychlost:
Muzzle velocity:
1000 m/s
Dostřel dálkový:
Maximum range:
9600 m
Dostřel výškový:
Maximum height range:
6300 m
Dostřel účinný:
Effective range:
3500 m
Rychlost střelby teoretická:
Theoretical rate of fire:
2x 420-450 ran/min.
Rychlost střelby praktická:
Practical rate of fire:
2x 100 ran/min.
Hlaveň:
Barrel:
 
Ráže:
Calibre:
30 mm
Hmotnost s úsťovou brzdou:
Weight with a muzzle brake:
78,2 kg
Délka s úsťovou brzdou:
Length with muzzle brake:
2357 mm
Délka bez úsťové brzdy:
Length without muzzle brake:
2190 mm
Délka drážkované části:
Length of bore:
1985 mm
Počet drážek:
Number of grooves:
16
Stoupání:
Rifling grooves:
800 mm
Šířka drážky:
Width of groove:
3,6 mm
Délka nábojové komory:
Length of the chamber:
204 mm
Zásobování kanónu:
Supplying arms ammunition:
 
Schránkový zásobník:
Detachable cartridge magazine:
až 50 kusů nábojů
Hmotnost prázdná:
Weight of empty magazine:
27,5 kg
Hmotnost po naplnění:
Weight of loaded magazine:
84,5 kg
Střelivo:
Ammunition:
 
Náboj:
Cartridge:
30x211 mm
Hmotnost náboje:
Weight of cartridge:
až 1,14 kg
Hmotnost střely:
Weight of projectile:
0,435 kg
Střela:
Projectile:
30-JFSv-53 - nárazová trhavá se stopovkou
Střela:
Projectile:
30-JNhSv-53 - náhradní se stopovkou
Hmotnost střely:
Weight of projectile:
0,425 kg
Střela:
Projectile:
30-JPZSv-53 - protipancéřová zápalná se stopovkou
Dotace střeliva:
Subsidies ammunition:
800 kusů
V zásobnících uloženo:
Number cartridges in magazines:
400 kusů
V truhlících uloženo:
Number cartridges in boxes:
400 kusů
Počet přidělených zásobníků:
Number of allocated cartridge magazines:
8 kusů
Počet přidělených truhlíků:
Number of allocated cartridge box:
8 kusů (po 50 nábojích), nebo 10 kusů (po čtyřiceti nábojích)
Způsob vedení palby:
Method of keeping fire:
 
Řididla:
Primary Controls:
mechanická s 3 převody
Pohon řididel:
Propulsion of Primary Controls:
elektromotorem, nebo ručně
Odpalování:
Trigger:
nožní elektromagnetické, nebo mechanické
Spodní lafeta:
Basic structure:
 
Rozsah vysunutí zvedáku:
Range ejection jack:
200 mm
Rozsah vsunutí zvedáku:
Range decline jack:
90 mm
Zbraň ve vodorovné poloze na svahu:
Basic structure in horizontal position on a hillside:
do 5°
Šířka skluznice:
Width of the skid:
155 mm
Poznámka:
Note:
 
Odhoz nábojnic do stran:
Throwing empty cartridges in sideways:
5 až 15 m, podle rychlosti střelby a náměru
Verze:
Version:
30mm PldvK vz. 53/59, vz. 53/59 M a vz. 53/59 B
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv, fond MNO ATS, rok 1959 (1964), složka: čj. 21822/NTV-59 "Ještěrka"
Děl-22-17: 30mm potiletadlový dvojkanón vz.53/59, MNO Praha 1964, ISBN nemá
Děl-22-31: 30mm protiletadlový dvojkanon vz 53/59M, MNO Praha 1977, ISBN nemá
Děl-22-37: 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59, Opravy, MNO Praha 1974, ISBN nemá
Děl-22-70: 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59M a 53/59B, Ošetřování zbraňové části, MNO Praha 1985,
ISBN nemá
Lubomír Popelínský: Československé automatické zbraně a jejich tvůrci, Naše vojsko, Praha 1999,
ISBN 80-206-0567-3
Ivan Hamtil, Lubomír Popelínský: Současný stav výzbroje PLV AČR a možnosti její modernizace, in Vojenské rozhledy 2002, č. 3, AVIS-MO Praha, ISSN 1210-3292

