Main Menu
User Menu

1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

1 bateria 5 Dywizjonu Artylerii Konnej/1st Battery of the 5th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
1 bateria 5 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
08.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Jízdní jednotka 1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-04.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
04.09.1939-08.09.1939 8. hulánský pluk 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Osvětim/kasárny oddílu /
25.08.1939-26.08.1939 Osvětim-Chrzanów-Maczki/noční přesun po vlastní ose /
26.08.1939-27.08.1939 Maczki-???-Rokitno Szlacheckie/noční přesun po vlastní ose /
27.08.1939-28.09.1939 Rokitno Szlacheckie/? /
29.08.1939 Rokitno Szlacheckie-Zawiercie-Myszków-jihovýchodně Koziegłowy/přesun po vlastní ose /
29.08.1939-01.09.1939 prostor Koziegłowy/? /
01.09.1939 prostor Koziegłowy-prostor Mzyki/Czarny Las (boj)/přesun /
02.09.1939 prostor Mzyki/Czarny Las(boj)-prostor Koziegłowy (boj)-prostor Zawiercie/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Zawiercie-západní okraj lesa východně Pradła (?)/noční přesun /
03.09.1939 prostor Pradła-???-prostor Przybyszów (boj)/přesun /
03.09.1939-04.09.1939 prostor Przybyszów (boj)-Nagłowice-prostor Jędrzejów/noční přesun /
04.09.1939 prostor Jędrzejów-Brzegi/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 Brzegi-jižně Kielce-Wilków/noční přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Wilków-Bodzentyn-prostor Krynki/Brody/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 prostor Krynki/Brody-prostor Solec (dvůr Raj)/noční přesun /
08.09.1939 prostor Solec (dvůr Raj)-Opole Lubelskie/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-08.09.1939 Dąbrowski, Stanisław Jan (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Podle zprávy velitele oddílu baterie ztratila 02.09.1939 při přesunu 1 kanon v důsledku náletu. Padli 2 dělostřelci a další 2 byli zraněni. Zahynulo rovněž 7 koní.
03.09.1939 byl v boji s jednotkami 2. lehké divize u města Szczekociny ztacen v důsledku dělostřelecké palby další kanon.
03.09.1939 při nočním ústupu z města Szczekociny padla baterie do palebné léčky obrněných automobilů 2. lehké divize a 1 kanon se od baterie oddělil. Některé zdroje uvedené v práci Zarzyckého však tvrdí, že baterie ustupovala se všemi kanony.
07.09.1939 byl ztracen kanon (podle Zarzyckého poslední), když při ústupu podporované korouhve setníka Szawłowského byl v prostoru obce Jaworów Solecki napaden a zničen německými letadly.
Poznámka:
Note:
1) První mobilizační činnosti byly zahájeny už 23.08.1939, ale při poplachové mobilizaci 23.03.1939 baterie mírového stavu doplnila II. četu na válečné stavy a tato četa byla zařazena do hotovostní 3. baterie. Ke své baterii se vrátila 28.08.1939 a místo ní nově mobilizovaná četa byla odeslána ke 3. baterii.
2) Podle Zarzyckého 07.09.1939 baterie ztratila poslední kanon. Ze zbytků příslušníků baterie byla při reorganizaci 8. hulánského pluku vytvořena Jízdní jednotka baterie, která bojovala v jeho řadách do jeho kapitulace 23.09.1939. Głowacki ji uvádí stále jako 1. baterii 5. oddílu jízdního dělostřelectva v sestavě 8. hulánského pluku.
3) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-02.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
02.09.1939-04.09.1939 8. hulánský pluk
04.09.1939-08.09.1939 byla baterie při ústupu, po ztrátě spojení podporovaného pluku s brigádou, organizačně i operačně podřízená veliteli 8. hulánského pluku
Zdroje:
Sources:
Boguski, Jerzy: Kampania Wrześniowa – Działania 1 baterii 5 d.a.k.; Szlak odwrotu 8 p.uł. i 1 baterii 5 d.a.k., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/E/8 str. 104
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/1-baterie-5-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t184109#537590Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-08.09.1939 kapitán dělostřelectva Stanisław Jan Dąbrowski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-03./04.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Wacław Adam Leskiewicz 2)
palebný důstojník – 24.08.1939-08.09.1939 poručík dělostřelectva Ottokar Stanisław Brzezina 3)
velitel I. čety – DD.08.1939-08(?).09.1939 podporučík dělostřelectva Kazimierz Ludomir Koziorowski 4)
velitel II. čety - DD.08.1939-DD.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Marian Michał Perchał 5)


Poznámka:
1) (08.11.1901-DD.04.1940). Po rozvázání baterie společně se skupinou dělostřelců unikl německému zajetí. Skupina se chtěla prodrat do Maďarska, ale padla do sovětského zajetí a Dąbrowski byl v Charkově zavražděn příslušníky NKVD. 07.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti majora.
2) (18.03.1915-16.05.1995). Při nočním ústupu se s jedním kanonem oddělil od baterie a po samostatném ústupu DD.09.1939 narazil na 3. baterii, ke které se připojil. Po ukončení bojů se snažil dostat do Maďarska, ale 28.09.1939 padl do německého zajetí. Před válkou absolvoval 4 ročníky Hutnické fakulty Hornické akademie v Krakově. Své vzdělání hutního inženýra dokončil a diplomovou práci obhájil 21.01.1945 v zajateckém táboře Gross-Born, kde pobývali rovněž profesoři Hornicko-hutnické akademie. Tento diplom byl 01.03.1945 nostrifikován Hutnickou fakultou Hornické akademie v Krakově. Ve své další práci získal doktorský a profesorský titul a doktorát honoris causa Hornicko-hutnické akademie v Krakově, kde rovněž zemřel a je pohřben.
www.ppm.agh.edu.pl
3) (11.08.1913- DD.MM.RRRR). Tak je uveden ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). Przemsza-Zieliński uvádí Stanisław Brzoza-Brzezina, internetový zdroj č. 2 uvádí Ottokar Stanisław Brzoza-Brzezina. Po ukončení bojů se podle internetového zdroje č. 2 dostal do německého zajetí. V seznamu zajatých však není uveden. Po válce vstoupil do řad Polské lidové armády, ve které byl povýšen do hodností kapitána, majora, podplukovníka a plukovníka. V roce 1998 žil v tehdejším valbřyském vojvodství.
06.09.1939 byl vyslán s jednokanonovou četou (poslední kanon baterie) k podpoře korouhve 8. hulánského pluku pod velením setníka Szawłowského. 07.09.1939 byl při leteckém bombardování poslední kanon zničen, Zbytky čety se ale 08.09.1939 spojily se zbytkem baterie a pokračovaly v boji již jako Jízdní jednotka 1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva.
4) (19.01.1913-DD.MM.1940). Do poplachové mobilizace v březnu 1939 byl velitelem palebné čety. Není známo, jestli byl v období 23.03.1939-28.08.1939 odvelen k hotovostní 3. baterii. Po ukončení bojů se za neznámých okolností dostal do sovětského zajetí a byl v Charkově zavražděn příslušníky NKVD. 07.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti poručíka.
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/9335
5) (08.08.1906-DD.MM.19RR). Przemsza-Zieliński uvádí Parchoł. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/1-baterie-5-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t184109#537591Verze : 0
MOD