Main Menu
User Menu

CZK - Praga V3S

přehled verzí

Praga V3S - přehled verzí
V roce 1953 se rozeběhla sériová výroba třínápravového automobilu Praga V3S, který našel uplatnění, jak vojenském tak i civilním sektoru. Během šedesáti let jeho služby vzniklo nepřeberné množství variant jeho využití.
Po jeho nástupu do služby sloužil v ČSLA k přepravě všeho možného a někdy doslova i nemožného materiálu. Po vzniku Varšavské smlouvy bylo potřeba v rámci připravovaných válečných operací dopravit na bojiště Československého frontu veškeré myslitelné logistické zabezpečení (řečeno dnešní terminologií). K tomu, kromě jiných nákladních automobilů, měla sloužit a také sloužila Praga V3S.
Již během výroby Pragy V3S probíhaly práce na její náhradě zcela novým typem středního nákladního automobilu. Jako první začala od roku 1965 vznikat Avia S-430, od roku 1982 vznikala studie STNA/STA (střední terénní nákladní automobil/střední terénní automobil) - pozdější TNS-666 Děvín. Po rozdělení Československa i nadále obě nástupnické armády hledaly náhradu Pragy V3S. AČR ji přes ROSS R210.12 VV 6x6 našla ve středním nákladním automobilu Tatra 810, ASR pak v podobě středního nákladního automobilu AKTIS 4x4.1R.


Pro lepší pochopení jednotlivých verzí je potřeba od sebe oddělit podvozkovou část (rám, nápravy, motor, převodovky, rozvodovky a kabina řidiče) a vlastní nástavbu. Během sériové výroby vzniklo několik variant podvozkové části.


Výrobní varianty - vyráběné výrobcem:


Praga V3S - ve výrobě 1953 - 1983
Praga V3S M1 - ve výrobě 1983 - 1987
Praga V3S M2 - ve výrobě 1984 - 1990Kromě toho vznikly ještě tzv. nevýrobní modernizace:


Praga V3S M6 - s motory Daewoo Avia, výrobce VOP 081 Přelouč
P-V3S M6T (P-V3S M8) - s motory a kabinou Daewoo Avia, výrobce VOP 081 Přelouč
Praga V3S VM (neoficiální označení) - s motory Detroit Diesel, výrobce AOV Benešov
Zmíněné nevýrobní modernizace se do výzbroje AČR nedostaly. Zřejmě jedinou výjimkou je fotograficky doložená Praga V3S M6 se skříňovou nástavbou SKS, pravděpodobně se ale jednalo pouze o prototyp určený k vojenskému využití.


Vojenské verze


Předpis MNO Aut 24-12 z roku 1982 "Ošetřování nákladního terénního automobilu Praga V3S a jeho modifikací" rozlišoval následující výrobní modifikace postavené na základním strojovém spodku Pragy V3S:
valníkový automobil (V)
valníkový automobil s navijákem (VN)
valníkový automobil s ZČ 500 ()
valníkový automobil s HR 1001/HP 1002 (HR)
sklápěčkový automobil se sklápěním nazad (S1)
sklápěčkový automobil se sklápěním do tří stran (S3)
skříňový automobil bez rozdílu užití a vnitřního vybavení (SK)
cisternový automobil na 3000 LPH s výdejním ramenem i bez (CPH)
chemický rozstřikovací automobil ARS 12M/ARS 12DC (ARS)
pancéřový automobil s 30 mm PLDvK vz. 53/59M (P)


Pro ošetřování ostatních nástaveb neuvedených v předpisu Aut-24-12 platil pro ošetřování nástavby Návod k obsluze nebo příručka vydaná výrobcem nástavby.
Je pravděpodobné, že v případě starších předpisů na Ošetřování nákladního terénního automobilu Praga V3S a jeho modifikací mohly existovat i další označení příslušných modifikací.
V následujícím přehledu verzí Pragy V3S jsou zachyceny i takové verze, kdy Praga V3S sloužila pouze jako dopravní prostředek pro výzbroj nebo výstroj.
Zdaleka není vyčerpávající a úplný. Rovněž tak může být označení nástaveb nepřesné nebo zdvojené, což může způsobovat používání krycího názvu během vývoje příslušné verze, která pak po zařazení do výzbroje obdržela jiné označení. V některých případech je nástavba součástí soupravy nebo souprav vyššího typu (např. POB, PVD je součástí PAD-3 a PAD-4).


