Main Menu
User Menu

3. hulánský pluk [1939-1939]

3 Pułk Ułanów Śląskich/3rd Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
3. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
3 Pułk Ułanów Śląskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Tarnowskie Góry/? /
28.08.1939-29.08.1939 Świerklaniec/? /
29.08.1939-01.09.1939 Cieszowa/statek (folwark) /
01.09.1939 Cieszowa-severovýchodně Woźniki-Głazówka/přesun /
02.09.1939 Głazówka-Koziegłowy-Poręba/ přesun /
02.09.1939-03.09.1939 Zawiercie-Kromołów-Żerkowice-Pradła/přesun /
03.09.1939Pradła-les severovýchodně Pradła-Bonowice-Kaszczor/přesun /
04.09.1939 Sędziszów/prostor /
05.09.1939 Pińczów/klášter /
06.09.1939 Bogucice/les východně /
06.09.1939-07.09.1939 Wiślica/prostor /
08.09.1939 Borusów-Szczucin/přesun /
09.09.1939 Szczucin-Słupiec-Ziempniów-Breń Osuchowski-Czermin-Pławo-Borki Nizińskie-Padew Narodowa-Skopanie-Dąbrowica/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Dąbrowica/prostor /
12.09.1939 Tarnowska Wola/? /
13.09.1939 Lipa/? /
14.09.1939 Wólka Ratajska-Janów Ordynacki/prostor /
14.09.1939-15.09.1939 Wólka Ratajska-Krzemień-Frampol-Biłgoraj-Majdan Nowy/přesun /
15.09.1939 Króle Stare-Płusy-prostor Tarnogród/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Tarnogród-Płusy-Króle Stare-Smólsko-Wolaniny-Bukownica-Tereszpol-Kosobudy/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 Kosobudy-Adamów-Suchowola-Hutków-les jihovýchodně Majdan Wielki/přesun /
18.09.1939 Majdan Wielki-Panków-Szarowola-Zamiany/přesun /
19.09.1939 Rogóźno/prostor /
20.09.1939 Ulów/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-19.09.1939 Chmielewski, Czesław II (pułkownik kawalerii) 2)
19.09.1939-20.09.1939 Zapolski, Jan (major kawalerii) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-25.08.1939 3. eskadrona 3. hulánského pluku
30.08.1939-02.09.1939 Cyklistická eskadrona Krakovské jezdecké brigády

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-20.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 3. hulánského pluku 4)
24.08.1939-20.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 3. hulánského pluku 5)
10.09.1939-20.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 3. hulánského pluku 6)
24.08.1939-20.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 3. hulánského pluku 7)
24.08.1939-20.09.1939 kulometná eskadrona 3. hulánského pluku 8)
24.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 3. hulánského pluku 9)
24.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 3. hulánského pluku 9)
24.08.1939-20.09.1939 spojovací četa 3. hulánského pluku
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 3. hulánského pluku 9)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 3. hulánského pluku 9)
10.09.1939-DD.09.1939 pěší pochodová eskadrona 3. hulánského pluku 9)
28.08.1939-03.09.1939˛13.09.1939-19.09.1939 3. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
29.08.1939-02.09.1939 prapor Národní obrany „Lubliniec“ 11)
29.08.1939-02.09.1939 51. obrněná korouhev 11)
30.08.1939-02.09.1939 Cyklistická eskadrona Krakovské jezdecké brigády 11)
03.09.1939-08.09.1939 2. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.MM.1938 „3 Pułk Ułanów Śląskich“.
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Pluk zanikl při kapitulaci Armády Piskor po 1.bitvě u Tomaszowa Lubelského.
2) Těžce zraněn v boji u Rogóźna, když byla většina pluku zničena v průběhu útoku kulometnou a tankovou palbou jednotek německé 28. pěší divize a 4. lehké divize.
3) Do 19.09.1939 zástupce velitele pluku.
4) Po boji u Rogoźna v eskadroně zbyli 3 důstojníci a 22 mužů.
5) Eskadrona byla 19.09.1939-20.09.1939 ve 2. plukovním sledu u obce Mejdan Wielki a boje u Rogóźna se nezúčastnila.
6) Eskadrona byla vytvořena z pochodové eskadrony (4 důstojníci a 112 mužstva). Po boji u Rogoźna v eskadroně zbyli 2 důstojníci a 6 mužů. Původní 3. eskadrona byla podle mobilizačního plánu zařazena do sestavy 6. pěší divize jako divizní jezdecká eskadrona.
7) Po boji u Rogóźna v eskadroně zbyl 1 důstojník a 30 mužů.
8) Po boji u Rogóźna v eskadroně zbyl 1 důstojník a 8 mužů.
9) V níže uvedených zdrojích jsem datum zániku nedohledal. Pravděpodobně byla v důsledku ztrát zrušena před 20.09.1939.
10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
11) Prapor (korouhev) byl (byla) součástí vyčleněné jednotky, jejíž hlavní složkou byl 3. hulánský pluk.
Zdroje:
Sources:
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom I, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 209-311
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1989
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-hulansky-pluk-1939-1939-t70642#493282Verze : 0
MOD