Main Menu
User Menu

Západní vojenský okruh [1965-1969]

Western Military District

     
Název:
Name:
Západní vojenský okruh
Originální název:
Original Name:
Západní vojenský okruh
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
1. armáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
1. armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.01.1969 Ministerstvo národní obrany
01.01.1969-01.09.1969 Federální ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.09.1969 Příbram, ? /
Velitel:
Commander:
01.09.1965-DD.09.1968 Procházka, Stanislav (Generálmajor)
DD.09.1968-01.09.1969 Šádek, František (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1965-DD.09.1966 Jirák, Eduard (Generálmajor)
DD.09.1966-01.09.1969 Lipový, Ján (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-01.09.1969 1. tanková divize
01.09.1965-10.10.1968 13. tanková divize
01.09.1965-01.09.1969 19. motostřelecká divize
01.09.1965-01.09.1969 2. motostřelecká divize
01.09.1965-01.09.1969 20. motostřelecká divize
01.09.1965-01.09.1969 Finanční oddělení
01.09.1965-01.09.1969 Kádrové oddělení
01.09.1965-01.09.1969 Oddělení operační a bojové připravy
01.09.1965-01.09.1969 Politická správa
01.09.1965-01.09.1969 Technická správa
01.09.1965-01.09.1969 Týl Západního vojenského okruhu
01.09.1965-01.09.1969 Ubytovací a stavební oddělení
01.09.1965-01.09.1969 Štáb Západního vojenského okruhu

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (Západní vojenský okruh)
URL : https://www.valka.cz/Zapadni-vojensky-okruh-1965-1969-t73960#405785Verze : 3
MOD