Pragy V3S s valníkovou nástavbou byly vyráběny v průběhu let minimálně ve čtyřech typech (V, VN, HR, ZČ), nepočítaje v to různé úpravy pro přepravu výzbroje a výstroje.
Ani skříňové automobily Praga V3S SK neměly skříňovou nástavbu jednotného typu.
Jsou známy minimálně tato provedení skříně:
SK - bez hermetizace, kamna na tuhá paliva
SK DAM - bez hermetizace (?), kamna na tuhá paliva, s filtroventilačním zařízením FVAP 15/24 (např. Pojízdná polní výdejna map)
SK - bez hermetizace, naftové topení 6 BON 3
SK - bez hermetizace (?), naftové topení 6 BON 3, s filtroventilačním zařízením FVAP 15/24
SK rozkládací oba boky - bez hermetizace, obě boční stěny lze vysunout a rozšířit plochu skříně (např. POROST )
SK rozkládací levý bok - bez hermetizace, levou boční stěnu lze vysunout a rozšířit plochu skříně, spojením těchto dvou skříní vznikne větší pracoviště (např. CENTRUM F)
SKM - s hermetizovanou skříňovou karosérií s filtroventilačním zařízením FVZ-180 a naftovým topením X7-S1
SKS - skříňová karoserie střední, s hermetizovanou skříňovou karosérií s filtroventilačním zařízením a naftovým topením


