Main Menu
User Menu

3. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

3 bateria 5 Dywizjonu Artylerii Konnej/3rd Battery of the 5th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
3. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
3 bateria 5 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
3. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.08.1939-03.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) 3)
04.09.1939-12(?).09.1939 bez nadřízeného velitelství
12.09.1939-19.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) 3)
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-15(?).05.1939 Krakov/Zakrzówek / 4)
15(?).05.1939-06.08.1939 Osvětim/kasárny oddílu / 4)
06.08.1939-DD.08.1939 Osvětim-Mierzęcin/přesun po vlastní ose /
DD.08.1939-15.08.1939 Mierzęcin/? /
15.09.1939-28.08.1939 Świerklaniec/? /
28.08.1939-29.08.1939 Świerklaniec-2 km východně Koszęcin/přesun /
29.08.1939-01.09.1939 2 km východně Koszęcin/přesun /
01.09.1939 západní okraj lesa východně Koszęcin (boj)-Babienica-Lubsza (boj)-Woźniki-prostor Głazówka/přesun /
02.09.1939 prostor Głazówka (boj)-Koziegłowy-prostor Poręba/Niwki/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Poręba/Niwki-?-západní okraj lesa východně Pradła/noční přesun /
03.09.1939-09.09.1939 západní okraj lesa východně Pradła-???-Książ Wielki-???-Pińczów-Busko Zdroj-Stopnica-Pacanów-Szczucin-Staszów-???-Sandomierz/přesun /
09.09.1939-13.09.1939 Sandomierz-prostor Tarnobrzeg-prostor Rozwadów-prostor Lipa/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Lipa-Zaklików-Modliborzyce-severně Janów Lubelski-Rataj Ordynacki/noční přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Rataj Ordynacki-Frampol-Biłgoraj-prostor Majdan Nowy/noční přesun /
15.09.1939-16.09.1939 prostor Majdan Nowy-Stare Króle-Tarnogród (boj)-jižně Płusy-severně Króle Stare/noční přesun /
16.09.1939 severně Króle Stare (boj)/? /
16.09.1939-17.09.1939 severně Króle Stare-Smólsko-Wolaniny-Tereszpol-Szozdy-Obrocz-prostor Kosobudy/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Kosobudy-Bliżów-Adamów-Potoczek-Suchowola-Hutków-Szarowola/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Szarowola-prostor Rogóźno (boj)/noční přesun /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-19.09.1939 Górecki, Wacław (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939 byla ztracena jedna hlomozna.
03.09.1939 byl od baterie odvelen 1 kanon pro protitankovou obranu tělesového trénu a s baterií ztratil spojení.
DD.09.1939 se k ustupující baterii připojil ztracený kanon 1. baterie vedený ppor. Leskiewiczem.
15.09.1939 se k baterii vrátil odvelený kanon vedený ppor. Lohmanem.
Poznámka:
Note:
1) V rámci březnové poplachové tajné mobilizace (23.03.1939) měl oddíl vystavit do 2 hodin jednu hotovostní baterii na válečných stavech. Protože baterie o mírových stavech nebyly schopny v tak krátkém termínu tento úkol splnit, velitel oddílu rozhodl o tom, že 3. baterie bude hotovostní, doplní na válečný stav svou I. četu a k ní se připojí II. četa 1. baterie doplněná na válečný stav. Spojovací hlídky hotovostní 3. baterie vystavila oddílová spojovací četa.
2) V noci 18./19.09.1939 při nočním přesunu a krátkém boji byla baterie v mlze překvapena křížovou kulometnou palbou z několika směrů a několika tanky 4. lehké divize. Tanky zničily kanony, kulometná palba způsobila obrovské ztráty v lidech a vybila koně. Po této pohromě se z baterie shromáždili pouze 2 důstojníci a 11 dělostřelců.
3) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
23.03.1939-28.08.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
28.08.1939-03.09.1939 3. hulánský pluk. Při nařízeném ústupu baterie ztratila spojení se zbytkem jednotek brigády a k oddílu se připojila teprve 12.09.1939.
13.09.1939-19.09.1939 3. hulánský pluk
4) V době mobilizace byla baterie s celým oddílem dislokována v Krakově. Přemístění do nových kasáren v Osvětimi bylo dokončeno k 15.05.1939. Doba přemístění baterie není ve zdrojích uvedena.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, In: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 str.209-311
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-baterie-5-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t184666#538888Verze : 0
MOD

