Main Menu
User Menu

Ministerstvo národní obrany [1950-1969]

Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
Ministerstvo národní obrany
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Ministerstvo národní obrany
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1969
Nástupce:
Successor:
Federální ministerstvo národní obrany
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.01.1969
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.01.1969 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-03.10.1950 Čepička, Alexej ( )
03.10.1950-24.04.1956 Čepička, Alexej (armádní generál)
24.04.1956-05.11.1959 Lomský, Bohumír (generálplukovník)
05.11.1959-23.04.1968 Lomský, Bohumír (armádní generál)
23.04.1968-06.05.1968 Dzúr, Martin (generálporučík)
06.05.1968-01.01.1969 Dzúr, Martin (generálplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.04.1952 Generální vojenský prokurátor
15.08.1950-01.06.1954 Generální štáb Československé armády
15.08.1950-01.06.1954 Hlavní kádrová správa
15.08.1950-DD.12.1989 Hlavní politická správa
15.08.1950-29.06.1990 Hlavní stavební a ubytovací správa
15.08.1950-29.06.1990 Hlavní týl
15.08.1950-01.04.1952 Nejvyšší vojenský soud
15.08.1950-29.06.1990 Správa vojenského školství
15.08.1950-01.11.1966 Velitelství chemického vojska
15.08.1950-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
15.08.1950-01.01.1957 Velitelství letectva
15.08.1950-15.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
15.08.1950-01.09.1955 Velitelství spojovacího vojska
15.08.1950-01.10.1956 Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
15.08.1950-01.11.1955 Velitelství výsadkového vojska
15.08.1950-01.11.1966 Velitelství ženijního vojska
15.09.1950-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.09.1950-01.09.1965 2. vojenský okruh
15.12.1950-01.11.1954 Velitelství protiletadlové obrany státního území
01.10.1951-01.11.1966 Správa bojové přípravy
01.01.1954-01.06.1954 Technická správa
01.06.1954-01.01.1969 Generální štáb Československé lidové armády
01.06.1954-01.01.1967 Kádrová správa
01.11.1954-01.01.1957 Velitelství protivzdušné obrany státu
01.11.1954-01.10.1956 Velitelství železničního vojska
01.10.1956-01.10.1957 Velitelství tankového vojska
01.01.1957-01.11.1966 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1957-01.05.1961 Tanková technická správa
15.07.1958-01.09.1965 1. armáda
15.07.1958-01.09.1965 4. armáda
01.09.1960-01.11.1966 Velitelství vojska protivzdušné obrany
01.05.1961-01.11.1966 Tanková a automobilní správa
01.09.1965-01.09.1969 Střední vojenský okruh
01.09.1965-01.11.1966 Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
01.09.1965-29.06.1990 Východní vojenský okruh
01.09.1965-01.09.1969 Západní vojenský okruh
01.01.1966-01.07.1966 Hlavní správa Vnitřní stráže
01.11.1966-01.09.1969 Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu
01.11.1966-01.09.1969 Hlavní správa pozemních vojsk
01.09.1967-01.10.1974 Armádní středisko DUKLA
01.09.1969-01.01.1989 Správa bojové přípravy
01.09.1969-01.01.1989 Správa chemického vojska
01.09.1969-01.01.1976 Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.01.1989 Správa raketového vojska a dělostřelectva
01.09.1969-01.01.1989 Správa ženijního vojska
01.09.1969-01.01.1989 Tanková a automobilní služba
01.09.1969-01.01.1972 Velitelství Pohraniční stráže
01.09.1969-01.01.1989 Velitelství protivzdušné obrany vojsk
01.09.1969-29.06.1990 Západní vojenský okruh
01.10.1969-01.04.1990 Kádrová správa
01.10.1974-29.06.1990 Armádní středisko vrcholového sportu DUKLA
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství letectva
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství protivzdušné obrany státu
01.01.1976-29.06.1990 Velitelství vojsk civilní obrany
01.05.1976-01.09.1985 Hlavní technická správa
01.09.1985-29.06.1990 Správa vyzbrojování a technického zapezpečení
01.01.1989-29.06.1990 Hlavní správa pozemních vojsk
01.04.1990-29.06.1990 Personální správa
01.05.1990-29.06.1990 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1950-1969-t123489#593770Verze : 6
MOD
Diskuse
Rozpracováno - úkol / Under Construction - task
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1950-1969-t123489#593774Verze : 0
MOD