Main Menu
User Menu

Velitelství pozemního vojska [1940-1944]

Land Forces Command / Veliteľstvo pozemného vojska

     
Název:
Name:
Velitelství pozemního vojska
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo pozemného vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavné vojenské veliteľstvo
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1940-30.08.1944 Ministerstvo národnej obrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.1940-30.08.1944 Banská Bystrica, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1940-01.08.1942 Čunderlík, Alexander (Generál I. triedy)
01.08.1942-01.01.1944 Pulanich, Anton (Generál I. triedy)
01.01.1944-27.08.1944 Turanec, Jozef (Generál II. triedy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
18.11.1940-27.06.1941 Talský, Viliam (Major)
01.01.1943-01.01.1944 Urban, František (Major)
01.01.1944-30.08.1944 Golian, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1940-30.08.1944 Asanační rota 11
01.10.1940-30.08.1944 Automobilový prapor 11
01.10.1940-22.06.1941 Dělostřelecký pluk 11
01.10.1940-22.06.1941 Dělostřelecký pluk 12
01.10.1940-22.06.1941 Intendační park 11
01.10.1940-22.06.1941 Pancéřová rota 11
01.10.1940-22.06.1941 Pionýrský prapor 11
01.10.1940-30.08.1944 Pluk útočné vozby
01.10.1940-22.06.1941 Polní pošta 11
01.10.1940-30.08.1944 Proviantní sklad 11
01.10.1940-30.08.1944 Pěší pluk 51
01.10.1940-30.08.1944 Pěší pluk 52
01.10.1940-07.07.1941 Rota kanónů proti útočné vozbě 11
01.10.1940-22.06.1941 Rota pancéřových automobilů 11
01.10.1940-30.08.1944 Sborový automobilní park 11
01.10.1940-30.08.1944 Sborový pionýrsky park 11
01.10.1940-30.08.1944 Sborový spojovací park 11
01.10.1940-22.06.1941 Spojovací prapor 11
01.10.1940-30.08.1944 Středisko pro výcvik remontníctva
01.10.1940-30.08.1944 Velitelství divisní oblasti 1
01.10.1940-30.08.1944 Velitelství divisní oblasti 2
01.10.1940-22.06.1941 Veterinární ambulance 11
01.10.1940-30.08.1944 Vojenská dělostřelecká škola
01.10.1940-30.08.1944 Vojenská nemocnice 11
01.10.1940-30.08.1944 Vojenská podkovářská škola
01.10.1940-30.08.1944 Vojenská pěchotní škola
01.10.1940-30.08.1944 Vojenská trestnice
01.10.1940-30.08.1944 Vojenský výcvikový tábor Kamenica
01.10.1940-30.08.1944 Vojenský výcvikový tábor Lešť
01.10.1940-30.08.1944 Vojenský výcvikový tábor Smrekovica
01.10.1940-22.06.1941 Zbrojní park 11
01.10.1940-30.08.1944 Zbrojní škola
12.08.1941-01.06.1944 Dělostřelecký pluk 12
12.08.1941-30.08.1944 Intendační park 11
12.08.1941-30.08.1944 Pancéřová rota 11
12.08.1941-30.08.1944 Polní pošta 11
12.08.1941-30.08.1944 Rota pancéřových automobilů 11
12.08.1941-30.08.1944 Veterinární ambulance 11
20.09.1941-30.08.1944 Spojovací prapor 11
20.09.1941-30.08.1944 Zbrojní park 11
19.10.1941-30.08.1944 Dělostřelecký pluk 11
19.10.1941-30.08.1944 Pionýrský prapor 11
18.05.1944-30.08.1944 Armádní velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Informatívny sprievodca osobitných archívov Slovenskej republiky, odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemniho-vojska-1940-1944-t49260#191218Verze : 5