Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství v Bratislavě [1925-1938]

Land Military Command in Bratislava

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 104
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-25.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-25.09.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
Velitel:
Commander:
15.09.1925-16.12.1927 Škvor, František (generál III. hodnostní třídy)
16.12.1927-DD.12.1932 Škvor, František (armádní generál)
00.12.1932-01.04.1935 Šnejdárek, Josef (armádní generál)
01.04.1935-22.12.1936 Votruba, Josef (divisní generál)
22.12.1936-DD.09.1937 Votruba, Josef (armádní generál)
00.09.1937-DD.10.1937 Homola, Bedřich (divisní generál)
00.10.1937-25.09.1938 Votruba, Josef (armádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1925-DD.12.1927 Mejstřík, Karel (plukovník generálního štábu)
00.12.1927-04.05.1928 Husárek, Karel (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-DD.11.1929 Husárek, Karel (plukovník generálního štábu)
00.11.1929-DD.09.1930 Konečný, Jaroslav (podplukovník generálního štábu)
00.09.1930-DD.12.1931 Husárek, Karel (plukovník generálního štábu)
00.12.1931-13.07.1933 Viest, Rudolf (plukovník generálního štábu)
13.07.1933-DD.10.1934 Viest, Rudolf (brigádní generál)
00.10.1934-01.08.1935 Kuneš, Václav (plukovník generálního štábu)
01.08.1935-DD.05.1938 Kuneš, Václav (brigádní generál)
00.05.1938-25.09.1938 Kratochvíl, Bedřich (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1922-15.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
15.09.1925-15.10.1935 1. horská brigáda
15.09.1925-15.10.1935 10. divise
15.09.1925-15.10.1937 3. jezdecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 9. divise
15.09.1925-30.09.1936 Automobilní prapor 3
15.09.1925-01.01.1934 Letecký pluk 3
15.09.1925-01.01.1937 Telegrafní prapor 3, velitelství
15.09.1925-25.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
15.09.1925-15.09.1933 Vozatajský prapor 4
01.01.1932-01.01.1934 Zemský letecký sklad III
01.01.1934-25.09.1938 Velitelství zemského letectva v Bratislavě
01.10.1935-01.01.1937 Telegrafní prapor 7, velitelství
15.10.1935-25.09.1938 V. sbor
15.10.1935-25.09.1938 VII. sbor
15.10.1937-24.09.1938 3. rychlá divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-v-Bratislave-1925-1938-t73353#389728Verze : 0
MOD