Vysvětlivky:
ZKJV Závody Klimenta Jefremoviče Vorošilova (dříve Škodovy závody Dubnica nad Váhom)
Dubnica - Kubra pobočka ZKJV (pozdější Strojárne 9. mája Trenčín)
ZŘR Závody Říjnové revoluce Vsetín (dříve Zbrojovka Vsetín)
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#485082Verze : 0
MOD
30 mm samohybný protilietadlový dvojkanón PLDvK vz. 53/59 je umiestnený na pancierovanom kolesovom podvozku automobilu Praga V3S, konštrukčne vychádza z ťahaného protilietadlového dvojkanónu vz. 53.

Vo vozidle nie je zabudované zariadenie na ochranu osádky pred účinkami ZHN. Lafeta s kanónmi je konštruovaná ako snímateľná, čo umožňuje použitie tohto systému v stacionárnom prevedení. Kanóny majú odmer celých 360° a námer je v rozsahu od -2° do +85°. Na pozemné ciele môže účinne pôsobiť do vzdialenosti 2000 m.

Na začiatku výrobu PLDvK vz. 53/59 zabezpečovali Letecké opravovne Olomouc a od polovice roka 1959 Strojárne 9. mája v Trenčíne - Kubrej (TOS Trenčín). Správa vyzbrojovania prevzala pre potreby čs. armády asi 900 kusov 30 mm PlDvK vzor 53/59. Tie spočiatku tvorili výzbroj protilietadlových delostreleckých čiat, motostreleckých práporov a neskôr protilietadlových delostreleckých batérií motostreleckých a tankových plukov. Ďalej sa nachádzali vo výzbroji palebných batérií letiskových práporov letiskového zabezpečenia. O kvalite PlDdvK vz. 53/59 svedčí skutočnosť, že ešte v roku 1988 sa ich vo výzbroji bývalej federálnej čs. armády nachádzalo približne 700 kusov.


Zdroj : Turza Peter, Úspešná jašterka str. 26 Obrana 2012 č.1 MO SR - ISSN 1336-1910

Foto : Mihálik Miroslav VHM VHÚ
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Exponát v hale VHM Piešťany.

Exponát v hale VHM Piešťany.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Exponát VHM VHÚ Piešťany

Exponát VHM VHÚ Piešťany
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#423380Verze : 0
30mm protilietadlový dvojkanón vz. 53/59(30mm PldvK vz.53/59)


Vážení,
z uspořádání protiletadlového kompletu vyplývá, že brněnští konstruktéři se inspirovali zbraňovými systémy à la Waffenträger Heuschrecke, z druhé světové války. Zbraňový komplet (pancéřovaný automobil Praga V3S + 30mm PldvK vz.53/59) byl vyvíjen v brněnské Konstruktě. Zbraň byla navržena jako stacionární palebné postavení, které bylo možné převážet na zadní plošině opancéřovaného nosiče. Vozidlo nesloužilo jen k přepravě, ale umožňovalo střelbu i během krátkých zastávek. Robustně konstruovaná spodní lafeta byla vybavena dvěma kluznicemi, které zjednodušovaly manipulaci. Pomocí navijáku, bylo možné tuto zbraň spustit, či vyzdvihnou. V případě nutnosti kluznice umožňovaly i vlečení za vozidlem, za podmínky, že rychlost smyku nepřekročí 20 km/h.


Modernizace
Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či vz. 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek.


Poznámka
Fotografie převzaty a upraveny z níže uvedených zdrojů.


