Main Menu
User Menu

Kostelec nad Orlicí

okr. Rychnov nad Kněžnou

     
Název:
Name:
Kostelec nad Orlicí
Originální název:
Original Name:
Kostelec nad Orlicí
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Rychnov nad Kněžnou
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°07'22.00"N 16°12'41.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Kostelec nad Orlicí
Koryta
Kostelecká Lhota
Kozodry
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1303
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1932-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl 81
81st Artillery Battalion
09.10.1938-30.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 35. hraniční oblasti
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 35. hraniční oblasti
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 35. hraniční oblasti
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 35. hraniční oblasti
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
Polní pošta 5
5th Field Post Office
09.10.1938-21.10.1938
Telegrafní prapor 35, velitelství
Headquarters of the 35th Signal Battalion
09.10.1938-30.10.1938
Velitelství 35. hraniční oblasti
Headquarters of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
Velitelství dělostřelectva 35. hraniční oblasti
Artillery Headquarters of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 35. hraniční oblasti
Signal Troops Headquarters of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
Velitelství ženijního vojska 35. hraniční oblasti
Engineer Troops Headquarters of the 35th Border Area
09.10.1938-30.10.1938
Štáb 35. hraniční oblasti
Staff of the 35th Border Area
00.07.1939-00.05.1944
Prapor 11
11th Battalion
01.09.1940-00.05.1944
Polní rota 1/11 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 11th Battalion
01.09.1940-00.05.1944
Polní rota 2/11 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 11th Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Kostelec nad Orlicí
Garrison Detachment Kostelec nad Orlicí
DD.MM.1946-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 264
264th Artillery Division
01.10.1949-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 329
329th Artillery Regiment
01.10.1951-01.10.1956
32. těžká dělostřelecká brigáda
32nd Heavy Artillery Brigade
01.10.1956-01.10.1960
32. těžká houfnicová dělostřelecká brigáda
32nd Heavy Howitzer Artillery Brigade
01.10.1960-01.05.1963
23. těžká dělostřelecká brigáda
23rd Heavy Artillery Brigade
01.01.1963-31.10.1989
31. dělostřelecká základna
31st Artillery Base
DD.MM.1974-31.10.1991
21. dělostřelecká základna
21st Artillery Base
31.10.1989-31.10.1991
11. dělostřelecká základna
11th Artillery Base
31.10.1991-31.12.1992
6. pohyblivá raketová technická základna
6th Mobile Missile Technical Base
01.01.1993-31.05.1993
6. pohyblivá raketová technická základna
6th Mobile Missile Technical Base
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/YINt6N
URL : https://www.valka.cz/Kostelec-nad-Orlici-t44287#497855Verze : 0
MOD
Kostelec nad Orlicí
(okr. Rychnov nad Kněžnou)


V období 1.republiky součást politického okresu Žamberk a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 5 394 obyvatel (z toho 5 106 osob národnosti československé, 154 osob národnosti maďarské, 82 osob národnosti německé, 7 osob národnosti ruské a 5 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v květnu 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký oddíl 254 (září 1925 – říjen 1932),
Dělostřelecký oddíl 81 (od října 1932),
Škola pro výcvik vojenských a sanitních psů (květen 1920 – říjen 1932),
Chovná stanice vojenských psů (říjen 1932 – březen 1933).


Pro potřeby vojska byly na východním okraji města v letech 1923-1927 postaveny Dělostřelecké kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kostelec-nad-Orlici-t44287#174402Verze : 0