Název nástavby a popis


AD 060 - automobilní jeřáb o max. nosnosti 6 t
AD 080 - automobilní jeřáb o max. nosnosti 8 t
ADM-48 - odmořovací automobil
ACHL-1 - automobilní chemická laboratoř (1x P V3S skříň)
ACHR - automobil chemický rozstřikovací
AKB - pojízdná ošetřovna
AKPS-60 - automobilová kyslíková plnící stanice (1x P V3S skříň)
AKZS-75 - automobilová kyslíková zásobovací stanice
AL-1 - automobilní laboratoř (1x P V3S skříň, 1x A-3S)
AL-PHM - automobilní laboratoř pohonných hmot (1x P V3S skříň, 1x A-3S, pravděpodobně dva typy: PL PHM - pro letectvo, KR PHM pro raketové vojsko)
APM-90/APM-90M - letištní světlometný maják průměr 90 cm/letištní světlometný maják průměr 90 cm - modernizovaný
ARP-6 - automatický radiový zaměřovač typ 6 (1x P V3S skříň, 1x EC 15kVA)
ARS-12/ARS-12DC - chemický rozstřikovací automobil
ASC-16/3,5 - automobilová stříkačka cisternová 3500 l
ATUE-100 - automatická telefonní ústředna elektronická - souprava neutajeného linkového spojení (1x P V3S skříň SKM)
AÚV-62 - automobilová úpravna vody (2x P V3S skříň, 1x A-3V)
AV-3 - automobil vyprošťovací
BASA-II-L - polní mobilní velitelské stanoviště vrtulníkové letky (2x P V3S M1 skříň, 2x PJ-02.015 skříň, součinnost s NAVYRA )
BM-24 - raketomet ráže 240 mm (1x P V3S valník, projekt)
CPH (C/CR) - automobilová cisterna na pohonné hmoty/automobilová cisterna na pohonné hmoty s výdejním ramenem
CECÍLIE - mobilní fotopracovna (1x P V3S skříň, 1x A3S
CENTRUM-F - mobilní velitelské stanoviště letectva a PVO frontu CENTRUM-F (min. 2x T 138 + N-10S, 4x P V3S skříň, přesné složení soupravy neznámé)
CF-5B - zařízení Centrum pojízdné (1x P V3S skříň, součást mobilního velitelského stanoviště letectva a PVO frontu CENTRUM-F)
CF-10 - zařízení Centrum pojízdné (1x P V3S skříň, součást mobilního velitelského stanoviště letectva a PVO frontu CENTRUM-F)
CF-11 - zařízení Centrum pojízdné (1x P V3S skříň, součást mobilního velitelského stanoviště letectva a PVO frontu CENTRUM-F)
CF-12 - zařízení Centrum pojízdné (1x P V3S skříň, součást mobilního velitelského stanoviště letectva a PVO frontu CENTRUM-F)
DK-2 - dekompresní komora (1x P V3S skříň)
DPV - pojízdná dílna na opravy proviantní výstroje (5x P V3S skříň, 1x P V3S valník, 4x A-3S, 1x A3V, 1x EC 30 kVA)
DRNA - valník s odsunovou soupravou (1x P V3S valník, soupravu lze použít i na jiné nákladní automobily)
E-60 - pojízdná fotolaboratoř na zpracování leteckých negativních a pozitivních černobílých fotografických materiálů (1x P V3S skříň, 1x EC 15kVA)
EPO/EPO-M - elektrotechnická pojízdná opravovna/elektrotechnická pojízdná opravovna - modernizovaná (1x P V3S skříň, 1x A-3S, součást mj. ŽPD-3)
FEK - fekální cisternový automobil (vojenský, civilní)
GEOS - pojízdné pracoviště měřičské skupiny topograficko-geodetických útvarů (1x P V3S skříň, součást mj. MMT - most montovaný týlový)
HD-AL - hotovostní dílna na opravu proviantní techniky (1x P V3S skříň, 1x P V3S valník, 1x A-3S)
HRAČKA pojízdná kontrolní laboratoř pro rakety 8K11 SCUD (4x P V3S skříň)
CHPKK - chladírenský přepravník krevních konzerv (1x P V3S skříň)
JVR - velitelsko štábní automobil pro práci příslušníků štábu (1x P V3S skříň)
K-20A - kabelová souprava pro spojovací uzel armády (součást SUF)
KLUB-E - klub pojízdný typ E (1x P V3S skříň, pravděpodobně existovaly ještě verze Klub-D/Klub-F/Klub-X)
KNS-1PM-2 - kódový neonový maják (P V3S valník, přeprava a práce KNS-1PM-2)
KOPTRK - kontrolní ošetrovna protitankovych raketových kompletů (1x P V3S skříň)
LPS-58 - letecká povětrnostní stanice vzor 58 (1x P V3S skříň, 1x EC 7,5kVA)
LPS-65 - letecká povětrnostní stanice vzor 65 (1x P V3S skříň, 1x EC 7,5kVA)
LSP-54 - lázeňská souprava přívěsná vzor 54 (1x P V3S valník, 1x LSP-54, doprava LSP-54)
LUČ-1D - letištní osvětlovací souprava (4x P V3S valník, 2x EC 15kVA)
MOBIDENT - pojízdná zubní ambulance (1x P V3S skříň, 1x EC 15kVA)
MOBILET-A polní mobilní velitelské stanoviště letecké armády (?x P V3S skříň, projekt)
MOBILET-D - polní mobilní velitelské stanoviště letecké divize (5x P V3S skříň, 5x A-3S, 2x EC 30 kVA)
MOBILET-P - polní mobilní velitelské stanoviště leteckého pluku (3x P V3S skříň, 2x A 3S, 1x EC 15 kVA, nahradilo SMRK
MPP 40p - mobilní přístupová provozovna (1x P V3S M2 skříň SKS)
MSŘP - mobilní stanoviště řídícího přistání (2x P V3S skříň, 2x EC 7,5 kVA, součást MSVS )
MSVS - mobilní startové velitelské stanoviště (2x P V3S skříň, 2x EC 7,5 kVA, součástí je mj. SVS-62, MSŘP, 2x EC 7,5 kVA
MV vz. 70 - muniční vozidlo vzor 70 (podoba neznámá)
MVŠP - modernizované velitelsko štábní pracoviště (1x P V3S skříň)
NASTA - naváděcí stanoviště stíhacího pluku (2x P V3S skříň, 1x EC 15 kVA, součinnost se SMRK
NASTA-2 - naváděcí stanoviště stíhacího pluku typ 2 (2x P V3S skříň, 1x EC 15 kVA)