Velitelská sestava 3. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 23.03.1939-19.09.1939 kapitán dělostřelectva Wacław Górecki 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 23.03.1939-24.08.1939 poručík dělostřelectva Władysław Kajzer 2)
24.08.1939-05(18?).09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze mgr hrabě Alfred Szczęsny Wielopolski 3)
palebný důstojník – 23.03.1939-19(?).09.1939 podporučík dělostřelectva Bronisław Alfred Ciszkiewicz 4)
velitel I. čety – 23.03.1939-28.08.1939 ???, ??? 5)
28.08.1939-19(?).09.1939 rotný aspirant (ogniomistrz podchorąży) od 13.09.1939 podporučík dělostřelectva Sergiusz Lohman 6)
velitel II. čety – 23.03.1939-28.08.1939 podporučík dělostřelectva Kazimierz Ludomir Koziorowski (?) 7)
28.08.1939-19(?).09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Stefan Halewski (?) 8)
28.08.1939-19(?).09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Halecki (?) 9)


Poznámka:
1) (11.12.1901-08.02.1983). Tak je uveden ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). Zarzycki, Maksimiec a Przemsza-Zieliński uvádějí Gorecki. Po zničení baterie padl do německého zajetí. Po válce se vrátil do Polska a žil v Katovicích. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 12 458). Jeho zpráva o bojích 3. baterie je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně.
2) (12.06.1911-10.09.1939). Od 24.08.1939 byl spojovacím důstojníkem oddílu. V noci 03./04.09.1939 s částí spojovací čety a 3. baterií ztratil kontakt se zbytkem brigády. 06.09.1939 byl vyslán k navázání kontaktu s brigádou, ale podle prvního internetového zdroje 10.09.1939 padl u obce Busko-Zdrój (je pohřben v obci Staszów). Druhý internetový zdroj uvádí, že padl 06.09.1939 v obci Bogucice, kde je také pohřben.
3) (19.10.1905-24.05.1996). Magistr práva. Podle Zarzyckého byl od 05.09.1939 nezvěstný, když se nevrátil z průzkumu. Podle internetového zdroje č. 1 padl(?) 18.09.1939 v boji u obce Szarowola. Podle internetového zdroje č. 2 byl v tomto boji pouze zraněn, válku přežil, ale jeho osudy v období války nejsou známy. Není uveden v seznamu zajatých. Po válce významný polský historik práva a hospodářství, univerzitní profesor, doktor honoris causa. Zemřel 24.05.1996 ve městě Štětín.
https://www.usz.edu.pl/alfred-wielopolski
4) (14.08.1914-DD.MM.1995). 19.09.1939 byl v boji u obce Szarowola zraněn a vyhnul se zajetí. Po uzdravení se zapojil do ozbrojeného odboje pod krycím jménem Radwan v řadách Svazu ozbrojeného boje a později Zemské armády. V roce 1944 byl ve štábu 27. pěší divize Zemské armády, se kterou se zúčastnil osvobozovacích bojů v okolí Vilna. V srpnu 1944 byl zatčen NKVD a do 03.11.1947 byl zadržován v sovětských pracovních táborech. Pak byl repatriován do Polska. Za činnost v odboji byl v hodnosti kapitána vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 12 933).
5) Vzhledem k tomu, že baterie byla mobilizována v březnové poplachové mobilizaci, byla schopna postavit pouze jednu četu na válečných stavech. Byla to její I. četa, ale jméno velitele v tomto období není ve zdrojích uvedeno.
6) (03.12.1915-DD.MM.RRRR). V seznamu zajatých uveden jako podporučík. Dne 03.09.1939 byl z baterie vyčleněn jeden kanon pod jeho velením pro protitankovou obranu tělesového trénu a s bateríí ztratil kontakt. 05.09.1939 se i s kanonem připojil ke 2. baterii a 14.09.1939 se vrátil ke své baterii. Po zničení baterie byl od 20.09.1939 v německém zajetí.
7) Vzhledem k tomu, že baterie byla mobilizována v březnové poplachové mobilizaci, byla schopna postavit pouze jednu četu na válečných stavech. V tomto období byla její II. četou I. četa 1. baterie doplněná na válečné stavy, která se ale 28.08.1939 vrátila ke své baterii a byla nahrazena četou nově mobilizovanou 1. baterií. V tomto období byl velitelem čety pravděpodobně ppor. Koziorowski.
8) (17.05.1914-DD.MM.RRRR). Zarzycki jej uvádí jako velitele II. čety. Przemsza-Zieliński uvádí Halewského jako důstojníka náhradní baterie oddílu. Internetový zdroj č. 1 jej uvádí jako důstojníka 5. oddílu jízdního dělostřelectva. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
9) (DD.MM.19RR-25.09.1939). Maksimiec, Przemsza-Zieliński a internetový zdroj č. 1 jej uvádějí jako velitele II. čety. Po zničení baterie se pravděpodobně vyhnul zajetí a podle internetového zdroje č. 1 padl 25.09.1939 v obci Nowa Wieś.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-baterie-5-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t184666#538889Verze : 0
MOD