Main Menu
User Menu

5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

5 Dywizjon Artylerii Konnej (dowództwo)/5th Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
5 Dywizjon Artylerii Konnej (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
5. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Osvětim/kasárny oddílu 3) /
25.08.1939-26.08.1939 Osvětim-Chrzanów-Maczki/noční přesun po vlastní ose /
26.08.1939-27.08.1939 Maczki-???-Rokitno Szlacheckie/noční přesun po vlastní ose /
27.08.1939-28.09.1939 Rokitno Szlacheckie/? /
29.08.1939 Rokitno Szlacheckie-Zawiercie-Myszków-jihovýchodně Koziegłowy/přesun po vlastní ose /
29.08.1939-01.09.1939 prostor Koziegłowy/? /
01.09.1939 prostor Koziegłowy-prostor Mzyki/Czarny Las (boj)/přesun /
02.09.1939 prostor Mzyki/Czarny Las(boj)-prostor Koziegłowy (boj)-???/? /
02.09.1939-03.09.1939 ???-Żarki-Kotowice-prostor západně Pradła/noční přesun /
03.09.1939 prostor Pradła (boj)-???/přesun /
03.09.1939-04.09.1939 ???-Rokitno (boj)-prostor Obiechów/noční přesun /
04.09.1939 prostor Obiechów-prostor západně Sędziszów/přesun /
05.09.1939 prostor západně Sędziszów-prostor Pińczów/noční přesun /
05.09.1939 prostor Pińczów (boj)/? /
06.09.1939 prostor Pińczów-les východně Bogucice-prostor Nowy Korczyn/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Nowy Korczyn (Borusowa)/? /
08.09.1939 prostor Nowy Korczyn (Borusowa)-Szczucin/přesun /
09.09.1939 Szczucin-Borki-Gliny-Gawłuszowice/noční přesun /
09.09.1939 Gawłuszowice-Padew-prostor Baranów Sandomierski/přesun /
09.09.1939-11.09.1939 prostor Baranów Sandomierski/? /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Baranów Sandomierski-Jeziorko/noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 Jeziorko-prostor Rozwadów-prostor Lipa/noční přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Lipa-Zaklików-Modliborzyce-severně Janów Lubelski-Rataj Ordynacki/noční přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Rataj Ordynacki-Frampol-Biłgoraj-Majdan Nowy/noční přesun /
15.09.1939-16.09.1939 Majdan Nowy-jižně Płusy(boj)/noční přesun /
16.09.1939 jižně Płusy-prostor Biłgoraj (boj)/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Biłgoraj-Smólsko-Wolaniny-Tereszpol-Szozdy-Obrocz-prostor Kosobudy/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Kosobudy-Bliżów-Adamów-Potoczek-Suchowola-Hutków-les východně Majdan Wielki/noční přesun /
18.09.1939 les východně Majdan Wielki/? /
19.09.1939 les východně Majdan Wielki-Pańków (boj)/? /
19.09.1939-20.09.1939 Pańków-západně Szarowola-Ulów/přesun s bojem /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-20.09.1939 Witowski, Jan Kanty Józef (podpułkownik artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.08.1939-03.09.1939 3. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-04.09.1939 1. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-20.09.1939 2. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
12.09.1939-19.09.1939 3. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

24.08.1939-20.09.1939 Oddílový průzkum 5. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
24.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa 5. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
24.08.1939-16.09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 5. oddílu jízdního dělostřelectva 6)
24.08.1939-03./04.09.1939; 08.09.1939-16.09.1939 Muniční kolona 5. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Plná mobilizace oddílu byla nařízena 23.08.1939, ale v rámci březnové poplachové mobilizace (23.03.1939) měl oddíl vystavit do 2 hodin jednu hotovostní baterii na válečných stavech. Protože baterie o mírových stavech nebyly schopny v tak krátkém termínu tento úkol splnit, velitel oddílu rozhodl o tom, že 3. baterie doplní na válečný stav svou I. četu a k ní se připojí II. četa 1. baterie doplněná na válečný stav. Spojovací hlídky hotovostní 3. baterie vystavila oddílová spojovací četa.
2) Oddíl zanikl kapitulací zbytků Krakovské jezdecké brigády v rámci Armády Piskor po boji s jednotkami VIII. armádního sboru(8. pěší divize, 28. pěší divize a od 17.09.1939 také 4. lehká divize) a částí VII. armádního sboru (27. pěší divize) v tzv. 1. bitvě u Tomaszowa Lubelského (17.-20.09.1939).
3) Do 15.05.1939 byl oddíl dislokován v Krakově. 15.05.1939 byl ukončen jeho přesun do barákových kasáren v Osvětimi. V prostoru těchto kasáren pak Němci vybudovali koncentrační tábor Auschwitz.
4) Jednotka zanikla kapitulací oddílu. Ještě 19.09.1939 bojovala jako pěchota v boji u obce Pańków.
5) O zániku jednotky nejsou v uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje. Část čety i s jejím velitelem společně s 3. baterií ztratila v noci 03./04.09.1939 kontakt s oddílem. Její velitel padl 06(10?).09.1939 při plnění bojového úkolu.
6) Hospodářská správa a hospodářská četa tvořily v poli tělesový trén. 16.09.1939 byly z rozkazu velitele oddílu zbytky trénu pro únavu koní zlikvidovány.
7) V noci 03./04.09.1939 kolona ztratila s oddílem spojení a až do 08.09.1939 ustupovala samostatně. V té době v bojích ztratila 26 mužů a 37 koní. 08.09.1939 doplnila své kolesny a hlomozny municí dovezenou armádní automobilní kolonou. 16.09.1939 byly z rozkazu velitele oddílu zlikvidovány prázdné hlomozny. Při tom vypukla panika a kolona se jako jednotka rozpadla.
Zdroje:
Sources:

Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ‘39, Obrona Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, Sosnowiec 1999
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/5-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t183872#537036Verze : 2
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:


velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 24.08.1939-20.09.1939 podplukovník dělostřelectvaJan Kanty Józef Witowski 1)
pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939-28.08.1939 kapitán dělostřelectva Jan Kawnetis 2)
28.08.1939-20.09.1939 poručík dělostřelectva Stanisław Machnikowski 3)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 24.08.1939-28.08.1939 poručík dělostřelectva Tadeusz Ignacy Sztumberk-Rychter 4)
28.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva Stanisław Rudnicki 5)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 24.08.1939-04.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze, inż Jan Anioła 6)
04.09.1939-20.09.1939 ???, ???
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Celestyn Edward Spławski 7)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 24.08.1939-06(10?).09.1939 poručík dělostřelectva Władysław Kajzer 8)
DD.09.1939-20.09.1939 ???, ???
účetní důstojník (oficer płatnik) – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán intendantstva Jan Konopka 9)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) - 24.08.1939-DD.09.1939 praporčík (chorąży) Stanisław Maciejasz 10)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy) – 24.08.1939-28.08.1939 ???, ???
28.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Franciszek Niedźwiedzki 11)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař Antoni Kostarczyk 12)
veterinář – 24.08.1939-DD.09.1939 major veterinární služby Julian Zygmunt Markowski 13)
muniční kolona – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Jan Paweł Adamczyk 14)


