Trenčín

     
Název:
Name:
Trenčín Trencin
Originální název:
Original Name:
Trenčín
Další názvy:
Other Names:
Trencsén (maďarsky), Trentschin (nemecky), Trentsinium, Laugaricio (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Trenčín Trencin District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°53'35.89"N 18°02'10.02"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestská časť


MČ Stred:
Stred mesta, Dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny,Biskupice
MČ Juh (Trenčín):
Juh I.,Juh II.,Juh III.
MČ Sever:
Sihoť I., Sihoť II., Sihoť III., Sihoť IV., Opatová nad Váhom, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica
MČ Západ:
Zámostie, Kvetná, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1111
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Trenčiansky hrad
Farské schody vedúce (1568)
Farský kostol
Pohrebná kaplnka a kostnica svätého Michala
Mestská brána
Rímsky nápis na hradnej skale
Morový stĺp so sochou Svätej Trojice
Kostol a kláštor piaristov
Evanjelický kostol (1795)
Židovská synagóga (1913)
Muzea:
Museums:
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Mestská galéria Trenčín
Trenčianske múzeum
Múzeum kolies ETOP
-
Osobnosti:
Personalities:
Pavol Barabáš - slovenský režisér
JUDr. Jozef Buday - verejný činiteľ a politik
Ivan Engler - slovensko-rakúsky lekár, vedec, spisovateľ, pôsobiaci v Salzburgu
Marián Chovanec - rímskokatolícky biskup nitrianskej diecézy
Egon Lánsky - podpredseda vlády Českej republiky
Aladár Kočiš - významný slovenský novinár, minister v čase Slovenskej republiky
Gen. Ing. Alojz Lorenc - námestník ministra vnútra ČSSR
Igor Pietor - filmový režisér
Ida Rapaičová - slovenská herečka
Marta Sládečková- slovenská herečka
Pavel Strassmann - partizán (1944-45), vysoký dôstojník armády USA
Ing. Pavol Suchán - námestník ministra zahraničných vecí ČSFR okolo r. 1992
Karol Štúr - slovenský básnik, kňaz a učiteľ
Fraňo Tiso - v čase Slovenskej republiky veľvyslanec Slovenskej republiky v SSSR a splnomocnenec vlády pre evakuáciu na jar 1945
JUDr. Vojtech Zamarovský - slovenský autor literatúry faktu
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
VOP Trenčín, a.s
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
http://www.trencin.sk
URL : https://www.valka.cz/Trencin-t46771#370349 Verze : 0
Trenčín


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 809 obyvatel (z toho 10 080 osob národnosti československé, 212 osob národnosti maďarské, 608 osob národnosti německé, 16 osob národnosti ruské a 634 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Pátého sboru (od října 1935),
velitelství Patnácté pěší divise (od října 1937),
velitelství Patnácté polní dělostřelecké brigády (říjen 1937 – leden 1938),
Pěší pluk 17 (od října 1920),
Automobilový prapor 3 (od září 1921),
Zemská zbrojnice III (prosinec 1930 – leden 1937),
Sborová zbrojnice 5 (od ledna 1937),
Odbočka hlavního ženijního skladu (srpen 1923 – říjen 1935),
Ústřední stavební sklad (1923 – leden 1927),
Stavební ředitelství pátého sboru (od ledna 1937),
Posádková nemocnice Trenčín (březen 1922 – červenec 1932),
Odbočka vojenské zásobárny Trenčín (červen 1920 – duben 1923),
Odbočka divisní zásobárny Trenčín (duben 1923 – leden 1924),
Odbočka divisního proviantního skladu Trenčín (leden 1924 – leden 1937),
Odbočka sborového proviantního skladu Trenčín (od ledna 1937),
Velitelství evidence koňstva 13 (od ledna 1937),
Odbočka automobilní zbrojovky Trenčín (1922 – leden 1937),
Automobilní zbrojovka 2 (od ledna 1937),
Velitelství evidence motorových vozidel 5 (od ledna 1937),
Doplňovací okresní velitelství Trenčín (od března 1920).


Pro potřeby branné moci zde byla k dispozici velitelská budova (od září 1935), Masarykovy kasárny, Štefánikovy kasárny, barákový tábor a komplex skladových budov.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Trencin-t46771#183180 Verze : 0
Posádkové veliteľstvo Trenčín


Vznik: od 1.1.1993 súčasť Armády SR


Nadriadený stupeň: Veliteľstvo posádky Bratislava


Útvary v posádke:
Veliteľstvo Armády SR (1993-1994)
Generálny štáb Armády SR (1994-2000)
Veliteľstvo pozemných síl (od roku 2000)
Veliteľstvo síl výcviku a podpory (od roku 2002)
Veliteľstvo logistiky (od roku 2002)
Prápor podpory velenia (????-2005)
Stredisko riadenia prevádzky KIS (od roku ????)
Posádková správa budov Trenčín
Prápor podpory velenia (znovu od 2007 - )
Muničný sklad (súčasť Muničná základňa, Zásobovacia základňa materiálovej triedy 5, Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5,
Veliteľstvo vojenskej polície,
Vojenská hudba Trenčín,
Okresna vojenská správa Trenčín,
Územná vojenská správa Trenčín,
Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD Trenčín,
Spojovacie veliteľstvo,
Úrad finančného zabezpečenia Trenčín.


Časti útvarov :
Ministerstvo obrany SR,
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ Nemšová,
Základňa prebytočného a neupotrebiteľného materiálu Nemecká,
Personálny úrad (Regrutačne stredisko Trenčín a pod.).

Údaje budú postupne dopĺňané....


Zdroj: archív autora, www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Trencin-t46771#307304 Verze : 0
Vojenské objekty (nie je to úplné, obsahuje stav na prelome roku 2008-2009):


- Masarykove kasárne - vojenský objekt ležiaci v širšom centre mesta na Legionárksej ulici, v 90. rokoch 20. storočia objekt prevedený na mesto Trenčín, po roku 2004 zbúrané.
- kasárne Slovenského národného povstania - vybudované pod hradom na Železničnej ulici, v roku 2005 bolo rozhodnuté o ich vyprázdnení a odovzdaní meste, v roku 2007 sa do objektu opäť vrátili útvary a zariadenia OS SR a MO SR
- Muničný sklad Trenčín - Kubra
- objekty Veliteľstva Pozemných síl a Veliteľstva síl výcviku a podpory (ul. Martina Rázusa a Smetanova ulica)
- kasárne kpt. Nálepku, ul. Olbrachtova, Trenčín
- veliteľské a prevádzkové objekty na Legionárskej ulici (samostatne budova VSB na Legionárskej ulici č. 15, zvyšok objektov, nap. budova B pravdepodobne súčasť Kasárni kpt. Nálepku)
- Armádny športový klub Dukla Trenčín (ul. M.R. Štefánika)
- objekt Vyššieho vojenského súdu a Vyššej vojenskej prokuratúry Trenčín (námestie sv. Anny 28)
- Kultúrne a metodické Centrum Trenčín (Dom Armády, Hviezdoslavova ul. 16)Zdroj: archív autora, www.google.sk
URL : https://www.valka.cz/Trencin-t46771#329024 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více