Main Menu
User Menu
Reklama

21. hulánský pluk [1939-1939]

21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich/21st Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
21. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
21. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-14.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
14.09.1939-15.09.1939 Armáda „Varšava“ 1)
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Rovno/Wola, ul. Koszarowa /
17.08.1939-18.08.1939 Zdolbunov/nádraží /
18.08.1939-19.08.1939 Zdolbunov-Lvov / -Přemysl-Krakov-Częstochowa-Radomsko/přesun po železnici /
19.08.1939 Radomsko-Jedlno/přesun /
19.08.1939-30.08.1939 Jedlno/? /
30.08.1939-31.08.1939 Jedlno-Mokra II/přesun /
31.08.1939-01.09.1939 Mokra II/? /
02.09.1939 Brzeźnica Nowa-Kuźnica/přesun /
03.09.1939 prostor Łękińsko-Łękawa-Janów Nowy/prostor / 3)
04.09.1939-05.09.1939 Głupice-Drużbice/prostor / 3)
06.09.1939 Wadlew/prostor / 3)
07.09.1939 prostor Wadlew-les jižně Andrespol/přesun / 3)
08.09.1939 prostor Lubowidza/prostor /
09.09.1939 prostor Chlebów-???-Kampinos/přesun /
10.09.1939 Kampinos/? /
10.09.1939-11.09.1939 Kampinos-Kazuń Nowy-prostor Chotomów/přesun /
12.09.1939 Chotomów-Dębe Wielkie/přesun /
13.09.1939 Dębe Wielkie-Rysie-prostor Cyganka/ přesun /
14.09.1939 Wólka Mlądzka /
15.09.1939 Varšava/Praga-Modlin/přesun /

Velitel:
Commander:
14.08.1939-20.08.1939 Safar, Roman Józef (pułkownik kawalerii)4)
20.08.1939-14.09.1939 Suski de Rostwo, Kazimierz (podpułkownik kawalerii) 5)
14.09.1939-15.09.1939 Znamierowski, Tadeusz (setník) 6)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

14.08.1939-08.09.1939 1. eskadrona 21. hulánského pluku 7)
14.08.1939-15.09.1939 2. eskadrona 21. hulánského pluku 8)
14.08.1939-14.09.1939 3. eskadrona 21. hulánského pluku 9)
14.08.1939-15.09.1939 4. eskadrona 21. hulánského pluku 8)
14.08.1939-15(?).09.1939 kulometná eskadrona 21. hulánského pluku 10)
14.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 21. hulánského pluku 11)
14.08.1939-08.09.1939 cyklistická četa 21. hulánského pluku 12)
14.08.1939-15.09.1939 spojovací četa 21. hulánského pluku 13)
14.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 21. hulánského pluku 14)
14.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 21. hulánského pluku 14)
31.08.1939-01.09.1939 4. eskadrona 12. hulánského pluku 15)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 27.10.1938 „21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich 15)
Vyznamenání:
Decorations:
11.11.1966 byl pluku udělen Kapitulou Řádu Virtuti Militari v Londýně stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13 290) „za mimořádnou statečnost v období II. světové války 1939-1945“.
Poznámka:
Note:
1) Po boji 13.09.1939 s německým 2. pěším plukem (11. pěší divize) u obce Cyganka, obdržel velitel pluku rozkaz k ústupu společně s 12. hulánským plukem na Garwolin. Kontakt se svou brigádou už ovšem nenavázal. 14. září 12. pluk navázal kontakt s velitelstvím Armády „Varšava“ a společně se zbytky 21. hulánského pluku v noci ze 14. na 15. září do Varšavy ustoupil.
2) Po ústupu do Varšavy obdržel setník Znamierowski od velitele Armády „Varšava“ rozkaz k doprovodu dělostřeleckého oddílu do Modlinu a poté k připojení se k Jezdeckému uskupení Juniewicz. V ní byly z částí pluku zorganizovány:
1) 2. sloučená eskadrona 21. hulánského pluku ze zbytků čtyř čet 2. a 4. eskadrony (velitel poručík jezdectva Edward Sobański, bývalý velitel 2. řadové jezdecké eskadrony pluku) – společně s 1. sloučenou eskadronou 12. hulánského pluku tvořila Korouhev Volyňské jezdecké brigády pod velením setníka Znamierovského.
2) Spojovací četa 21. hulánského pluku byla bezprostředně podřízena veliteli uskupení.
3) Prostor dislokace jednotek brigády. Přesná dislokace velitelství pluku není v uvedených zdrojích uvedena.
4) Dne 20.08.1939 byl jmenován velitelem posádky města Grodno.
5) Při útoku na most na řece Świder u obce Wólka Mlądzka byl těžce zraněn. Byl dopraven do Varšavy, vyhnul se zajetí a v pozdější době byl aktivním účastníkem odboje.
6) Do 14.09.1939 byl pobočníkem velitele pluku. 22.09.1939 v boji s jednotkami německé 18. pěší divize u obce Łomianki Górne byl těžce zraněn a padl do zajetí.
7) V boji s německou 10. pěší divizí, označovaném v polské historiografií jako boj u Woli Cyrusowej, byla od svého pluku odříznuta a ustupovala samostatně. Její zbytky byly 13. září obklíčeny a zajaty u obce Ożarów.
8) Její zbytky byly 16. září zařazeny do 2. sloučené eskadrony 21. hulánského pluku.
9) Po boji u obce Cyganka se připojila k hlavním silám Volyňské jezdecké brigády a kolem 15.09.1939 byla zařazena do sestavy 2. pluku jízdních střelců.
10) Po reorganizaci v prostoru obce Kampinos (10. září) měla ještě 6 těžkých kulometů. 15. září se do Varšavy dostalo pouze jedno kulometné družstvo.
11) Při reorganizaci pluku v prostoru obce Kampinos (10. září) není uvedena. Głowacki ji však uvádí 15. září v sestavě 336. pěšího pluku při obraně Varšavy.
12) V boji s německou 10. pěší divizí, označovaném v polské historiografií jako boj u Woli Cyrusowej, byla při provádění průzkumu zničena průzkumným oddílem 10.
13) Do Varšavy dorazila se zbytkem pluku. Pak byla zařazena do sestavy Jezdeckého uskupení Juniewicz.
14) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony (družstva) uvedeny žádné údaje.
15) V tomto období byla záložní eskadronou velitele pluku a po boji u obce Mokra se vrátila do sestavy 12. hulánského pluku.
Zdroje:
Sources:
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Wojciechowski, Jerzy S.: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Wojciechowski, Jerzy S.: 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/21-hulansky-pluk-1939-1939-t69001#495815Verze : 3
MOD
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich – 21. hulánský pluk - 21st Uhlans Regiment


