Main Menu
User Menu

78. lidová útočná divize [1945-1945]

78th People's Assault Division / 78. Volks-Sturm-Division

     
Název:
Name:
78. lidová útočná divize
Originální název:
Original Name:
78. Volks-Sturm-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
78. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1945-DD.02.1945 XI. armádní sbor SS
DD.02.1945-DD.04.1945 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 XXIV. tankový sbor
DD.05.1945-08.05.1945 LXXII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1945-DD.MM.RRRR Stuttgart /

Velitel:
Commander:
01.01.1945-18.01.1945 Hirschfeld, Harald von (Generalmajor)
dd.02.1945-01.05.1945 Nagel, Wilhelm (Generalmajor)
01.05.1945-08.05.1945 Geißler, Erich (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1945-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 178

Ručně vyplněné položky:
01.01.1945-08.05.1945 Útočný pluk 14
01.01.1945-08.05.1945 Útočný pluk 195
01.01.1945-08.05.1945 Útočný pluk 215
01.01.1945-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 178
01.01.1945-08.05.1945 Divizní jednotky 178
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/78-lidova-utocna-divize-1945-1945-t9820#399332Verze : 0
MOD
1945Divizní jednotky 178 Division Units 178 Divisions-Einheit 178
divizní mušketýrský pluk 78
(myslivecký pluk 78)
Division Fusillier Battalion 78
(Ranger Battalion 78)
Divisions-Füsilier-Bataillon 78
(Jäger-Bataillon 78)
spojovací oddíl 78. lidové útočné divize Assault Division Signal Section 178 Sturm-Divisions-Nachrichten-Abteilung 178
divizní podpůrný pluk 178 Division Supply Regiment 178 Divisions-Versorgungs-Regiment 178
administrativní služba 178 Administration Service 178 Verwaltungsdienste 178
zdravotnická služba 178 Medical Service 178 Sanitätsdienste 178
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/78-lidova-utocna-divize-1945-1945-t9820#399334Verze : 0
MOD
Diskuse
V 04/ 1945 se kulometný prapor této divize účastnil obranných bojů v úseku Krnov - Zlatníky.
URL : https://www.valka.cz/78-lidova-utocna-divize-1945-1945-t9820#60022Verze : 0
V 03/ 1945 divize bránila polské město Hlubčice v těsné blízkosti hranice ČR. Po prolomení obrany byla vytlačena na naše území
URL : https://www.valka.cz/78-lidova-utocna-divize-1945-1945-t9820#93287Verze : 0