NAVYRA - mobilní nesměrový radiový maják (1x P V3S M2 skříň SKS, součinnost s BASA-II-L
NAVYRA II - radionavigační vysílač, (1x P V3S M2 skříň SKS, součást BASA-II-L, NAVYRA II
NOT PSU-70 - mobilní nosné telefonní pracoviště -pomocný spojovací uzel (2x P V3S skříň SKM, 1x P V3S valník, 2x PAJ-1V, 1x PAJ-1S)
NOT-75 - mobilní nosné telefonní pracoviště (1x P V3S skříň SKM, 1x PAJ-1S)
OA-63 - odmrazovací agregát vzor 63
OZ-88 - odmrazovací zařízení vzpor 88
P-240T/P-240TM - provozovna k zajištění (ne)utajeného telefonního spojení na stupni divize (1x GAZ-66 skříň, ZIL-131 skříň, 2x P V3S skříň, součást JSU - jednotný spojovací uzel divize)
P-241T/P-241TM - provozovna k zajištění (ne)utajeného telefonního spojení na stupni divize (GAZ-66 skříň, ZIL-131 skříň, 2x P V3S skříň, součást JSU - jednotný spojovací uzel divize)
PAD-1/PAD-1M/PAD-1M1/PAD-1M2 - pojízdná autodílna typu 1/pojízdná autodílna typu 1 - modernizovaná/pojízdná autodílna typu 1 - modernizovaná č. 1/pojízdná autodílna typu 1 - modernizovaná č. 2 (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1S)
PAD-2 - pojízdná autodílna typu 2 (1x P V3S skříň, 1x P V3S valník, 1x EC 30kVA, 1x A-3V)
PAD-3 - pojízdná autodílna typu 3 (4x P V3S skříň, EC 30kVA, 2x A-3V, A-3S, součástí PAD-3 je mj. POB, PVD
PAD-4 - pojízdná autodílna typu 4 (7x P V3S, 2x A-3S, 3x A-3V, EC 15kVA, EC 30kVA, součástí PAD-4 je mj. POB, PVD, POVČ
PAD-5 - pojízdná autodílna typu 5 (min. 8x P V3S skříň, 3x T 138, A-3S, A-3V, 2x A-5V)
PAD-6 - pojízdná autodílna typu 6 (min. 12x P V3S skříň, 3x T 138, 6x A-3S, 3x A-5V, 1x NV-14, 1x N-10S)
PANS-1/PANS-1M - pojízdná akumulátorová nabíjecí stanice typu 1/pojízdná akumulátorová nabíjecí stanice typu 1 - modernizovaná, 1x P V3S skříň
PANS-2/PANS-2B - pojízdná akumulátorová nabíjecí stanice typu 2/pojízdná akumulátorová nabíjecí stanice typu 2B (1x P V3S skříň, 1x A-3S)
PANS 20 - pojízdná akumulátorová nabíjecí stanice typu 20 ( 1x P V3S skříň, podoba neznámá)
PAR-3 - přívodná letecká radiostanice typ 3 (1x P V3S skříň)
PAR-7 - přívodná letecká radiostanice typ 7 (1x P V3S skříň, 1x A-3S nebo 1x EC 15kVA)
PAR-8 - přívodná letecká radiostanice typ 8 (1x P V3S skříň, 1x A-3S nebo 1x EC 15kVA)
PAVEL - polní mobilní velitelské stanoviště praporu RTZ (1x P V3S skříň, 1x EC 15kVA)
PDO - pojízdná dílna na opravu obuvi (3x P V3S valník (?), 2x A3S (karoserie A-5S), 1x EC 30 kVA)
PDE - pojízdná dílna na opravy elektrovýstroje (1x P V3S skříň)
PDES - pojízdná dílna na opravy elektro a speciální výstroje (1x P V3S skříň)
PDP-1 - pojízdný desinfekční přístroj (1x P V3S valník, přeprava PDP-1)
PDP-2 - pojízdný desinfekční přístroj (1x P V3S valník, přeprava PDP-2)
PD-PHM I - pojízdná dílna na opravy PHM výstroje I (1x P V3S skříň, 1x EC 30kVA)
PD-PHM II - pojízdná dílna na opravy PHM výstroje II (1x P V3S skříň, 1x EC 30kVA)
PD-PHM IV - pojízdná dílna na opravy PHM výstroje IV (1x P V3S skříň, 1x A-3S, 1x Avia A 30?, 1x EC ?kVA, podoba neznámá)
PDD-4 - pojízdná dílna (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
PDDO - pojízdná dílna defektoskopie a oprav (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
PDMTT - pojízdná dílna (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
PHEL - pojízdná hygienicko epidemiologická laboratoř (1x P V3S skříň, 1x EC 7,5kVA)
PCHD - pojízdná chemická dílna (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
PCHD-72 - pojízdná chemická dílna vzor 72 (1x P V3S skříň, 1x A3S)
PLDvK vz. 53/59M - pancéřový automobil s 30 mm PLDvK vz. 53/59M (pancéřová nástavba na podvozku P V3S)
PMP - polní mechanizovaná prádelna (1x P V3S skříň, 1x P V3S valník, 2x A3S, 1x EC 30kVA)
POB - pojízdná opravna bloků (1x P V3S skříň, součást PAD-3 a PAD-4
Počtář 85 - pojízdná počtárna vzor 85 (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1S, podoba neznámá)
Pojízdná polní výdejna map - pojízdná polní výdejna map (1x P V3S skříň DAM)
Pojízdná stanice technické pomoci - pojízdná stanice technické pomoci (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
Pojízdný rentgenový kabinet - pojízdný rentgenový kabinet (1x P V3S skříň, 1x EC 30kVA, přeprava polního rentgenu MEDIRENT-41)
POD - pojízdná optická dílna (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
POKA-3 - polní kuchyně automobilní typu 3 (1x P V3S skříň, 1x PK-60)
POKA-3/1 - polní kuchyně automobilní typu 3/1 (1x P V3S skříň, 1x C-180V)
POKOS - pojízdná konzervárna (min 1x P V3S, 1x A-3S, podoba neznámá)
POOA - pojízdná ošetřovna a opravna akumulátorů (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1S)
POP - pojízdné obvazové pracoviště (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1V)
POROST - pojízdné rozkládací stanoviště (1x P V3S skříň rozkládací)