Poznámka:
1) (05.10.1892-DD.MM.19RR). Po kapitulaci padl do německého zajetí. Po ukončení války odjel do Velké Británie, kde žil ještě v roce 1965. Jeho vzpomínky z bojů v září 1939 (Wspomnienia dowódcy 5 dak z kampanii wrześniowej 1939 r.) byly opublikovány v periodiku ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU ZAKO nr 54, Londyn 1965.
2) (11.09.1907-DD.MM.19RR) 28.08.1939 byl odvelen k dispozici velitele Vysoké školy válečné (Wyższa Szkoła Wojenna) a mobilizačně přidělen k Náhradnímu středisku jízdního dělostřelectva č. 3. Podle jednoho ze zdrojů uvedených v internetovém zdroji DD.09.1939 padl. V seznamu zajatých je uveden v evidenci táborů Oflag II A v Prenzlau a II E v Neubrandenburgu.
3) (03.04.1906- DD.MM.19RR). Po smrti velitele 2. baterie (19.09.1939) byl určen velitelem oddílu rovněž jako velitel této baterie. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
4) (19.08.1907- 14.03.1972). Byl odvelen k dispozici velitele Vysoké školy válečné (Wyższa Szkoła Wojenna) a mobilizačně přidělen ke štábu velitele dělostřelectva 6. pěší divize. Po kapitulaci divize padl 20.09.1939 do německého zajetí. Začátkem října utekl z přechodného zajateckého tábora ve městě Bochnia. Od listopadu 1939 byl činný v ozbrojeném odboji v řadách Svaz ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)) v Krakově. Ohrožen zatčením se 31.08.1940 přesunul do Varšavy, kde pokračoval v odbojové činnosti. Od května do prosince 1943 bojoval pod krycím jménem „Żegota“ v řadách partyzánské skupiny Zemské armády v oblasti města Zamość. Začátkem roku 1944 byl jmenován náčelníkem štábu Volyňské oblasti Zemské armády. Od 28.02.1944 byl náčelníkem štábu 27. Volyňské pěší divize Zemské armády a v období 04.05.1944-15.07.1944 byl v zastoupení velitelem této divize. 06.08.1944 byl při pokusu o přechod do bojující Varšavy zatčen u obce Józefów příslušníky NKVD a do 12.04.1948 byl vězněn v několika sovětských táborech. Po návratu do Polska žil až do své smrti ve Varšavě.
22.01.1941 byl povýšen do hodnosti kapitána, 11.04.1944 do hodnosti majora a v roce 1968 podplukovníka.
https://www.dws-xip.pl/PW/bio/s8c.html
5) (15.08.1914- 24.06.2001(?)). V internetovém zdroji je uvedeno, že do zajetí padl už 01.09.1939 a byl uvolněn 01.01.1945. V tomtéž internetovém zdroji je u podporučíka Stanisława Rudnického uvedeno datum narození 16.08.1914. Velitel oddílu ve svých vzpomínkách uvádí, že 04.09.1939 se vyznamenal tím, že byl vyslán velitelstvím brigády k navázání spojení s velitelstvím Armády „Krakov“ a svůj úkol splnil.
6) (11.04.1908-05.10.1997) Strojní inženýr. Po obsazení Těšínska (10.1938) byl vládním inspektorem hutě v Třinci. V noci 03./04.09.1939 byl v boji s obrněnými vozy 2. lehké divize u obce Rokitno zraněn. Po ošetření byl odeslán do nemocnice ve městě Miechów a později evakuačními vlaky přes Tarnov, Řešov, Přemysl do Sambora. V listopadu 1939 se dostal do Maďarska a po doléčení zranění byl odeslán do Francie, kde byl v únoru 1940 zařazen do funkce pobočníka velitele 2. varšavského lehkého dělostřeleckého pluku (2. divize pěších střelců) a pozorovacího důstojníka pluku. Po několikadenních bojích v červnu 1940 ustoupila celá divize do Švýcarska, kde byli její příslušníci až do 26.02.1945 internováni. Přes Francii byl převezen do Velké Británie, kde byl zařazen do stavu 4. protitankového dělostřeleckého pluku. Po ukončení války byl na vlastní žádost demobilizován a 16.07.1946 se vrátil do Polska. V roce 1979 mu byl senátem Hornicko-hutnické akademie udělen titul Doctor honoris causa. Zemřel v Krakově. Jeho nástupce ve funkci pozorovacího důstojníka není v uvedených zdrojích uveden.
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Inform38.pdf
7) (01.04.1910-DD.MM.19RR) Maksimiec uvádí chybně Teodor Spławiński, Przemsza-Zieliński a různé internetové zdroje jej chybně uvádějí jako Telesfor Spławski. Pravděpodobně po kapitulaci brigády padl do německého zajetí. Po ukončení války pobýval na území Německa.
8) (12.06.1911-10.09.1939). Do 24.08.1939 byl průzkumným důstojníkem už zmobilizované 3. baterie. V noci 03./04.09.1939 s částí spojovací čety a 3. baterií ztratil kontakt se zbytkem brigády. 06.09.1939 byl vyslán k navázání kontaktu s brigádou, ale podle prvního internetového zdroje 10.09.1939 padl u obce Busko-Zdrój (je pohřben v obci Staszów). Druhý internetový zdroj uvádí, že padl 06.09.1939 v obci Bogucice, kde je také pohřben. Jeho nástupce ve funkci spojovacího důstojníka není v uvedených zdrojích uveden.
9) (19.08.1896-DD.MM.19RR). Zarzycki mylně uvádí Jan II Konopka (narozený 18.11.1900 byl kapitánem pěchoty, v září 1939 velitel III. praporu 135. pěšího pluku (záložního) 33. pěší divize (záložní)). Od DD.09.1939 v německém zajetí.
10) (DD.MM.1RRR-DD.MM.19RR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
11) (DD.MM.1RRR-DD.MM.19RR). 28.08.1939 byl povolán k oddílu na funkci z Jednotky shromažďování přebytků (Oddział Zbierania Nadwyżek). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Jeho předchůdce v této funkci není ve zdrojích uveden.
12) (22.05.1909-DD.MM.1970). V seznamu zajatých není uveden. 16.04.1942 byl v Krakově zatčen a 24(25?).04.1942 v koncentračním táboře Auschwitz. 05.05.1942 byl z tábora odvezen na neznámé místo. Válku přežil. Zemřel v Krakově.
absolwent.traugutt.net
pl-pl.facebook.com
13) (27.09.1895-DD.MM.19RR). Zarzycki a Przemsza-Zieliński uvádějí poručík vet. sl. Markowski. Ve skutečnosti se jedná o majora vet. služby, který byl v březnu 1939 vet. lékařem oddílu a s ním prošel boji v září 1939. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.
14) (29.06.1903-DD.MM.19RR). Od DD.09.1939 v německém zajetí.Zdroje:
https://www.straty.pl
www.stankiewicze.com
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ‘39, Obrona Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, Sosnowiec 1999
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/5-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t183872#537038Verze : 1
MOD