Main Menu
User Menu

Alexandr I.

Alexandr I. Karadjordjević, král SHS, od 1929 král Jugoslávie


(1888 - 1934)


Narodil se 17. prosince 1888 v Cetinje v Černé Hoře jako syn srbského krále Petara I. Za tzv. balkánských válek v letech 1912 - 13 velel 1. srbské armádě a protože se osvědčil jmenoval ho otec v roce 1914 vrchním velitelem spojených srbsko-černohorských sil a regentem království. Za války si upevnil své pozice likvidací tzv. "Černé ruky" a po válce se stal regentem nově vzniklého Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Po smrti svého otce v roce 1921 nastoupil na trůn jako stoupenec centralizovaného srbského státu. To vyvolalo silný odpor federalistické opozice a chorvatských katolíků, a to vše tváří v tvář nebezpečí italské agrese.


Alexandr I. se rozhodl krizovou situaci řešit státním převratem a nastolením tzv. monarchofašistického režimu v lednu 1929. Král pozastavil platnost ústavy, zrušil politické strany, rozpustil Skupštinu (parlament) a pozastavil platnost některých občanských svobod. Do čela vlády byl postaven velitel královské gardy generál Živković, vůdce tajné důstojnické organizace "Bílá ruka". Název země se změnil na Království Jugoslávie, země byla nově rozdělena na banáty, napříč národnostnímu uspořádání. V budoucnu měl existovat jenom jeden jugoslávský národ. Teprve v roce 1931 byla jmenována civilní vláda a vydána nová ústava, která zřizovala druhou komoru parlamentu - senát, zpola jmenovaný králem.

V zahraniční politice se orientoval na Francii a spolu s ČSR a Rumunskem se angažoval v obranném paktu, tzv. Malé dohodě.
9. října 1934 byl Alexandr I. zavražděn v Marseille při státní návštěvě ustašovským atentátníkem, spolupracujícím s nacistickou zpravodajskou službou. Při atentátu byl s králem zavražděn i francouzský ministr zahraničí Barthou, stoupenec paktu Francie se Sovětským svazem.
URL : https://www.valka.cz/Alexandr-I-t22600#85531Verze : 0