POTAP - pojízdné operačně taktické pracoviště (1x P V3S skříň)
POVČ - pojízdná opravna vstřikovacích čerpadel (1x P V3S skříň, mj. součást PAD-4 )
PPDD - pojízdná plukovní dělostřelecká dílna (1x P V3S skříň)
PPDD-M - pojízdná plukovní dělostřelecká dílna - modernizovaná (1x P V3S skříň)
PPDD-SKS - pojízdná plukovní dělostřelecká dílna (1x P V3S M2 skříň SKS)
PPS - pojízdná poštovní stanice (1x P V3S skříň)
PPZS - pojízdná plnící a zkušební stanice (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1S)
PPZS-M - pojízdná plnící a zkušební stanice - modernizovaná (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1S)
pracoviště Vojenské policie - pracoviště Vojenské policie (1x P V3S M2 skříň SKS)
PRAM-L - 120 mm minomet vzor 82 (1x P V3S valník, 1x vozík, přeprava PRAM-L)
PRL-61 - pojízdná radiometrická laboratoř vzor 61 (2x P V3S skříň, 1x EC ?kVA)
PRM-1 - směrovač kolejí (1x P V3S valník, přeprava směrovače kolejí PRM-1
PRP-1 KOPÁČ - přesný radiotechnický pátrač typ 1 (4x P V3S skříň)
PRP-4/PRP-4M/PRP-4U - provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1S, podoba neznámá)
přepravník pontonu LMS-20 - přepravník pontonu lehké mostní soupravy o nosnosti 20 t (1x P V3S valník, přeprava pontonů LMS-20)
PSD M3 - pojízdná spojovací dílna (1x P V3S skříň)
PSD M3 MŠ - pojízdná dílna pro opravu šifrovací techniky (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
PSD M3L/M3M/M3MP/M3P/M3Z/M3ZP - pojízdná spojovací dílna (1x P V3S skříň)
PT-1 - pojízdná tiskárna (min. 2x P V3S skříň, 1x A3S)
PTED-54 - pojízdná tanková elektrotechnická dílna pro tanky T-54A (1x P V3S skříň)
PTRK-M - opravna (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
PVD - pojízdná vulkanizační dílna (1x P V3S skříň, součást PAD-3 a PAD-4
PVD-E - pojízdná vulkanizační dílna typu E (1x P V3S skříň, součást PAD-3 a PAD-4
PVL - pojízdná veterinární laboratoř (1x P V3S skříň, 1x EC 7,5kVA)
PVO-Ep - pojízdné velitelské stanoviště typu E (1x P V3S skříň, 1x EC 7,5kVA)
R-3A/R-3AT - pojízdná velitelská souprava R-3A s radiostanicemi R-107, R-111, R-123, R-130/R-3AT s radiostanicemi R-107, R-111, R-123, R-130, utajovacím zařízením T-219 (1x P V3S skříň), R-3AT mj. součást velitelské baterie raketové brigády vyzbrojené raketami SCUD
R-3AD - pojízdná velitelská souprava R-3AD pro raketové a dělostřelecké útvary (1x P V3S skříň), mj. součást technické baterie těžkého dělostřeleckého oddílu vyzbrojeného raketami SCUD
R-3A-L - pojízdná velitelská souprava R-3A-L s radiostanicemi R-111, R-130, RTL-31, R-105, někdy utajovací zařízení T-219) pro stupeň letecká divize - letecký pluk (1x P V3S skříň)
R-3AMp - pojízdná velitelská souprava R-3AMp (1x P V3S skříň)
R-3AS - pojízdná velitelská souprava R-3AS s radiostanicemi R-111, R-130, RF-10 pro vševojskové svazky a útvary druhů vojsk (1x P V3S skříň)
R-3ASp pojízdná velitelská souprava R-3ASp (1x P V3S skříň)
R-4A/R-4AT - pojízdná velitelská souprava R-4A s radiostanicemi R-107, R-111, R-130, R-138)/R-4AT s radiostanicemi R-107, R-111, R-130, R-138, s utajovacím zařízením T-219) pro operační stupeň (1x P V3S skříň)
R-6p/R-6Mp - mobilní pracoviště velitele (1x P V3S skříň)
R-102 - pojízdná radiostanice R-102 (2x P V3S skříň, podoba neznámá)
R-118 - pojízdná krátkovlnná radiostanice R-118 pro stupeň armáda - divize (1x P V3S skříň)
R-140D - pojízdná radiostanice R-140D na stupni divize (?), (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1V)
R-140P - pojízdná radiostanice R-140P na stupni pluk (?), (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1V, mj. součást technické baterie těžkého dělostřeleckého oddílu s raketami SCUD)
R-404 - pojízdná radioreléová stanice R-404 (3x ZIL-157 skříň, 3x P V3S skříň, min 1x přívěs pro anténní parabolu, podoba neznámá)
R-824/R-824M - pojízdná radiostanice R-824/R-824M pro spojeni ve vzdušných a pozemních sítích letectva v I. leteckém pásmu (1x P V3S skříň, 1x EC 15kVA)
R-834ČS - pojízdná letecká radiostanice R-834ČS (1x P V3S skříň)
raketomet vz. 51 - 130 mm raketomet vz. 51 (P V3S valník)
RAS-1 KV - pojízdná krátkovlnná souprava s KV radiostanicemi R-820 a R-320 (2x P V3S skříň, 2x EC 15 kVA)
RDM-12 - pojízdná dvanáctikanálová radioreléová stanice RDM-12 na stupni front - armáda - divize (2x P V3S skříň - vozy RDM-12A, RDM-12B)
RM-10 - pojízdná dílna pro opravu výzbroje (1x P V3S skříň, 1x UAZ-469, 1x EC 30 kVA, podoba neznámá)
RPL-1 - raketomet protiletadlový ráže 105 mm (1x P V3S valník, projekt)
RPL-2A - mobilní letištní radiolokační přistávací systém (2x P V3S skříň, 1x P V3S valník, 2x EC 7,5 kVA, 2x anténní přívěs)
RS 15 kVA - rozvodná souprava 15 kVA (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
RS-58 - pojízdná radiosondážní stanice vzor 58 (1x P V3S skříň - pravděpodobně)
