Main Menu
User Menu

Automobilní prapor 3 [1921-1938]

3rd Automobile Battalion

     
Název:
Name:
Automobilní prapor 3
Originální název:
Original Name:
Automobilní prapor 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.02.1921
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.02.1921-01.11.1922 Automobilní pluk
01.11.1922-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
15.09.1925-30.09.1936 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
30.09.1936-24.09.1938 V. sbor
Dislokace:
Deployed:
25.02.1921-DD.09.1930 Bratislava, kasárny /
DD.09.1930-24.09.1938 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.02.1921-DD.07.1921 May, Josef (Major)
DD.07.1921-DD.09.1927 Hanák, Rudolf (Major)
DD.09.1927-DD.02.1928 Valta, Václav (Major)
DD.02.1928-DD.11.1930 Hanák, Rudolf (Major)
DD.11.1930-DD.10.1931 Korsakov, Rudolf (Major)
DD.10.1931-24.09.1938 Reymond, Albert (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.02.1921-01.10.1936 Automobilní rota 10
25.02.1921-01.10.1935 Automobilní rota 11
25.02.1921-01.10.1935 Automobilní rota 12
25.02.1921-01.10.1936 Automobilní rota 9
01.09.1921-24.09.1938 Náhradní rota 3
01.03.1929-24.09.1938 Automobilní rota 15
01.10.1936-24.09.1938 Automobilní rota 14
01.10.1937-24.09.1938 Výcviková rota 3

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-prapor-3-1921-1938-t74604#576362Verze : 2
MOD

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ AUTOMOBILNÍ PRAPOR 3
Datum vzniku 25.02.1921
Předchůdce Automobilní oddíl pro Slovensko
Datum zániku 09.1938
Následovník viz Přehled mobilizovaných útvarů
Nadřízené velitelství 02.1921-11.1922 Automobilní pluk
11.1922-09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
09.1925-10.1936 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
10.1936-09.1938 V. sbor
Dislokace 02.1921-09.1930 Bratislava
09.1930-09.1938 Trenčín
Velitelé praporu 02.1921-07.1921 May Josef, Ing.
07.1921-09.1927 Hanák Rudolf
09.1927-02.1928 Valta Václav
02.1928-11.1930 Hanák Rudolf
11.1930-10.1931 Korsakov Rudolf
10.1931-09.1938 Reymond Albert
Podřízené setniny 02.1921-10.1936 Automobilní rota 9
02.1921-10.1936 Automobilní rota 10
02.1921-10.1935 Automobilní rota 11
02.1921-10.1935 Automobilní rota 12
10.1936-09.1938 Automobilní rota 14
03.1929-10.1936 Automobilní rota 15
10.1936-09.1938 Automobilní rota 15
10.1937-09.1938 Výcviková rota automobilního praporu 3
09.1921-09.1938 Náhradní rota automobilního praporu 3
Prameny Ústredný vojenský archív Bratislava,
Literatura Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-prapor-3-1921-1938-t74604#274440Verze : 0
MOD