Sestava k 1. září 1939:
velitel pluku - plukovník Kazimierz Suski de Rostwo
I. zástupce velitele pluku – major Stanisław Ignacy Ostoja-Starzecki
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – setník Stanisław Bocianowski (9. září těžce zraněn)
plukovní pobočník – setník Tadeusz Znamierowski
ordonanční důstojník – podporučík v záloze Stanisław Kuźnicki
zpravodajský důstojník – setník Bronisław Zawadzki
výzbrojní důstojník – rotmistr jezdectva (wachmistrz) Kazimierz Zarzyłko
protichemický důstojník – poručík Tadeusz Dziama
hospodářská eskadrona – setník Bronisław Zawadzki
lékař – poručík Jan Lubelski
veterinární lékař – poručík Marian Zamorzyński
kaplan – kaplan v záloze Leonard Samosenko
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – setník Edward Białkowski
2. eskadrona – poručík Edward Sobański
3. eskadrona – setník Bolesław Deszert
4. eskadrona – poručík Karol Ludwik Kantor
kulometná eskadrona – poručík Wacław Szlążek
protitanková četa – poručík Michał Kochanowski
spojovací četa – poručík Stefan Fogt
cyklistická četa – podporučík Tadeusz Orzęcki
ženijní a protichemické družstvo – ?


Mobilizační přebytky pluku:
velitel – major Mikołaj Prosiński
náhradní eskadrona – 10 důstojníků, 250 částečně vyzbrojených členů mužstva, 120 koní
doplňovací eskadrona – poručík Roman Mirkowski
část mobilizačního přebytku – 4 důstojníci, kolem 100 vyzbrojených členů mužstva, 1 nákladní automobil
Tyto síly byly podřízeny Náhradnímu středisku jezdectva „Hrubieszów“ a kapitulovaly 25. září v prostoru obce Rzyczki po boji s jednotkami německé 2. tankové divize.


Literatura:
Jerzy S. Wojciechowski, Jerzy S.: 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003, ISBN 83-88773-63-1
Smaczny, Henryk: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989, ISBN 83-00-02555-3.
URL : https://www.valka.cz/21-hulansky-pluk-1939-1939-t69001#242537Verze : 0
MOD