22. dobrovolnická jezdecká divize SS Maria Theresa [1944-1945]

22nd SS Volunteers Cavalry Division Maria Theresa / 22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa
     
Název:
Name:
22. dobrovolnická jezdecká divize SS Maria Theresa 22nd SS Volunteers Cavalry Division Maria Theresa
Originální název:
Original Name:
22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
11.02.1945
Nástupce:
Successor:
37. dobrovolnická jezdecká divize SS Lützow 37th SS Volunteers Cavalry Division Luetzow
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.04.1944-DD.09.1944 ?
DD.09.1944-DD.10.1944 Skupina armád Jižní Ukrajina
DD.10.1944-13.12.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
13.12.1944-DD.02.1945 XI. armádní sbor SS
DD.02.1945-11.02.1945 ?
29.04.1944-DD.09.1944 ?
DD.09.1944-DD.10.1944 Army Group South Ukraine
DD.10.1944-13.12.1944 III SS Tank Corps (Germanic)
13.12.1944-DD.02.1945 XI SS Army Corps
DD.02.1945-11.02.1945 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
29.04.1944-11.02.1945 Zehender, August (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
29.04.1944-11.02.1945 Divizní jendotky SS 22 Maria Theresa
29.04.1944-11.02.1945 SS Division Units 22 Maria Theresa
Čestný název:
Honorary Name:
29.04.1944-11.02.1945 Maria Theresa (Marie Terezie)
29.04.1944-11.02.1945 Maria Theresa (Marie Terezie)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#468439 Verze : 0
22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#39279 Verze : 0
STRUKTURA:


Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 52 (stala se SS-Kavallerie Regiment 94 37.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Lützow)
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 53
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 54 (pravděpodobně si ponechala své předchozí číslo "17")
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 55
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 57
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#836 Verze : 0
Tato divize byla zformována v Maďarsku během jara a léta roku 1944. Divize byla složena ze dvou regimentů - první byl tvořen příslušníky Hungarian Volksdeutsche a druhý veterány Kavallerie Regiment 17, který byl původně součástí 8. SS Kavallerie Division Florian Geyer. Pouze tyto dva regimenty byly kompletní v době, kdy byla divize do bojů v Debreczenu. Koncem října 1944 byl zformován nový regiment označený Regiment 53. Divize byla poslána do Budapešti poté, co Otto Skorzeny uskutečnil operaci Panzerfaust - dojednání odzbrojení maďarských ednotek loajílních admirálu Horthymu. Koncem ledna 1945 byla společně s divizí Florian Geyer nasazena do bojů v Budapešti, kdy byla zlikvidována Rudou armádou. Její velitel August Zehender byl při pádu města 11.února 1945 rovněž zabit.
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#2299 Verze : 0
Skládá se z:
52.dobrovolnický jízdní pluk SS
53. dobrovolnický jízdní pluk SS
54. dobrovolnický jízdní pluk SS
55. dobrovolnický jízdní pluk SS
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#87378 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více