Zdroje
http://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=202
http://svsm.org/gallery/m-53-59
www.chmelar-diorama.cz
http://www.jesterka.wz.cz/ttd_zbran.htm
www.militaryphotos.net!
www.vkpvt.estranky.cz
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Modelářská rekonstrukce, autor: Ing. Ivan Repček.

Modelářská rekonstrukce, autor: Ing. Ivan Repček.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Východočeský klub přátel vojenské techniky, Hradec Králové.

Autor: Východočeský klub přátel vojenské techniky, Hradec Králové.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Ing. František Jakubec.

Autor: Ing. František Jakubec.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Pohled do prostoru střelce. Autor: Alex Burlyga.

Pohled do prostoru střelce. Autor: Alex Burlyga.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Aleš Chmelař.

Autor: Aleš Chmelař.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Alex Burlyga.

Autor: Alex Burlyga.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Zasunutý zvedák spodní lafety.

Zasunutý zvedák spodní lafety.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#485289Verze : 0
MOD
Celkový pohľad na vz.53/59 s popisom komponentov.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Celkový pohľad

Celkový pohľad
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#206298Verze : 0
PLDvK vz. 53/59 z výzbroje české armády, 1997. Poslední Ještěrky byly z výzbroje české armády vyřazeny k 31. prosinci 2003.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#4791Verze : 0
PLDvK vz. 53/59, Bahna 2003, květen 2003. Vozidlo pochází ze sbírek Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#69941Verze : 0
MOD
PLDvK vz.53/59, oslavy 100 let o založení VVP, Milovice, květen 2004.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#83684Verze : 0
Něco málo... v květnu jsem vyřazoval 8 těchto strojů.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#99376Verze : 0
MOD
PLDvK vz. 53/59 z výzbroje OSSR.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#104260Verze : 1
MOD
PLDvK vz. 53/59 slovenské armády při přepravě po železnici.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#104345Verze : 0
MOD
"Vagonování" Ještěrky české armády, resp. nakládání na podvalník P-32.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#114280Verze : 0
Tak nás to dnes popadlo po práci a vytáhli jsme V3S Ještěrku a projeli jí cca 100km. Po 3 měsíční pauze chytla na škrtnutí a bez jediného zaváhání vyrazila na PVO. Akorát v ní bylo dnes docela dost teplo pro řidiče a velitele... Shocked


Beteer
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#117402Verze : 0
Ještěrka českého letectva vytažená z nedotknutelných zásob, 4. základna taktického letectva, Den otevřených dveří, Čáslav, 26.6.1999.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#214540Verze : 0
PLDvK vz.53/59 ze sbírek Vojenského historického muzea v Trenčíně (později přestěhovaného do Piešťan), vojenský veletrh IDEE 2002, Trenčín, květen 2002.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#222662Verze : 0
Cihelna 2007, 18.8.2007.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#229012Verze : 0
MOD
Ještěrka v expozici kralického muzea
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#229137Verze : 0
MOD
PLDvK vz. 53/59 bývalé jugoslávských ozbrojených sil, na snímcích již v kamufláži chorvatské armády během bojů na Balkáně v devadesátých letech. Světlé kamuflážní schéma se používalo v pobřežních oblastech (Dolomity, Karst).

Zdroj: Croatian Army Vehicles 1991-1995, ISBN-953-219-025-4

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#212743Verze : 0
MOD
Další fotografie "balkánské" Ještěrky.


Fotogafie: archiv

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#305098Verze : 0
MOD
Náboje pro PLDvK vz. 53/59 (poslední 3 zprava) pro porovnání zleva: 30x155, 23x152 a 37x155 v řezu, moje sbírka.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#301530Verze : 0
MOD
Munícia pre 30 mm PlDvk vz.53/59


Zdroj : Zápisník 1985
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Plnenie zásobníkov 30 mm muníciou.

Plnenie zásobníkov 30 mm muníciou.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#307451Verze : 0
Lešany 2009, Přelouč
vlastní foto
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#318470Verze : 0
MOD
PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.


