Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství pro Slovensko [1921-1925]

Land Military Command for Slovakia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1921
Předchůdce:
Predecessor:
Západoslovenská skupina
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1925
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.11.1921-15.09.1925 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
10.11.1921-15.09.1925 Bratislava, Budova zemského velitelství /
Velitel:
Commander:
10.11.1921-DD.07.1923 Fournier, Pierre Victor (generál V. hodnostní třídy)
00.07.1923-DD.08.1923 Pauk, Maximilian (generál V. hodnostní třídy)
00.10.1922-10.02.1925 Spiré, Claude Martin François Joseph (generál V. hodnostní třídy)
10.02.1925-15.09.1925 Spiré, Claude Martin François Joseph (generál IV. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.11.1921-DD.10.1922 Castella, Pascal Marie Léon Pierre (plukovník generálního štábu)
00.10.1922-15.09.1925 Pichon, Jules (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.11.1921-15.09.1925 10. divise
10.11.1921-15.09.1925 11. divise
10.11.1921-15.09.1925 3. jezdecká brigáda
10.11.1921-15.09.1925 9. divise
10.11.1921-15.09.1925 Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
10.11.1921-15.09.1925 Vozatajský prapor 4
10.11.1921-15.09.1925 Vozatajský prapor 5
10.11.1921-01.01.1922 Ženijní pluk 3
10.11.1921-01.01.1922 Ženijní pluk 4
01.01.1922-15.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
01.11.1922-15.09.1925 Automobilní prapor 3
01.11.1924-15.09.1925 Telegrafní prapor 3, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-pro-Slovensko-1921-1925-t120614#413743Verze : 0
MOD