RS-65 - pojízdná radiosondážní stanice vzor 65 (2x P V3S skříň, 1x RMS-1, 1x EC 15 kVA)
RUD R - pojízdná provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1, podoba neznámá)
RUL-M - pojízdná provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1, podoba neznámá)
RUP-F1F/RUP-F2D/RUP-F2U/RUP-R - pojízdná provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1, podoba neznámá)
RUS-FM - pojízdná provozovna RUS-FM pro odposlech spojů nepřítele (1x P V3S skříň)
RVS - pojízdná provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1, podoba neznámá)
S1 - sklápěčkový automobil se sklápěním nazad (vojenský, civilní)
S3 - sklápěčkový automobil se sklápěním do tří stran (vojenský, civilní)
SB-6 - skupinové beranidlo 6 (P V3S valník, přeprava a práce SB-6)
SCR-399 - pojízdná radiostanice SCR-399 (1x P V3S skříň)
SK - skříňový automobil bez rozdílu užití a vnitřního vybavení (vojenský, civilní)
SKJ-10 - samovztyčitelný kozový jeřáb (2x P V3S valník, přeprava SKJ-10)
SMRK - polní mobilní velitelské stanoviště stíhacího nebo stíhacího bombardovacího leteckého pluku (1x P V3S skříň, 1x A3S, 1x EC ZB-7A 3 kVA, v součinnosti se SVS-62 a NASTA
SMS - střední mostová souprava (36x P V3S valník, doprava SMS)
SOM-I - systém ostrahy a monitorování ( 1x P V3S skříň, 2x Land Rover 110, prototyp)
SPŠP - střední pohyblivé štábní pracoviště (1x P V3S skříň SKM, mj. součást technické baterie těžkého dělostřeleckého oddílu s raketami SCUD)
SUD 1 - spojovací uzel divize (2x P V3S skříň, podoba neznámá)
SUEZ - spouštěcí univerzální elektrický zdroj
SUEZ-M - spouštěcí univerzální elektrický zdroj - modernizovaný
[/url] SUF (krycí název NÁVĚS) - spojovací uzel frontu (7x T-138 VNV, 2x T-138 VNV, 2x T-138 VNV (?), 6x N-10S, 2x P V3S skříň (tvořily soupravu mezilehlého rozvodu), 2x [url=/topic/view/82931/] P V3S valník s K-20A
SVS-62 - startové velitelské stanoviště (1x P V3S skříň, 1x EC 7,5kVA, součást MSVS ), součinnost se SMRK
ŠA - štábní automobil pro práci a odpočinek příslušníků štábu (1x P V3S skříň)
ŠP-100/ŠP-100M - šifrovací pracoviště (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
TARA-1 - pojízdná provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1, podoba neznámá)
TARA-2 - pojízdná provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1, podoba neznámá)
TG-4T - pojízdná provozovna (1x P V3S skříň, 1x PAJ-1, podoba neznámá)
TMS - těžká mostová souprava (4x P V3S valník, 4x A-3V, 36x T-111 nebo T-138, 36x A-5V, přeprava TMS)
TO-5 - teplovzdušný ohřívač typ 5 (přeprava a práce TO-5)
TOPOS - pojízdná topografická souprava (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
TPDA/TPDA-M/TPDA-R - tanková pojízdná dílna typu A/tanková pojízdná dílna typu A - modernizovaná, tanková pojízdná dílna typu A - rekonstruovaná (1x P V3S skříň)
TPDB/TPDB-M/TPDB-R - tanková pojízdná dílna typu B/tanková pojízdná dílna typu B - modernizovaná, tanková pojízdná dílna typu B - rekonstruovaná (1x P V3S skříň)
TPER - tanková pojízdná elektrotechnická a rádiová dílna (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
TPKK - tanková pojízdná kovárna a klempírna (1x P V3S skříň)
TPO - tanková pojízdná ošetřovna (1x P V3S skříň, 1x ČV-25)
TPOA - tanková pojízdná ošetřovna akumulátorů (1x P V3S skříň)
TPPS - tanková pojízdná plnící stanice (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
UMU - univerzální minový ukladač (P V3S valník, přeprava a práce UMU)
UPG-250M - mobilní hydraulický zdroj
UR-SUA - ústřední rozvod spojovacího uzlu armády (1x P V3S skříň)
USU - univerzální skládací úkryt (1x P V3S valník, doprava USU)
valník V - základní provedení P V3S, vojenský, civilní
valník VN - základní provedení P V3S, vojenský, civilní
valník 4x4 - valník s pohonem 4x4, ověřovací série, vojenský
valník HR - valník s hydraulickou rukou o nosnosti 1000 kg (HR 1001/HP 1002), vojenský, civilní
valník ZČ - valník se zvedacím čelem o nosnosti 500 kg (ZČ 500), vojenský, civilní
VKMČ - měřící pracoviště velitele kabelové čety (1x P V3S skříň, podoba neznámá)
VPS-200/VPS-200M - vzduchová plnící stanice/vzduchová plnící stanice - modernizovaná
[/url] Výdejna map - pojízdná výdejna map (1x P V3S skříň)
[url=/topic/view/64358/] V3S-O
- obrněný kolový transportér na podvozku vozidla Praga V3S, dva různé prototypy
ŽPD-1/ŽPD-1M - ženijní pojízdná dílna typu 1/ženijní pojízdná dílna typu 1 - modernizovaná (1x P V3S skříň, 1x EC 7,5kVA)
ŽPD-2/ŽPD-2M - ženijní pojízdná dílna typu 2/ženijní pojízdná dílna typu 2 - modernizovaná (2x P V3S skříň, 1x A-3S, 1x EC 30kVA)
ŽPD-3 - ženijní pojízdná dílna typu 3 (4x P V3S skříň, 3x A-3S, 1x EC ?kVA, součástí ŽPD-3 je mj. EPO )
ŽPD-4 - ženijní pojízdná dílna typu 4 (5x P V3S skříň, 1x A3S, 1x A3V, 1x EC 7,5kVA, 1x EC 30 kVA, 1x ČV-25)


