Main Menu
User Menu

Anders, Władysław

Władysław Anders

Generał broni Wladyslaw Anders


(1892 - 1970)Narodil se 11. srpna 1892 nedaleko Kutna. Když vypukla první světová válka, byl studentem na polytechnice v Rize. Jako záložní důstojník byl povolán do carské armády a přidělen k dragounskému pluku. V bojích byl třikrát raněn. V roce 1917 získal diplom o absolvování carské Akademie generálního štábu. Ve stejném roce se ujal formování polských jednotek v Rusku, ale po bolševickém převratu, když byly tyto jednotky rozpuštěny, vrátil se do Varšavy. Jeho prvním úkolem se stalo - odzbrojit německou armádu v Polsku. Když začala vznikat armáda samostatného Polska, stal se náčelníkem štábu Hlavního velitelství ozbrojených sil v bývalém pruském záboru. V dubnu 1919 za polsko-sovětské války stál v čele 15. pluku poznaňských hulánů.


V roce 1921 se vydal studovat na vojenkou akademii pro důstojníky a generály do Paříže. V roce 1924 se do Polska vrátil již jako plukovník. Do roku 1928 pak působil ve funkci generálního inspektora kavalerie. Od roku 1928 do roku 1937 velel 5. samostatné jízdní brigádě a od roku 1937, již v hodnosti brigádního generála Nowgrodské jízdní brigádě. V čele své brigády stál generál Anders i v září 1939, kdy Polsko bylo napadeno ze dvou stran. Tehdy dostal rozkaz ustoupit a probít se s brigádou, či jejími zbytky do Rumunska. Byl však raněn a padl do sovětského zajetí. Následně strávil dlouhých 22 měsíců po různých věznicích v Sovětském svazu, včetně proslulé Lubljanky.


Po útoku Německa na SSSR byl z vězení propuštěn, aby mohl velet formujícím se polským jednotkám na sovětském území. Vstupovali do ní hlavně Poláci, deportovaní z území okupovaného Rudou armádou. V roce 1942 na příkaz londýnské exilové vlády odešel se svou armádou do Íránu. Tam vytvořil s britskou pomocí 2. polský sbor tvořený zpočátku dvěma pěšími divizemi a tankovou brigádou s dělostřelectvem. Na přelomu let 1943/44 byl 2. polský sbor v sestavě britské 8. armády přepraven do Itálie, kde se již v květnu 1944 zúčastnil bojů o Monte Cassino. Po dlouhých bojích na tzv. gótské linii a v Apeninách, dosáhl 2. polský sbor Bologne, kterou osvobodil v lednu 1945.


Po válce zůstal generál Anders v emigraci a velel do roku 1954 polským jednotkám na Západě. Byl mu udělen řád Virtuti Militari 2. až 5. třídy, Croix de Guerre, italský Válečný kříž za zásluhy, řád Polonia Restituta, Kříž nezávislosti, Legion of Merit a mnoho dalších vyznamenání. Zemřel v roce 1970 v Londýně a pohřben byl na vojenském hřbitově u Monte Cassina vedle vojáků, kteří tu padli pod jeho velením za druhé světové války.
URL : https://www.valka.cz/Anders-Wladyslaw-t23993#89410Verze : 0
Władysław Anders (1892-1970)


brigádní generál (1. leden 1934)
divizní generál (11. srpen 1942)
generál zbraní (16. květen 1954)


náčelník štábu 1. střelecké divize zahraničního vojska (březen 1918 - květen 1918)
velitel 15. hulánského pluku (únor 1920 - září 1921)
náčelník štábu Generálního inspektorátu jezdectva (1925 - duben 1926)
velitel 2. samostatné jezdecké brigády (červenec 1926 - březen 1937)
velitel Kresové jezdecké brigády (březen 1937 - květen 1937)
velitel Novohradské jezdecké brigády (květen 1937 - září 1939)
velitel Jezdecké operační skupiny (září 1939)
hlavní velitel polských vojsk v Sovětském svazu (srpen 1941 - září 1942)
velitel polských vojsk na Středním východě (září 1942 - srpen 1943)
velitel II. sboru (srpen 1943 - listopad 1946)
zastupující hlavní velitel Polského vojska (únor 1945 - červen 1945)
hlavní velitel a generální inspektor Polského vojska v exilu (listopad 1946 - 1954)
URL : https://www.valka.cz/Anders-Wladyslaw-t23993#216892Verze : 0
MOD
Zemřel 12.5.1970


Náhrobek umístěný na Polském hřbitově Monte Cassino v Itálii


Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Anders-Wladyslaw-t23993#330819Verze : 0