Main Menu
User Menu

31. dělostřelecká základna [1963-1989]

31st Artillery Base

     
Název:
Name:
31. dělostřelecká základna
Originální název:
Original Name:
31. dělostřelecká základna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1963
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1989
Nástupce:
Successor:
11. dělostřelecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1963-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.11.1966 Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
01.11.1966-01.09.1969 Správa raketového vojska a dělostřelectva
01.09.1969-01.09.1976 1. armáda
01.09.1976-31.10.1986 Západní vojenský okruh
31.10.1986-31.10.1989 4. armáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1963-31.10.1989 Kostelec nad Orlicí, ?
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1963-31.10.1989
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.01.1963-31.10.1989 VÚ Kostelec nad Orlicí
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 31. dělostřelecká základna
URL : https://www.valka.cz/31-delostrelecka-zakladna-1963-1989-t55585#408220Verze : 2
MOD