Improvizované vojenské verze


Kromě sériových nebo malosériových verzí, vznikly silami jednotlivých útvarů tzv. improvizované verze, které byly buď úpravou sériově vyráběné verze, nebo suplovaly nevyráběnou verzi (dosud nebo nikdy) pro potřeby útvaru. V přehledu je uvedena i improvizovaná varianta na strojovém spodku pancéřového automobilu s 30 mm PLDvK vz. 53/59M, která vznikla na území bývalé Jugoslávie.


Název nástavby a popis


agitační vůz - agitační vůz (P V3S valník - skříňová nástavba)
BUS - skříňový automobil pro dopravu osob (1x P V3S skříň - vestavěné autobusové sedačky, dvě provedení)
polní kuchyně I - polní kuchyně (P V3S valník - skříňová nástavba)
polní kuchyně II - polní kuchyně (P V3S valník - skříňová nástavba)
proviantní vůz - proviantní vůz (P V3S valník - skříňová nástavba)
startové velitelské stanoviště - startové velitelské stanoviště (1x P V3S skříň)
štábák - skříňový automobil pro dopravu osob (P V3S valník - skříňová nástavba z autobusu Š 706RTO)
Pracka - improvizovaný protiletadlový raketový systém s PLŘS R-60 nebo R-73 na PLDvK vz. 53/59M )Civilní verze