Zdroj: www.facebook.com

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.

PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#522960Verze : 0
MOD
PLDvK vz. 53/59, Vojenský újezd Brdy, Bahna 2015, červen 2015.


autor: Josef Holek

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#534639Verze : 4
MOD
Dve snímky z Ozbrojených síl Demokratickej republiky Kongo. Podľa zdroja ide o reexport vozidiel, ktoré vyradilo z výzbroje Srbsko.


Zdroj: www.facebook.com
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - 30mm PLDvK vz. 53/59

30mm PLDvK vz. 53/59
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - 30mm PLDvK vz. 53/59

30mm PLDvK vz. 53/59
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#539207Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#613545Verze : 0
MOD
zdravím, dovolím si sem pridať fotky svojho zameriavacieho puškohľadu vz.47 určeného pre pldvk 53/59 na zameriavanie pozemných cieľov.


Zdroj: vlastná zbierka

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Vo vrchnej časti chýba úchyt na prísvit

Vo vrchnej časti chýba úchyt na prísvit
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Odobratá očnica

Odobratá očnica
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Pohľad do očnice zvnútra, na odpruženie

Pohľad do očnice zvnútra, na odpruženie
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Zameriavacia osnova

Zameriavacia osnova
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#725711Verze : 1
Diskuse
PLDvK vz. 53/59, pravdepodobne cvičenie Vltava 66.


Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Typ kanónu : ...

Typ kanónu : ...
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#259167Verze : 0
Poměrně hrozivý pohled a být na špatné straně tak asi i poslední.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#92635Verze : 0
Chtěl bych se zeptat, jestli už byla "Ještěrka" vyřazena ze stavu naší armády. Jestli ano, tak by mě zajímalo, čím ji chce AČR nahradit...
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299276Verze : 0

Citace - Miroslav Hlavatý :

Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?
Niečo takéto som videl na Juhoslovanských Jašterkách - tie mali od výrobcu označenie myslím vz. 53/59B ? Ale momentálne na potvrdenie nemám zdroje, naviac na snímkoch z konfliktu v 90. rokoch mali aj tieto kanóny štandartnú úsťovú brzdu.


K náhrade Jašteriek v armáde - myslím že v ČR ich nahradili rakety RBS-70 (a v SR Igla). Pôvodne mal byť náhradou komplet Strop, ale ten bol zrušený v ČR v roku 1994 (v SR jeho nástupca Brams myslím až v roku 2004).
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299280Verze : 0
MOD

Citace - Miroslav Hlavatý :

Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?Ináč, keď ste niekto videli film Za nepriateľskou líniou, tak v ňom tie PLdvK majú také vyústenie. Hádam zoženiem aj nejaké foto .... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299282Verze : 0
MOD
Někde jsem (ale již dávno) četl, že tahle zbraň byl v jistých počtech ve výzbroji i rakouské armády (vedle PTK 85 mm, vz. 52). Je to pravda ??
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#484721Verze : 0
pretože na tento web sa nedajú priamo zavesiť videá, robím pokus s animovaným GIF formátom, teraz 30mm PLdvK vz.53/59 na cvičení Štít 1972, čo vy na to


pozn FiBe: ale jde to, formátovací [*video*][*/video*] resp. [*youtube*][*/youtube*] bez hvězdiček
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - batéria 30-tok v akcii

batéria 30-tok v akcii
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568159Verze : 2
ok, čiže aj videá ktoré nie sú na YOU TUBE?
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568183Verze : 2
ne ne, zatim to jde jen pres youtube, je to asi nejspolehlivejsi ... na hostovani vetsiho mnozstvi videi bohuzel nemame kapacitu (nejde jen o prostor, ale i konvertovani do spravneho formatu atd), takze dat to na youtube a pak sem vlozit jen patricny kod je nejlepsi reseni Smile
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568287Verze : 0
MOD