Main Menu
User Menu
Reklama

Lipový, Ján

do 12.1940 Harsányi

     
Příjmení:
Surname:
Lipový
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Lipový
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.04.1913 Košolná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.01.1995 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu 1. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Lipovy-Jan-t238730#660106Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lipový
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Lipový
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1933 Priemyslová škola stavebná, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Vojenská akademie
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Vysoká škola válečná
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Vojenská akademie Generálního štábu Ozbrojených sil SSSR K. J. Vorošilova, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.10.1946 major
12.10.1948 podplukovník
01.09.1951 plukovník
25.03.1954 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1955-15.07.1958 Velitel : Vojensko-vědecká správa
DD.02.1965-01.09.1965 Náčelník štábu : 1. armáda
DD.09.1966-01.09.1969 Náčelník štábu : Západní vojenský okruh

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
se štítkem Javorina / with clasp Javorina

DD.MM.1943

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně se štítkem
Bravery medal - 3rd Class with Merit Badge
Medaila Za hrdinstvo so štítkom "Za zásluhy"
-

DD.MM.1944

Medaile válečného vítězného kříže V. třídy
Medal of War Victory Cross 5th Class
Medaila vojenného víťazného kríža V. triedy
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1946

Řád partyzánské hvězdy 3. třídy
Order of Partisan Star 3rd Class
Orden partizanske zvezde sa puškama
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1947

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.1947

Řád rumunské koruny 2. třída s meči
Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1948

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

DD.MM.1948

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1949

Řád 25. února III. stupeň
3rd class
? stupeň

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1964

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative medal for the 20th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1967

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1989

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Lipovy-Jan-t238730#660107Verze : 1
MOD