Mimo vysloveně vojenských verzí existovala řada verzí, které sloužily jak ve vojenském tak i civilním sektoru a jsou uvedeny v přehledu vojenských verzí. Kromě toho existovala řada vysloveně civilních verzí a ta je uvedena v následujícím přehledu. Ani on není úplný a z hlediska označení verzí ani přesný. Kromě několika výjimek jsou jednotlivé verze označeny pouze popisem, k čemu byly určeny. Na rozdíl od vojenských verzí lze ještě hůře rozlišit, kdy se jedná o sériovou verzi a kdy o improvizovanou nástavbu. Civilní verze ale není možné z přehledu verzí Pragy V3S úplně vynechat. Z osmdesátých let (možná i z dřívějších let) jsou známy případy, kdy byly během vojenských cvičení zmobilizovány Pragy V3S (ale i další nákladní automobily) z civilního sektoru a zařazeny do sestav rámcových (nebo mobilizovaných) útvarů ČSLA. Docházelo tak k humorným situacím, kdy různá vojenská technika byla tažena pestrobarevnou směsí nákladních automobilů Praga V3S (nebo i jiných typů) s označením JZD (Jednotné zemědělské družstvo v místě XY), Jednota apod., navíc ještě doprovázená dalšími civilními motocykly a osobními automobily.


Název nástavby a popis


AD 050 - automobilní jeřáb o max. nosnosti 5 t, civilní
AD 10 - automobilní jeřáb o max. nosnosti 10 t, civilní, prototyp na V3S M2
autobus - autobus úprava SHD, civilní, jiná kapotáž motoru
dvoucestný vůz - pojízdná dílna s možností jízdy po kolejích, civilní
FEK ADR - fekální cisterna pro přepravu nebezpečných věcí (ADR), civilní
kabelový automobil - přepravník a pokladač podzemních kabelů, civilní, pravděpodobně úprava z AV-3
laťový dopravník - mobilní laťový dopravník pro dopravu pytlů, civilní
lesovůz - oplenový automobil (8A-01), (1x P V3S oplen, 1x oplenový vůz DA-5R, civilní)
montážní plošina - montážní plošina rameno, civilní
montážní plošina - montážní plošina nůžková DP, civilní, prodloužená kabina
MPD-02 - mobilní pásový dopravník pro dopravu sypkých hmot, civilní
navíječ - navíječ trolejového drátu DP, civilní
PAOM-A - pojízdná autoopravna, P V3S skříň, civilní
PAOM-G - pojízdná autoopravna, P V3S skříň, civilní
PKD-6 - pojízdný kompresor ne civilní
postřikovací automobil - zemědělský postřikovací automobil, civilní
přenosový vůz - přenosové pracoviště ČT, 1x P V3S skříň, 1x EC 15kVA, civilní
S-1000 - hasící automobil CO2, civilní, hasiči
sklápěč velkoobjemový[/b] - zemědělský velkoobjemový sklápěč, civilní
svářecí agregát svářecí agregát DP, P V3S skříň, civilní
TA-L3Z - hasičský technický automobil (1x P V3S skříň SKS), hasiči
UGB-50M - zemní vrták, P V3S valník, civilní
Wirth Bo - zemní vrták, P V3S valník, civilní
zatloukač pylonů - zatloukač pylonů, civilníZdroje:

Burian Michal, Rýc Jiří: Historie spojovacího vojska, AVIS Praha 2007
Doležal Ludvík, ing., Kroupa Lubomír, ing., CSc: Ženijní vojsko Historie a současnost, AVIS Praha 2003
Dubánek Martin: Od bodáku po tryskáče, Mladá fronta Praha 2011
Dufek Jiří: VÚ 7374, Svět křídel Cheb 2013
Mohyla Vladimír, Šufajzl Vladimír: Taktické jaderné prostředky ČSLA, Československý spisovatel 2012
Mohyla Vladimír: SCUD a OKA ve službách ČSLA, Československý spisovatel 2012
Neumann Jan: Praga V3S historie, vojenské provedení, nástavby, modernizace, Grada Publishing a. s. 2007
www.brdm2.estranky.cz
vlastní poznatky a fotografie
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-t47027#499210Verze : 3
K 1. lednu 2018 bylo ve výzbroji Armády České republiky zařazeno 671 kusů vozidel typové řady Praga V3S.

Zdroj:
www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-t47027#611007Verze : 0
MOD

URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-t47027#613538Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-t47027#613539Verze : 0
MOD
Diskuse
K PV3SM6- V OSSR boli zavedené, zaujímavosťou je klimatizácia,a tri miesta na sedenie v kabíne. Výfuk je vyvedený nad kabínu,batérie sú umiestnené hneď za nárazníkom pod odklopným krytom. Prístrojovka je komplet plastová. Servo. Po asfalte to išlo jak ďas, či boli upravené aj prevodovky netuším.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-t47027#624833Verze : 1